Internet

Obsah této stránky:
Internet
Přenos informace internetem
Adresa serveru
IP adresa
Části www adresy
Počítačová síť
E-mail
Internet v krizových situacích
Bezpečnostní zásady
Historie

Internet

je celosvětová počítačová síť. Tvoří ji mnoho serverů a spoje mezi nimi.
Servery - výkonné počítače, v nichž jsou umístěné informace (přístupné všem). Data si navzájem předávají na cestě k příjemci.
Spoje mezi servery - kabely (kovové, optické) či bezdrátové spojení (anténami, přes satelit ...)
Uživatel (klient)
- já - se připojuje k některému serveru (kabelem, bezdrátovým spojem WiFi...).

Schéma Internetu

Internet se podobá pavoučí síti - odtud název WWW (World Wide Web) - "celosvětová pavučina".

Možnosti využití:
(služby Internetu)
www (služba World Wide Web) - zobrazování www stránek, vyhledávání atd.
e-mail - posílání zpráv a souborů
instant messaging - přenos zpráv a souborů okamžitě (Messengery, chat…).
- přenos zvuku a obrazu - telefonování po Internetu (Skype, internetové rádio a TV, videokonference,  VoIP (Voice over IP) - telefonování přes síť)

Přenos informace Internetem

Informaci přepravovanou Internetem počítač rozloží na malé kousky (pakety) - podobně jako puzzle. Každý paket opatří údaji (odesílatel, příjemce, "~umístění puzzle"…) a po jednom předává serverům cestou k příjemci. Správnost předání každého paketu si navzájem potvrzují.
Příjemce si z paketů poskládá původní informaci (obrázek, text, video...).

Adresa serveru - www adresa

http:// vyuka . jihlavsko . cz/   
typ přenosu
(protokol)
doména 3. řádu doména 2. řádu doména 1. řádu

Doména 2. řádu je jméno serveru (např. název firmy, jméno města, zboží...). České domény - NIC.cz, cizí whois.
Doménu 2. řádu (dosud neobsazenou) si může koupit (~zaregistrovat) kdokoliv dospělý. Cena je ~200 Kč/rok.

Doména 1. řádu značí název státu či zaměření serveru (sk-Slovensko, us-USA, com-komerční organizace...) - viz seznam domén 1.ř.

.com (commercial) subjekty celého světa mercedes.com
.eu (evropská unie) subjekty v EU codeweek.eu
.org (non-profit organisation) neziskové organizace a nadace greenpeace.org
.cz (Česká republika) subjekty v ČR vlada.cz

Nemohou existovat 2 stejné www adresy na světě!

IP adresa

Každý server má ve skutečnosti adresu ve tvaru čísla (např.77.75.76.3) - tzv. veřejnou IP adresu. Díky ní je po internetu přístupný z celého světa. IP adrese je přiřazeno i slovní (symbolické) vyjádření (např. www.seznam.cz).
DNS server (Domain Name Server) - obsahuje katalog vzájemných přiřazení symbolická<-->IP adresa .
77.75.75.172 = www.seznam.cz
217.31.205.50 = nic.cz
77.93.209.54 = idos.cz
142.251.36.78 google.com
                 ..................
Nemohou existovat 2 stejné veřejné IP adresy na světě!

Části www adresy

http:// vyuka.jihlavsko.cz/ udrzba/ index.htm
způsob přenosu
(protokol)
jméno serveru jméno složky
na serveru
jméno souboru

Adresa (e-mailová i www):

POZN: bez index.htm http://vyuka.jihlavsko.cz/udrzba/ - server nabídne předvolený soubor (tím bývá index.htm…)


Počítačová síť

spojuje 2 a více počítačů. Uživatelé v ní musí dodržovat pravidla - povinná (zákony) a slušnosti (NETiketa).
Fungování internetu neřídí žádný vlastník. Jednotlivé státy řídí své části podle dohodnutých pravidel.

