Klávesnice

Psaní na klávesnici
Významy dalších kláves   
Psaní speciálních znaků  
Klávesové zkratky
    Cvičení

Psaní na klávesnici

Každá klávesa má alespoň 2 významy:

Klávesa ě-2 -> ě
Shift + Klávesa ě-2 -> 2

Diakritiku (háčky, čárky, přehlásky, znaky národní abecedy…) lze psát pomocí kláves Klávesa s čárkou a háčkem , Klávesa s přehláskou postupem:

  1. Ťukni čárku Klávesa s čárkou a háčkem (háček…) -> zdánlivě se nic nestane.
  2. Ťukni písmeno -> objeví se už s čárkou (háčkem…)

TIP: Velká písmena s diakritikou (Ě,Š,Č,Ú,…) piš při zapnutém Caps Lock klávesami ě,š,č,ú,…

Lze nainstalovat i další jazyky (Nastavení->Čas a jazyk->Jazyk->Přidat preferovaný jazyk) a lze mezi nimi přepínat buď klávesovou zkratkou (L Alt+L Shift) nebo CES <-> ENG na hlavním panelu)

Máme-li nainstalovánu i anglickou klávesnici, přepnutím na angličtinu platí jiný význam kláves:   s: lik na CS) panelu jazyků: Lišta - panel jazyků
Psaní znaků při CS, EN a se SHIFT
 

Úkol: napiš znaky na klávesnici:

- české CS:   

- americké EN:

 

Úkol: napiš znaky CS

Úkol: napiš znaky s diakritikou - klavesnice1-zaklad

 

Významy dalších kláves

Úkol: zjisti význam kláves:
        - Ins, Del, Home, End, PgUp, PgDn, F10 (v delším text. dokumentu, např. pohadky)
        - F11, Alt+Home, Backspace (v prohlížeči internetu po kliku pár odkazů po sobě)
        - F2 v okně pro práci se soubory.

Kurzor = značka (většinou " | ") ukazující, kam napíšu další znak.

Esc - přeruší akci, ukončí některý program
Enter - ukončí zadávání, potvrdí volbu
Ctrl
Alt
Shift
- změní význam s nimi současně stisknuté klávesy (samy nemají význam)
Tab - posune kurzor na další zarážku v textu, přeskočí na jinou část nabídky (na jiné tlačítko)
CapsLock [kaps lok] zapne (vypne) nastálo psaní velkých (malých) písmen
NumLock [num lok] zapne (vypne) nastálo psaní číslic na numerické části klávesnice
mezerník - stiskneme vždy jen 1×
Backspace
[bakspejs]smaže znak od kurzoru
Delete [dilít]smaže znak od kurzoru
Insert - přepíná mezi režimy vkládání a přepisování
Home [houm]skok kurzoru na začátek řádku
End - skok kurzoru na konec řádku
PgUp [Pejdž Ap]skok kurzoru o stránku (obrazovku) nahoru
PgDn [Pejdž Daun]skok kurzoru o stránku (obrazovku) dolů
PrintScreen
(PrtScr)
- [Print Skrín]zkopíruje obsah obrazovky jako obrázek do schránky Windows
  (chybí-li, lze provést Fn+Klávesa Windows+mezerník)
Pause
(Break)
- pozastaví (Ctrl+Break násilně ukončí) běh starších programů. Pokračovat lze libovolnou klávesou.
[brejk]
F1 - F12 - (tzv. funkční klíče) pomáhají řídit běh programu, v každém programu mají jiný význam
- F1 obvykle vyvolá nápovědu (Help)
- F10 vyvolá menu
Klávesa Windows - (klávesa Windows) - zobrazí nabídku START, užíváme i klávesové zkratky (Klávesa Windows+M, Klávesa Windows+I, Klávesa Windows+P,…)
ScrollLock [Skrol Lok] v Excelu způsobí, že šipky posunují tabulkou, NE kurzorem

obrazovka je část stránky, kterou vidíme na monitoru

Klávesovou kombinaci Ctrl+P provedu takto: držím Ctrl, ťuknu P, pustím Ctrl.
Jako rakci na výzvu stiskni libovolnou klávesu lze použít prakticky vše kromě "zámků Lock", Shift, Alt, Ctrl. Doporučuje se mezerník nebo písmenko.
Horká klávesa = klávesa, jejíž stisk okamžitě vyvolá nějakou akci (Esc - konec, Ctrl+P tisk, atd.)
Stavový řádek = dolní řádek okna. Většinou obsahuje informace o současném stavu práce s programem, případně nápovědu.
Ukazatel myši = značka, kterou pohybuji pomocí myši. Tvar "Normální ukazatel myši" nebo "Ukazatel myši v textu". Neukazuje místo, kam budu psát! Kliknutím ale na místo ukazatele myši přemístím kurzor.
Kliknutí myši = ťuk (obyčejně levým tlačítkem).
Dvojklik = ťuk ťuk (rychle za sebou).

Úkol: edituj text - klavesnice2-editace

Úkol: zjisti význam klávesových zkratek:
        - Ctrl+P, Ctrl+N (v textovém editoru)
        - Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+I, Ctrl+B, Ctrl+U, Ctrl+A (v textovém editoru s označeným textem)
        - Alt+F4
        - Klávesa Windows+M, Klávesa Windows+F

Psaní speciálních znaků

Znaky ä, ö, ü, Ä, Ö, Ü,… napíšeme pomocí klávesy Klávesa s přehláskou.
Níže uvedené znaky lze rychle psát pomocí kláves Alt (levý), P Alt (pravý) a numerické klávesnice takto:

   ä Alt + 132          @   P Alt + V          <   P Alt + <   
ö Alt + 148 ß P Alt + § >   P Alt + >
ü Alt + 129 P Alt + E × (krát) P Alt + )

Záchrana: když kus textu (obrázku…) omylem smažu, vrátím to:

Procvičení: speciální znaky - klavesnice3-spec-znaky+procviceni

Úkol: napiš speciální znaky - klavesnice3-spec-znaky

ASCII znaky, převody binárního kódování

Cvičení: psaní různých znaků s diakritikou

Klávesové zkratky

Windows, Word wintip

Klávesa Windows +Shift+S screenshot vybrané části obrazovky (jen Win 10) (do schránky Windows)
Fn+Klávesa Windows +mezerník screenshot celé obrazovky (do schránky Windows)
Klávesa Windows +Pause - informace o systému
Klávesa Windows +P - výběr režimu zobrazení na projektoru (či další obrazovce)
Klávesa Windows +M - ukaž plochu (minimalizuj všechna okna)

Editace

Ctrl+ O otevři dokument
  S ulož    –  |  |  –
  F najdi (v textu dokumentu)
  P vytiskni dokument
  Z vrať zpět poslední úpravu
  Y znovu proveď poslední úpravu
     

 

Cvičení
ZŠ Vltava: klik-dvojklik, Del, Ctrl+X - Ctrl+V, Del+Bkspc
Trénink Jednoduché Ovládání Počítače.