Textový editor

Diakritika
Font a řez
Formátování
Speciální znaky
Symboly
Typografie
Vložení zkopírovaného textu
Vložení obrázku   
Komprimace
Vodoznak
Uložení dokumentu
Příprava dokumentu   
Nápověda
Vzhled editoru
Tabelátory
Odsazení odstavce
Nastavení stránky
Kontrola pravopisu
Tisk dokumentu
Vytvoření PDF dokumentu
Seznamy
Tabulka
Hypertextový odkazzáložka   
Styly
Obsah
Rejstřík
Hledání, nahrazení slova
Kreslení v text. editoru:
- Uspořádání objektů
- Označení objektu
- Zarovnání, rozmístění objektů   
- Textové pole
- Seskupení objektů
- Otočení, překlopení objektu
- Mřížka
- Bézierova křivka
Úkoly:
- Jihlava
Word-opak
- styl-školoviny
-
styl-pohádky
-
rejstřík-pohádky
 

je program určený k editaci textu (MS Word, Libre Office Writer, Poznámkový blok, Wordpad…).
Editace = vytváření, úpravy, mazání v dokumentu (při tvorbě obrázku, textu…)
Vytvořený dokument pak uloží do souboru na disk počítače.

Formátování textu = nastavení vlastností textu (barva, velikost, font…).

Označení textu

Zruš označení - klik mimo, šipkou.

Přesun textu: označený text přetáhnu myší na nové místo.
Kopie textu: při přetažení textu držím Ctrl.

Diakritika

Diakritika = znaménka ˇ, ´, °, ¨  nad písmeny. Jejich pomocí tvoříme znaky národní abecedy (č, Á, ů, Ť ...)

Lze nainstalovat i další jazyky (Nastavení->Čas a jazyk->Jazyk->Přidat preferovaný jazyk) a lze mezi nimi přepínat buď klávesovou zkratkou (L Alt+L Shift) nebo CES <-> ENG na hlavním panelu)

POZOR: americká klávesnice (QWERTY) má oproti české (QWERTZ) prohozeny znaky Z<->Y.

Font a řez

Font je druh písma (Arial, Times, Tahoma ...). V počítači mohu používat mnoho fontů (legálně zakoupených, volně šiřitelných).
Řez je kresebná varianta toho fontu (zesílená, nakloněná …), např:

Nastavení řezu: Formát (nebo P myšítkem na označený text)->Písmo

Kopírování formátu:
 1. označ kus textu (již zformátovaného)
 2. nástrojem Kopírovat formát nástroj Kopírovat formát natři tento formát na další části textu (označením těchto částí)

Úkol: formatuj-text

Formátování

je nastavování vlastností (barvy, velikosti písma …) pro objekt (slovo, odstavec):

Úkol: formátuj-odstavec (+seznamy)

Užitečná tabulka - tahák k počítačiSpeciální znaky

Znaky @ # $ ^ & { } [ ] \ ` ~ ; můžeme napsat např. po přepnutí na americku klávesnici.
Znaky, které nenajdeme na klávesnici, lze psát pomocí Alt sekvence (držím Alt - píšu číslo - pustím Alt)
Například:

   ä 132          0128, P Alt + E          × (krát) 0215, P Alt + )   
ö 148 \ 92 P Alt + Q ° (stupeň) 0176
ü 129 @ 64P Alt + V ‰  promile 0137
    ß 225, P Alt + § – (pomlčka) 0150
          µ   0181   <   60, P Alt+<  
                  >   62, P Alt+>  

(uvedené číslo je vždy ASCII kódem daného znaku)

Další znaky viz užitečná tabulka, P-alt

Úkol: Napiš speciální znaky do spec-znaky-pis.docx

Symboly (další speciální znaky)

Vložení symbolu či speciálního znaku:

Vložit->Symbol

Úkol: napiš (vložením symbolů, písmo Arial):
 

Typografie

se zabývá tvarem a rozložením písma.
Jejím úkolem je taková úprava textu, aby byl dobře čitelný.
Hhmv - bezpatkové písmo (Arial) - vhodné pro monitor, nevhodné pro tisk
Hhmv - patkové písmo (Times New Roman) - vhodné pro tisk, méně vhodné pro monitor.

POZN: patky (čárečky) vytvoří dojem "linky", kterou oko sleduje při čtení textu.

Typografické zvyklosti:

POZN: Lépe vypadá odstavec zarovnaný do bloku, lépe se čte odstavec zarovnaný vlevo.

Textový editor automaticky rozloží text na řádky ("láme" text ve vhodných mezerách). Nezlomitelnou mezeru tak nesmí "zlomit".