Poskytovatel internetu (Internet Service Provider) = majitel, který svým serverem připojí lokální uživatele (v obci) k internetu.
Uživatel (tvoje domácnost, škola, firma…) má u sebe router ("krabička" připojená k serveru poskytovatele).
Router:

LAN = Lokální (místní) síť (domácnost, škola…) = Local Area Network
WLAN = bezdrátová lokální síť = Wireless LAN

WAN = rozsáhlá síť (např. internet) = Wide Area Network

MAC adresa - identifikuje zařízení při vstupu do sítě, např. routeru můžeme zakázat připojeních "cizích" MAC adres.
Má tvar 3C:51:F8:19:21:4A. Do zařízení ji zapíše výrobce, v některých zařízeních ji lze změnit.

IP adresa - identifikuje zařízení při předávání dat, má tvar např. 10.100.0.23
 Počítači ji přidělí ten, kdo řídí LAN (server  nebo router) nebo ji nastaví uživatel.

IP adresa veřejná:

IP adresa neveřejná (privátní) :

Router (směrovač) - k jedné síti (internetu) připojí druhou síť (školní, domácí).

 


E-mail

je adresa jediného uživatele Internetu. Má většinou tvar [jméno_uživatele]@[jméno firmy].cz a my na ni můžeme pouze poslat zprávu majiteli.
Více viz e-mail.

K prohlížení Internetu potřebuji:
 1. Prohlížeč (browser) = program, který umí zobrazit obsah stránky z Internetu (Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera…)
 2. Propojení mého zařízení s některým serverem.
Připojení klienta k internetu:

Síťovým spojem (kabel, bezdrátové připojení, mobilní datové připojení…) je klient připojen k serveru, který má veřejnou IP adresu. Server pak předává pakety klient->internet, internet->klient.

Poskytovatel připojení má server připojený k internetu. My - uživatelé (klienti) - jsme připojeni k serveru (kabelem, optikou, wifi), za tuto službu platíme.

Úkol: Následující tabulku i nadpis zkopíruj do textového editoru, vyplň a ulož připojení-[tvé_příjmení]:

Připojení naší domácnosti k internetu:

Poskytovatel:  
Technologie (kabel, bezdrát, data…):  
Rychlost [Mbit/s]:  
Měsíční náklady [Kč]:  

Internet v krizových situacích

Zvuk sirén se testuje 1. středu v měsíci ve 12 h.
V mimořádné situaci (např. povodeň, velký požár, válečný konflikt, výbuch jaderné elektrárny…) má při obyvatelstvo informovat o tom, co se děje.
Typy zvuku:
 -  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\  - stálý 140 s - zkouška
 -  /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\  - kolísavý - všeobecné nebezpečí (dříve nálet, dnes např. zátopová vlna, havárie chemická, radiační…)
 -  / ̄ ̄ ̄\___/ ̄ ̄ ̄\  - 2 vlny po 25 s - požární poplach

Při zvuku sirén mimo zkoušku HNED zjisti, co se děje:
- v rozhlase (např.regionální vysílání)
- TV
- na internetu (www.vlada.cz, stránky našeho města…)


Bezpečnostní zásady

 1. Nedůvěřuj - čím dál více webů, uživatelů tě chce poškodit!
 2. Nesděluj svoji adresu, jméno, telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!
 3. Neposílej po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!
 4. Udržuj svá hesla v tajnosti, nesděluj je ani kamarádovi!
 5. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární zprávy!
 6. Nedomlouvej si schůzkou po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.
 7. Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: hned opusť webovou stránku.
 8. Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí ohrozí!
 9. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu divné zprávy nebo zprávy z neznámé adresy!
 10. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!

Historie

1974 - mezinárodní propojení sítí navzájem pomocí bran (gateway). Tyto brány tvoří "mezisítě" (Inter-network) - původ dnešního názvu Internet.
1982 - 200 počítačů spojených v síti. Mezi nimi se posílají pouze jednoduché zprávy.
1989 - vyvinul ve Švýcarsku Tim Bernes-Lee v evropském centru pro jaderný výzkum CERN technologii www, původně jen v podobě vnitropodnikového informačního systému.
1992 - 1 000 000 uživatelů Internetu. USA uvolňuje tuto technologii pro komerční využití.
1994 - prohlížeč Mosaic (pozdější Netscape Navigator) - obrázky, barvy, animace.
1996 - spuštěn první český vyhledávač Seznam
1997 - spuštěn Google


Webkamery

EarthCam, PragueCam, top, živě

Praha Staroměstské náměstí+Lip, Václavské n.

Jihlava náměstí, Třebíč