Informatika
Základy
 

klávesnice

kopírování

textový editor

práce se soubory

Malování
Windows

úvod inf

tab. proc. - teorie

tab. proc. - výuka

OpenSUSE Linux

 
Programování
 

programování
Game maker

Baltík (programování)

 
Internet
 

prohlížeč
e-mail

hledání

internet

tvorba www
HTML

 
Multimédia
 

3D grafika
digitální grafika

fotografování
mediální výchova
Photo Filtre
prezentace
vektorový editor
video
změna velikosti obrázku

Zoner Photo Studio
zvuk

 
Můj mobil, počítač
 

mobilní telefon
ochrana před dig. technol.

údržba Windows
nastavení Windows
hardware

 
> UŽITEČNÉ <
 

odkazy

programy - freeware
soutěže, hry

psaní spec. znaků

pravý Alt
administrace

výuka KUNC

 
Fyzika
 6. ročník
 

látka a těleso

magnetismus

fyzikální veličiny oppracovní listy

 
 7. ročník
 

opakování 6.r.
pohyb

síly

kapaliny

plyny


pracovní listy
vzorce

Archimediáda

 
 8. ročník
 

práce, výkon, energie

teplo

motory
elektrický náboj
optika


pracovní listy
FO

 
 9. ročník
 

elektrický proud

elektřina+indukce
výroba elektřiny
jaderná energie

polovodiče

periodické děje

astronomie
pracovní listy
FO

 
 UŽITEČNÉ
 

předpony

fyzikální tabulky
hustoty

tepelné vlastnosti látek

Fyzikální bádání 7. r.
Pokusy
Socr

 
(k otevření náčrtků je nutný balík Libre Office - zdarma).
Podpora výuky
1. stupeň
  Programy (2008)  
  Ovládání (2008)  
  Tipy-malování

Přehled interakt.tabulí  (2008)

 
 
     
 
     
 
     
 
     

Tento web píši s důrazem na stručnost + srozumitelnost pro průměrného žáka ZŠ.
Děkuji za konstruktivní připomínky :-)
hrodek(at)jihlavsko.cz

  
   Motigo webové počítadlo