špatně správně důvod
slovo ,další
1.1.2020
5×6=30
blízko ( u Prahy )
Dvořák&syn
skóre 3 : 0
slovo, další
1. 1. 2020
5 × 6 = 30
… doba (dva dny) a …
Dvořák & syn
skóre 3:0
(mezery)
20%
napětí 12V
délka 5km
§6
5°C
50.000 obyvatel
přidat 20 %
napětí 12 V
délka 5 km
§ 6
5 °C
50 000 obyvatel
(jako 2 slova)
20 % roztok
12 V baterie
5 km úsek
3 ×   3 krát
5 ° pokles
20% sleva
12V
baterie
5km úsek
3×   3krát
5° pokles
(jednoslovní spojení)
5 oC
3x
1.5
dál...
L&K
tolerance +/- 1 m
řekl: "ahoj"
5 °C

1,5
dál …
L & K
tolerance ±1 m
řekl: „ahoj“
°  P Alt+ř
× 0215
(desetinná. čárka)
… 0133 (výpustek, před ním mezera)
&  P Alt+C
±  0177
 “ 0132 0147

Typografický textÚkol jednoduchý: oprav typografické chyby.
Úkol: oprav typografické chyby + přepiš

Typografie Khas

Vložení zkopírovaného textu

Vložený text má respektovat formátování mého dokumentu - proto text vkládej:
Domů->karta Vložit->
(Zachovat jenom text)

Vložený text se přizpůsobí vzhledu našeho dokumentu.

Úkol: kopirovani1.doc
Úkol:
vlož jinak

Zrušení formátu

Kurzor do textu-> karta Domů-> v kartě Styly zvol "Normální".

Vložení obrázku

Hotový obrázek lze vložit do dokumentu např. některou z možností:

Nastavení vlastností obrázku:

Změna velikosti: myší za roh obrázku (zachová se poměr stran=obrázek nebude "tlustý" ani "hubený")

Obrázek umístíme nejlépe tak, aby s společně textem tvořil obdélník (obrázek je v rohu toho obdélníka).
Změna velikosti obrázku

Úkol: zkopíruj vložený obrázek a nastav mu různé typy obtékání v obrazek-pozice.docx
Úkol: nastav obtékání obdélník pro obrázky v obrazek-vloz-jihlava-oprav.docx,

Vodoznak = obrázek či nápis v pozadí textu (většinou světlý, přes celou stránku).
Vložení vodoznaku: karta Návrh->Vodoznak->Vlastní vodoznak

Vodoznak = nápis KOPIE

Úkol: Napiš obrázkovou pohádku (místo podstatných jmen vkládej obrázky, zmenši na 2 cm), velikost písma 30 bodů.
Úkol: Napiš pracovní postup či návod (vaření, výroba, zapojení či oprava počítače, sada věcí na oblečení, výlet…) - 5 - 10 obrázků s výkladem.
Úkol: Vlož dané obrázky do dokumentu obrázek-vloz.docx.
Úkol: Zkomprimuj fotografie v dokumentu jihlava+obr.zip.

Nastavení typu souboru při uloženíUložení dokumentu

Při  uložení dokumentu můžeme zvolit i jiný typ souboru, např:

 

Příprava dokumentu

 1. V novém dokumentu piš nadpisy i celý text obyčejným písmem.
  (zkopírovaný text vkládej bez formátování, nenastavuj barvu ani písmo)
 2. Vlož do textu obrázky, vhodně je zmenši
 3. Nastav jednotlivým odstavcům (nadpisům…) patřičný styl.
 4. Uprav konečný vzhled dokumentu - barvy, zarovnání obrázků, číslování stránek…
  (uprav styly)

Úkol-ZOO: Připrav článek s obrázky:

 1. Do prázdného dokumentu zkopíruj samotné texty (bez původního formátování !) z těchto stránek:
  emu, medvěd malajský, hrošík, plameňák, surikata.
 2. Dokument ulož pod názvem ZOO-[tvé_příjmení]
 3. Nadpis každého článku [jméno zvířete] - tučně, podtržený.
  Článek o každém zvířeti spoj do odstavce, smaž vynechané řádky.
  Zarovnání článků - do bloku.
  Mezi články vždy vynechej 2 řádky.
 4. Ke každému článku vlož alespoň 1 obrázek z G:\foto-vyuka\ZOO
 5. Obrázky zmenši a umísti do článků (obtékání).
  Obrázek nepřesahuje obdélníkový obrys článku.
 6. Obrázky zkomprimuj (pro prohlížení na obrazovce).
 7. Dle potřeby posuň články (vlož prázdné řádky), aby "neutekla" malá část textu na další stranu.
 8. Očísluj stránky (dole uprostřed), záhlaví: ZOO, zápatí: tvé jméno.

Nápověda programu

Popis postupu co a jak vyhledám v Nápovědě (stiskem F1 nebo Nápověda v menu).
Nápovědu má většina programů.

Nápověda programu (po stisku F1)

Vzhled textového editoru

Pravítko lze zobrazit (skrýt) volbou Zobrazit->Pravítko.
Rozvržení při tisku = přehledné zobrazení stránky i s okraji.

Okno textového editoru

Tabelátory

Tabelátor je značka (zarážka) v textu. Klávesou TAB na ni přesunu kurzor. Tabelátory slouží hlavně k zarovnání do sloupců.

Ukázka využití tabelátorů

Práce s tabelátory:

 1. Označ celou oblast, pro kterou chceš nastavit tabelátory (odstavec, stránka…).
 2. Voličem (ťuknutím - viz obr.) nastav typ vkládaného tabelátoru.
 3. - Ťuknutím na pravítko vlož nový tabelátor.
  - Starý tabelátor myší přesuň nebo "odnes" mimo pravítko (=smazání).

Ukázka:  tabelátory - ukázka.
Úkol:
tabelátory

Odsazení

Odsazením nastavíme vzdálenost od okraje stránky, kde má začínat:

Odsazení lze nastavit označeným odstavcům:

Nastavení stránky

Soubor->Vzhled stránky (příp. Formát->Stránka):

POZN: nelze-li zvolit některý formát (A5 apod.), nepodporuje ho tiskárna. Zvol proto jinou tiskárnu (Soubor->Tisk->Vyber tiskárnu->Zavři)

Počet sloupců: Ikonou nebo Formát->Sloupce (pro označenou oblast nebo celý dokument).

Záhlaví = horní část stránky nad textem - název firmy, logo, jméno člověka…
Zápatí = dolní část stránky pod textem - číslo stránky, poznámky pod čarou, bankovní informace…
Záhlaví i zápatí se zobrazí stejně na všech stránkách.

Záhlaví, zápatí stránky

Psát do záhlaví, zápatí lze příkazem Zobrazit->Záhlaví a zápatí.
Přepnutí zpět: dvojklikem na tělo dokumentu.
Existující záhlaví (zápatí) lze upravovat i po dvojkliku.

Úkol: Vytvoř si vlastní hlavičkový papír: hla-[tvé_příjmení]
- Záhlaví: jméno, adresa (ZŠ Seifertova 5, Jihlava), tvoje malá fotografie
- Zápatí (vlož text): Číslo účtu: Komerční banka: 12-3456789/0100, nejsme plátci DPH

Číslování stránek: Vložit->Čísla stránek

Úkol-Jihlava: dokument Jihlava.doc ulož na H: pod názvem Jihlava-[příjmení] a nastav v něm:
- zkopíruj celý text ještě jednou za konec stávajícího textu
- velikost stránky A5
(šířka 14.8 cm, výška 21 cm)
- na šířku
- L i P okraj stránky 1 cm (horní a dolní neměň)
- text do 2 sloupců
- mezera mezi sloupci 1 cm, sloupce stejně široké
- text z 1. stránky posuň (Enter) až na 2. stránku. Na 1. stránku dopiš doprostřed levého sloupce text "Jihlava", doprostřed pravého tvé příjmení
   (vodorovně zarovnej na střed)
- záhlaví (vlevo) - tvoje jméno a příjmení
- zápatí (uprostřed) - text "Jihlava" a číslo stránky ve tvaru -1-

Úkol-hlavičkový papír: Vytvoř svůj hlavičkový papír.
a) Do záhlaví vlož své jméno, adresu, příp. e-mail.
b) Do záhlaví vlož název, adresu, e-mail a telefon vymyšlené firmy.
    Do zápatí vlož vymyšlené číslo účtu, název banky a IČO.

Úkol-licence: v dokumentu formatuj-dokument.doc nastav:
- orientaci stránky na šířku
- text do 2 sloupců (mezera mezi sloupci 1 cm)
- na 1. stránce nechej pouze nadpis, ostatní text bude začínat na 2. stránce
- záhlaví (vlevo): "Licenční smlouva, [tvé jméno]"
- do zápatí vlož číslování stránek doprostřed, s pomlčkami -7-

Úkol-opakování: Nový soubor pod názvem "Word-opak-[příjmení]" ulož (na disk H:).
Nastav stránku:

 1. A5
 2. na šířku
 3. 4 sloupce (mezera 0,7 cm)
 4. okraje - všechny 1 cm
 5. záhlaví: tvé jméno
 6. zápatí: VPRAVO tvé datum narození
            DOPROSTŘED číslo stránky

Vlož na uvedené stránky:

 č. strany  objekt
1 fotografii psa
2  svoje foto (z třídní fotografie na G:\FOTO-vyuka\[třída]) 
3 klipart – letadlo
4 obrázek G:\OBRAZKY\PRIRODA\FOTO\stromora.jpg
5 text z dokumentu G:\jihlava.doc

Každý obrázek umísti na střed stránky, text začíná na 5. stránce.

Úkol-přání: vytvoř nový soubor, ulož pod názvem přání-[tvé_příjmení].
Nastav formát stránky A5, vodorovně, 2 sloupce,
L a P okraje 1,5 cm, horní a dolní okraj 2 cm, mezera mezi sloupci 3 cm.

Kontrola pravopisu

Textový editor automaticky podtrhne pravopisné a typografické chyby:

- pravopisná chyba (slovo není ve slovníku).

- typografická chyba. (před tečkou nemá být mezera).

F7 - provede kontrolu pravopisu s nabídkami oprav.
Nová slova (příjmení apod.) lze přidat do slovníku, aby už příště nebyla podtržena.

Ukázky: zvýrazněné stylistické chyby, nezvýrazněné chyby (slova jsou ve slovníku např. s oběma i/y).

 

Tisk dokumentu

Nutná příprava dokumentu k tisku:

 1. nastav tiskárnu: Soubor->Tisk Tisk->Název tiskárny->Zavřít (tlačítko "OK" rovnou tiskne)
 2. nastav formát stránky (podle papíru v tiskárně, většinou A4)
 3. proveď kontrolu pravopisu (F7)
 4. odstraň zbytečné řádky (i na konci dokumentu):
    1. ikonou zobraz konce řádků
    2. nežádoucí prázdné řádky označ (myší, Shift+šipky) a smaž (Delete).
  POZN: prázdné řádky na konci dokumentu způsobí tisk prázdné strany.
 5. proveď komprimaci obrázků (stačí pro web)
 6. doporučení: očísluj stránky (delšího dokumentu)
 7. ikonou zobraz Náhled před tiskem, zkontroluj všechny stránky (Esc=konec)
 8. dokument ulož
 9. tiskni Tisk Ctrl+P …

Vytvoření PDF dokumentu

PDF dokument je podobný textovému,  každá tiskárna jej ale vytiskne stejně.
Užívá se pro zveřejnění návodů, příruček.
Editace – programem Acrobat X (Adobe Acrobat) (placený), prohlížení (zdarma) programem Adobe Reader X (Acrobat Reader) , Foxit Reader

Zdarma lze PDF vytvořit např. programem PDF Creator (nainstaluj si jej). Program se chová jako virtuální (neskutečná) tiskárna – tištěný dokument místo "tisku" uloží jako soubor PDF:
  Soubor->Tisk->(vyber tiskárnu "PDF Creator")->Tiskni (zeptá se na místo, kam PDF dokument uložit).

Úkol: připrav k tisku dokument xx+obr.docx:

 1. dokument ulož jako xx+obr-[tvé_příjmení]
 2. stránka A4, očísluj stránky (dole, uprostřed, číslo i na 1. stránce)
 3. do záhlaví (vpravo) napiš své jméno a příjmení (záhlaví - zarovnání: vpravo)
 4. obrázky vhodně umísti 2 do každé stránky (obtékání obdélník), do opačných rohů viz obr—>.
 5. proveď přípravu dokumentu k tisku (viz postup)
 6. vytvoř PDF (vytiskni soubor - tiskárna "Microsoft Print to PDF") - výsledný pojmenuj tisk-[tvoje_příjmení].

Seznamy

Pomocí ikon Číslovaný seznam Odrážky - seznam lze z odstavce udělat položku seznamu (číslovaného, odrážkovaného).
Ikonami Zvětšit odsazení ,Zmenšit odsazení lze podřízené položky seznamu více (méně) odsadit. Např:

Nastavení typu číslování a odrážek: P myšítkem na položku seznamu->Odrážky - seznam Odrážky a číslování.
TIP: ikony  Zvětšit odsazení ,Zmenšit odsazení použij až po napsání celého seznamu a po nastavení  všech vlastností.
ÚPRAVY seznamu:
Novou položku seznamu přidám ENTER.
Rozdělení seznamu, psaní textu za seznam: 2×ENTER.
POZOR: Seznam nejdříve celý napiš (obyčejně), pak teprve nastav, že je to seznam!
V hotovém seznamu položkám smíš jen změnit typ seznamu či odsazení, neruš jejich vlastnost položka seznamu!

Ukázka:  seznamy-ukazka
Úkol:
napiš seznam světadílů (odrážky), ke každému uveď 3 státy (odrážky - čtvereček).
Úkol: napiš seznam 5 nejdůležitějších lidských vlastností (číslování "1)" ), ke každé alesp. 2 položky - čím je vlastnost tak důležitá.

Tabulka

Ikonou Ikona "Vložit tabulku" navrhneme a vložíme tabulku na místo kurzoru (pro větší tabulku, než 4×5 - "zaklikni" myšítko).
Další možnosti při vložení: Tabulka -> Vložit -> Tabulka.
Pohyb mezi buňkami - šipkou, myší (stiskem ENTER se buňka prodlouží).
Označení více buněk - myší, SHIFT+šipky.

Tabulka a její ovládací prvky

Nastavení vlastností tabulky či označených buněk:
 P myšítkem na označenou oblast (nebo tabulku)->

Úkol tabulka 1:

Úkol tabulka 2: Vytvoř tabulku se svým rozvrhem

Úkol tabulka 3: Vytvoř tabulku s nápovědou pro vybraný program (Malování, Word, WordPad, …)

Úkol tabulka 4: Vytvoř tabulku se slovníčkem:

  obrázek     česky     anglicky     německy     španělsky  
ahoj hello tschüs   … 
slunce sun Sonne   … 
  …    …    …    …    … 

Každý výraz bude na jediném řádku.
* k předmětům doplň obrázky
* doplň vlajky států

Úpravy tabulky

Změna šířky sloupce:

        
(podobně i výška řádku)

Vložení (odstranění) řádků, sloupců: (kurzor v buňce!): ->Tabulka (v menu)->

TIP: označ oblast, kterou chceš odstranit (do které chceš vložit nové buňky).

TIP: Označený text lze chytit a přesunout myší na nové místo:

Přesun bloku myší

POZN: použijeme-li v tabulce tabelátor, posuneme na něj text pomocí Ctrl+TAB.
POZN: panel nástrojů "Tabulka"
Ukázka:  tabulka-ukazka
Úkol: Tabulka-ukoly1
Úkol: Vytvoř křížovku, rozvrh, zasedací pořádek.
Úkol: Vytvoř tabulku s obrázky (nápověda pro Malování, geometrické útvary).

Hypertextový odkaz

je text - když na něj kliknu, budu přesměrován na:

 1. na dokument na internetu (stránku, obrázek…)
 2. na e-mailovou adresu
 3. na jiné místo v tomto dokumentu

Vložit->Hypertextový odkaz (Ctrl+K)

Na odkaz Ctrl+klik nebo Ctrl+dvojklik -> přesměrování.
Odkaz lze také vytvořit přetažením:

Úkol-odkaz-www: Vytvoř odkazy na servery Centrum, Seznam, Wikipedie …

Využij ruční zápis adresy, zkopírování adresy z adresního řádku prohlížeče, přetažení ikonky před adresou v prohlížeči …

Úkol-odkaz-e-mail: Vytvoř odkazy na e-mailové adresy: tvůj e-mail, e-mail učitele, sekretariátu školy, rodičů …

Úkoly: odkaz-ukoly1 , odkaz-ukoly2

Záložka

Místo (nadpis, slovo …) v dokumentu, na které lze "skočit" pomocí hypertextového odkazu.
(označ text->Vložit->Záložka).
Hypertextový odkaz na danou záložku: Cíl = Místo v tomto dokumentu.

Úkol-záložky 1:

 1. Vytvoř nový dokument se 6 stránkami.
 2. Stránka A5 na šířku, záhlaví: tvé jméno, zápatí: uprostřed číslo stránky.
 3. Na 1. stranu napiš:
  - weby (a udělej 4 odkazy na weby, které navštěvuješ)
  - e-maily (a udělej odkaz na svůj e-mail a e-mail učitele)
  - obrázky (a udělej odkaz na "vyuka.ic.cz/obrazek.gif")
  - dokumenty (a udělej odkaz na dokument "pohadky.doc")
  - OBSAH:
  stránka 2
  stránka 3

  stránka 6
 4. Od 2. strany napiš postupně stránkám nadpisy "Nadpis 2", …
 5. Z každého textu "Nadpis 2".. vytvoř záložku.
 6. Z textů "stránka 2" vytvoř hypertextové odkazy odkazující na záložky nadpisů jednotlivých stran.
 7. Slovo OBSAH udělej záložkou (pojmenuj "obsah").
 8. Vedle každého slova Nadpis .. vytvoř odkazy zpět na obsah.
 9. Příklad vzhledu výsledného dokumentu: str. 1 2 3

Styly

Přiřazení styluPomocí stylu lze nastavit celému dokumentu jednotný vzhled (např. všechny nadpisy stejné, seznamy stejné …).
Styl lze přiřadit pouze celému odstavci:

 1. umísti kurzor do odstavce (text neoznačuj)
  (příp. označ více odstavců)
 2. karty Domů->Styly vyber styl

POZN: Odstavec tvoří i samotné slovo či znak (i mezera) na řádku - mezi 2 stisky klávesy Enter.

Nový styl, změna stylu: Formát->Styly a formátování->Nový styl

Úkol - styl - školoviny

 1. Celý text z dokumentu skoloviny2001.txt zkopíruj do nového dokumentu ve Wordu. Soubor ulož pod jménem styly-[tvé příjmení] na disk H:.
 2. Nadpisu Školoviny nastav styl Nadpis1, všem ostatním nadpisům styl Nadpis2.
 3. Vytvoř nový styl Podpis1 (kurzíva, velikost 10 bodů, šedé, zarovnání vpravo) a nastav jej všem podpisům pod články
 4. Do zápatí vlož číslování stránek (na střed), do záhlaví své jméno (vpravo).
 5. Na začátek dokumentu vytvoř obsah (nadpisy + čísla stran)
 6. Slova "Lunetic" a "Jihlava" označ jako položky rejstříku.
 7. Na začátek dokumentu (hned pod obsah) vlož rejstřík.
 8. Z odpovědí v „Anketě mezi učiteli“ udělej odrážkovaný seznam.
 9. Stylu Nadpis1nastav font Arial, oranžovou barvu, velikost 30, zarovnání na střed.
 10. Stylu Nadpis2 nastav červenou barvu, velikost 20, podtržení

Obsah

je seznam kapitol s čísly stran.
Vytvoření obsahu:

Úkol-styl-pohádky:

 1. Otevři pohadky.doc, ulož na H: pod názvem pohadky-[tvé_příjmení].
 2. Nastav názvům pohádek styl "Nadpis1", nadpisům kapitol "Nadpis2".
 3. Změň formát stránky na A5, L a P okraj 1 cm.
 4. Do záhlaví vlož své jméno a příjmení (vpravo).
 5. Do zápatí vlož čísla stránek (na střed).
 6. Vlož automaticky na konec dokumentu obsah.
 7. Vytvoř nový styl "Zdroj_informace" (kurzíva, šedé písmo, velikost 10, zarovnání vpravo).
 8. Tímto stylem zformátuj informaci o autorovi (řádek pod každou pohádkou).
 9. Ohlas se učiteli.

Rejstřík

Rejstřík je seznam klíčových slov dokumentu s čísly stran (na kterých se slovo vyskytuje).
Postup:

 1. Označ slovo určené k zařazení do rejstříku
 2. Reference->Rejstřík->Označit položku
  POZN: Označit vše - vypíše čísla stran všech výskytů tohoto slova
  POZN: Automaticky se zobrazí skryté značky. Jejich zobrazení lze vypnout ikonou Ikona Zobraz značky.
 3. (opakuj pro všechna slova rejstříku)
 4. Vložení rejstříku na místo kurzoru: Reference->Rejstřík->Vložit rejstřík

Úkol-rejstřík-pohádky:

 1. Otevři pohadky.doc, ulož na H: pod názvem rejstřík-[tvé_příjmení]
 2. Nastav názvům pohádek styl "Nadpis1", nadpisům kapitol "Nadpis2".
 3. Změň formát stránky na A5, L a P okraj 1,5 cm.
 4. Do záhlaví vlož své příjmení a jméno (vlevo).
 5. Do zápatí vlož čísla stránek (na střed).
 6. Označ všechna slova: Koadalan, Mijantún, černý pán, chlapec jako položky rejstříku.
  (označ i tvary chlapce, chlapcův …)
 7. Na konec dokumentu napiš nadpis Rejstřík
 8. Pod ten nadpis vytvoř rejstřík.
 9. Vlož automaticky na konec dokumentu obsah.
 10. Vytvoř nový styl O-autorovi (kurzíva, velikost 10 bodů, šedé, zarovnání vpravo) a nastav jej informaci o autorovi (pod každou pohádkou).

Hledání, nahrazení slova

Hledání slova v zobrazeném dokumentu: Ctrl+F.

Více (tlačítko) -> lze i označit všechny výskyty.

Nahrazení daného slova jiným výrazem: Ctrl+H (původní slova budou nahrazena novými výrazy).

Úkol-nahraď-pohádky:

 1. V souboru pohadky-Bajaja nahraď všechny výskyty slova "Bajaja" (velké "B") svým příjmením.
  Všechny tyto výskyty proveď takto: Novák.
 2. Spočítej všechny výskyty svého příjmení

Kreslení

Program MS Word, Libre Office Writer nabízejí ke kreslení vektorový grafický editor.
Nakreslený tvar lze později upravit, přemístit, smazat, kopírovat (např. Ctrl+C, Ctrl+V). Zbytek obrázku to neovlivní!

Smazání objektu: klávesou Delete.
Nastavení čáry, výplně: dvojklikem na objekt.
Pravidelný útvar (kruh, čtverec…) - při kreslení drž SHIFT.
Dvojklikem na tvar (či P myšítkem) nastav jeho vlastnosti (výplň, obrys…)

Ukázka: kreslení, popisky

Označení objektu

Uspořádání objektů

Objekty se navzájem překrývají v pořadí, v jakém byly nakresleny.
Pořadí lze změnit: P myšítkem na objekt–>Pořadí

Zarovnání, rozmístění objektů

 1. Objekty označ
 2. Kreslit->Zarovnat či rozmístit

Textové pole

je Textové pole - ikona obdélník, do kterého lze psát text.
Označení textového pole: klikem na OBRYS textového pole.

Vložení textu do normálního obrazce: P myšítkem na obrazec->Přidat text

POZN: Popisek, textové pole:

Editace Přesun, vlastnosti
(P myšítkem)

Seskupení objektů

Více označených objektů lze seskupit - skupina je pak jedním objektem.
(výhodné pro zarovnání, rozmístění složitějších objektů)

Otočení, překlopení objektu

Označený objekt překlop Kreslit->Otočit či překlopit.
Dvojklikem na objekt–>Velikost–>Otočení

Mřížka

V dokumentu je "neviditelná mřížka", ke které se automaticky zarovnávají objekty.
Kreslit->Mřížka ji lze nastavit (rozteč) nebo vypnout: Přichytit objekty k mřížce

Nakresli dopravní značky (obrázky značek)

Tipy:

Bézierova křivka

Pod názvem "křivka" kreslíme čáru, kterou lze libovolně tvarovat pomocí tzv. uzlů (bodů).
P myšítkem na křivku–>Upravit body.

 

Úkol-nakresli tvary: Nakresli tvary podle obrázku

Seskupení více tvarů: P myšítkem (na označené tvary)->Seskupování->Seskupit
Zarovnání, rozmístění více tvarů: (označené tvary)->Kreslit (na panelu Kreslení) -> Zarovnat či rozmístit
Překlopení tvaru: Kreslit (na panelu Kreslení) ->Překlopit

Úkol-zarovnej, rozmísti: Nakresli obrázek

Úkol - komiks:
- stránka A4, na výšku, okraje ze všech stran pouze 1 cm
- nadpis na 1. řádku
- tabulka 2 řádky, 4 sloupce
- šířka tabulky 19 cm, výška řádků 4,5 cm

Úkol-kresba: Do dokumentu kresba-[tvé_příjmení], na stranu A4 (vodorovně), nakresli obrázek (domy, krajinu, vozidla, zátiší, stadion …).
V obrázku použij:
- seskupení
- překlopení
- zarovnání
- rozmístění
Domeček, pán a paní, vozidlo, zvířátko.

*Do hotového obrázku vlož popisky tam, kde jsi použil uvedené techniky.

Úkol - vánoční obrázek (nastav přichytávání k mřížce, mřížka 0,1 cm)

     

Úkol-nápověda1: Vytvoř bublinovou nápovědu alespoň pro pár ikon textového editoru (bublině nastav barvu pro výplň i okraj, vnitřní okraje=0).
Návod: "Vyfoť" obrazovku PrtScr, vlož do grafického programu, vyber panel s ikonami, zkopíruj do textového editoru, do obrázku vkládej popisky.
Např.:

Úkol - vytvoř bublinovou nápovědu

Úkol-nápověda2: Vytvoř bublinovou nápovědu podle tohoto vzoru: klikni na obrázek --> Úkol - vytvoř nápovědu - KLIKNI SEM

Úkol - mapa: Vytvoř dokument obsahující mapu města. V mapě vyznač popiskami zajímavosti.

 1. ulož pod názvem mapy-[tvé_příjmení]
 2. stránka na šířku, záhlaví: Jihlava, zápatí: tvé jméno a příjmení
 3. na 1. stranu vlož co největší mapu historického centra
  (mapu umísti na střed stránky)
 4. vytvoř popisky k zajímavým místům na mapě
 5. na 2. stránku napiš ke každé zajímavosti nadpis + 2 věty
  (z každého nadpisu udělej záložku)
 6. každému popisku přiřaď odkaz na patřičnou záložku na 2. stránce
 7. za každý text o zajímavosti připoj odkazy na stránky s daným tématem

Úkol - město: Vytvoř dokument o evropském městě:

 1. Dokument ulož pod názvem město-[tvé_příjmení]-[jméno_města]
 2. Nadpis = název města (pokud možno i s názvem originálním jazykem, písmem)
 3. Stručné texty (jen několika vlastními slovy) v položkách:
  Počet obyvatel:
  Rozloha:
  Nadmořská výška:
  Jazyk(y) obyvatel:
  Vzdálenost z Prahy (Jihlavy):
  Rok založení:
  Průmysl (hlavní):
  Městská doprava:
  Zajímavosti:
  Hymna státu (odkaz na zvuk): např. na web mp3ky.net, www.euroskop.cz->EU->symboly EU->Evropská hymna->Státní hymny členských států
 4. Znak města, vlajka (vlož obrázky)
 5. Dominanty, pamětihodnosti (nejznámější budovy, zeměpisné prvky) - vlož jen obrázky s názvy
 6. Na další stranu dokumentu vlož 6 typických obrázků města:
  - všechny obrázky stejné velikosti
  - po dvojicích vedle sebe
  - zarovnané vedle sebe, pod sebou
 7. Na konec dokumentu uveď odkazy na použité weby (nadpis Zdroje informací:)
  Wikipedie, …
   

Úkol komiks

Do této šablony vlož 6 obrázků s popisky jako v komiksu.
Obrázky zarovnej na střed.

Úkol užívané programy

Vytvoř v textovém editoru nový soubor jménem Užívané programy-[tvé_příjmení].
Vlož do něj kopie obrazovek z běžných programů:
- aby tam bylo vidět tvé jméno
- bez hlavního panelu (dolního řádku s ikonami programů) - ořízni např. v Malování
Nad každý obrázek:

*napiš červeně název programu
* vlož ikonu programu (získáš kopií obrazovky např. z Nabídky Start)

Ukázka je vpravo.

Úkol - dokument o mé zálibě

Vytvoř dokument - brožurku na vybrané téma:
moje záliby, oblíbený sport, počítač (činnost a využití, vývoj), Internet, pracovní postup, počítačová hra, výlet, příběh, životopis, historická událost, automobily…

 1. velikost papíru A5, svisle či vodorovně, levý a pravý okraj 1 cm
 2. záhlaví - Tvé jméno a příjmení
 3. zápatí - číslo stránky (není na 1. stránce)
 4. 1. strana - obal (větším písmem nadpis - název práce, pod ním tvé jméno a příjmení, třída, školní rok)
 5. další strany - krátké povídání na vybrané z témat s obrázky (2 obrázky na 1 stránku, text obtéká). Text velikosti 12 bodů, zarovnaný do bloku.
 6. poslední strana - pouze v dolní části obsahuje text: "Napsáno v hodině informatiky dne ..."
 7. POZOR:
  - dodržuj typografická pravidla
  - u každého textu, obrázku uveď zdroj pořízení (www adresu).

Opakování

 1. Založ dokument opakování-[tvé_příjmení]
 2. Nastav mu:
  - formát stránky A5
  - na šířku
  - všechny okraje stránky 1 cm
 3. Vlož do:
  - zápatí - číslování stránek (na střed) ve tvaru strana -1-
  - záhlaví - své jméno a příjmení (vlevo)
 4. Na stránku 1 vlož doprostřed text Jihlava (velikost 100), pod něj tvé jméno (velikost 25)
 5. Na stránku 2 vlož text z dokumentu G:\jihlava.txt (NENÍ to wordový dokument, ale pro Poznámkový blok)
 6. Na vyuka.jihlavsko.cz -> Textový editor zjisti, jak se v dokumentu přiřazují styly.
 7. Podle návodu pak přiřaď všem nadpisům styl Nadpis1
 8. Na konec dokumentu napiš nadpis Speciální znaky a vlož tabulku se speciálními znaky (vyuka.jihlavsko.cz -> psaní spec. znaků) - vypiš jen ty znaky, které se dají zapsat jako P Alt+[nějaká_klávesa]:
   
  znak alt+číslo zkratka
  \ 92 P Alt+Q
  ß 225 P Alt+§
 9. V nápovědě Wordu zjisti, jak se vloží vodoznak (text v pozadí stránky).
  Vlož svůj vodoznak - červeně tvé jméno a příjmení (šikmo přes stránku).