Astronomie obrázky

    obsah této stránky:
Gravitační síla
Sluneční soustava (základy)    
 Země
 Měsíc
 Další kosmická tělesa
 Slunce
Pojmy
Pozorování
    další stránky na tomto webu:
Sluneční soustava podrobněji 
Vesmír - zajímavosti
Sluneční bouře

je věda zabývající se vesmírnými tělesy, jejich vlastnostmi a pohybem.

Gravitační síla = síla, kterou každé těleso přitahuje každé jiné těleso.
U velkých těles (Země, jiné planety) jí známe jako (zemskou) tíži, u malých těles je nepatrná.
Závisí na:

Díky gravitaci kolem sebe kosmická tělesa obíhají.

Proto např. naše tělo bude každá planeta přitahovat jinou silou!

Stav beztíže:
 - těleso padá
 - na těleso působí gravitační síla + nějaká další (gravitace jiného tělesa, odstředivá síla při obíhání …)

Animace - kosmonaut

Sluneční soustava (odkazy: wiki, aldebaran)

Sluneční soustava (http://cs.wikipedia.org/wiki/Sluneční_soustava)je označení pro Slunce + několik planet kolem něj obíhajících.
Planeta = oběžnice Slunce, která splňuje určité vlastnosti (dostatečná hmotnost, kulovitá…).
Planety sluneční soustavy: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun (znát!!).

Středem Sluneční soustavy je Slunce (= heliocentrické uspořádání) - 16. stol. Mikuláš Koperník (pol.). Dříve se myslelo, že středem vesmíru je Země (= geocentrická představa).
Planety jsou ke Slunci přitahovány gravitační silou, proto kolem něj obíhají (po drahách tvaru elipsy).

Země

Poloměr 6378 km
Obvod rovníku 40 000 km
Vzdálenost od Slunce     150 milionů km ~světlo letí 8:20 min
Stáří 4,5 miliard let
Pohyby Země
  1. Rotace kolem zemské osy - 1× za den, na rovníku rychlostí asi 500 m/s.
  2. Obíhání Země kolem Slunce - 1× za rok (přesněji za 365 1/4 dne).
    Osa Země je nakloněna (23,5°), proto:
    - se střídají roční období
    - Slunce může stát v nadhlavníku pouze v pásu mezi obratníky Raka, Kozoroha.
  3. Zemská osa stále míří na hvězdu Polárka (Severka). (rotační foto 1)

Stavba Země:

Zemská kůra 5 - 70 km   Řez Zemí (viz http://discovermagazine.com/2007/jun/journey-to-the-center-of-the-earth)
Zemský plášť     do necelých 3000 km  
Zemské jádro do 3000 km od středu     tuhý železný střed, tekutý obal,
rotace obalu vytváří zemské mg. pole   

Měsíc

Měsíční fáze - http://mesicni-faze.navajo.cz/ animace měsíčních fází (navajo)

Měsíc - se otočí jednou za 28 dní
         - oběhne Zemi jednou za 28 dní
 -> k Zemi má proto otočenu stále stejnou (=přivrácenou) stranu = synchronní rotace. anim
Podobně se chovají stacionární družice - obíhají Zemi + otáčejí se tak, aby zdánlivě "stály" nad určitým místem Země.

Ač je velký jako 1/4 Země, má hmotnost jen jako 1/100 Země.
Kolem 1 m velké Země by Měsíc (velký 27 cm) obíhal 30 m daleko.
Při vstupu do zatmění je Měsíc oranžový kvůli ohybu světla (obr anim zatm2019).

Porovnání velikostí ve vesmíru

Jakými 4 hlavními fázemi prochází Měsíc, v jakém pořadí?
Proč vidíme stále stejnou stranu Měsíce?

Satelity Země

Starlink - satelity pro vysílání internetu (Elon Musk), opakované užití nosné rakety.

Další kosmická tělesa

Hvězda = vesmírné těleso zářící vlastním světlem (např. Slunce), díky reakcím mezi svými částicemi. Má proto má vysokou teplotu i hmotnost.
Přeměnou své hmoty (reakcemi) na záření ztrácí pomalu hmotnost.
Měsíc = oběžnice planety.
Planetka (trpasličí planeta) = malá oběžnice Slunce (či jiné hvězdy). Mívá nepravidelný tvar.
Meteoroid
= drobné těleso (mm až desítky m) - např. odštěpek z komety. Vletí-li do atmosféry, třením o vzduch se rozžhaví (může i shořet). Po dopadu na Zemi jej nazýváme meteorit (obr=vysv).
Kometa = oběžnice Slunce, která má:
- ledové jádro - Slunce jej zahřívá->vypařuje se, tvoří oblak = koma
- ohon = část komy vytlačená slunečním větrem (= tlakem slunečního záření)
- protáhlou dráhu
POZN: Haileyova kometa vid, přistání na kometu vid

Slunce (odkazy: wiki, aldebaran, Druckmüller)

Slunceje naše nejbližší hvězda. Je asi 100× větší než Země, 333000× těžší, na povrchu má teplotu asi 6000°C, otočí se asi 1× za 25 dní..
Na povrch zevnitř Slunce vyvěrá horké plazma ("sesypaná" jádra atomů a elektrony), po ochlazení klesá kolem vývěru zpět (jako vroucí voda).
Tvoří jej malé atomy (hlavně vodík a hélium).
Atomy se výbuchem slučují a tím Slunce svítí.
Sluneční skvrna = tmavší oblast povrchu Slunce (má nižší teplotu). Je v ní silnější magnetické pole, ovlivňuje život na Zemi.
Období častějšího výskytu skvrn se asi po 11 letech opakuje.
Fotosféra = viditelný povrch Slunce
Chromosféra horká průhledná vrstva (nad fotosférou), načervenalá
Koróna = oblast žhavých plynů unikajících z fotosféry.
Protuberance - výron proudu plazmatu do blízkosti Slunce.
Erupce - výron oblaku plazmatu do vesmíru.

Cesta Slunce po obloze - při pohledu na Jih zleva doprava (nejvyšší bod v poledne SEČ) ->různě dlouhé stíny.

Slunce vyzařuje i mnoho nabitých částic (~kosmické záření) - proti němu nás chrání magnetické pole Země. U pólů se však dostane blíže k povrchu Země - v atmosféře se přemění na polární záři.
Mohutnější erupce může (změnou magnetického pole) vyvolat na Zemi ve vodičích obrovské proudy=>zničit elektrorozvodné sítě i elektroniku. Pravděpodobnost ~12% během slunečního cyklu (~11 let)-video M.Druckmuller: zkrác. vid-erupce., komplet(46:30), Wiki-1989, 1859
Zatmění Slunce 2019 v Chile


Pojmy

Souhvězdí = lidské pojmenování skupiny kosmických těles (podle tvaru). Nejznámější: Velký vůz, Malý vůz, Orion, Kasiopeja
Mapa hvězdné oblohy = obrázek viditelných souhvězdí.

Astronomická jednotka (1 AU) = vzdálenost Země od Slunce. Je to základní jednotka délky pro měření ve vesmíru.
(světlo ji urazí za 8 min 20 s)

Galaxie = skupina obrovského množství hvězd.
Černá díra = relativně malý, avšak nesmírně hmotný objekt. Jeho obrovská gravitace přitáhne vše kolem včetně světla - proto je pro nás neviditelná.

Družice = satelit = těleso obíhající jiné vesmírné těleso (např. Zemi):
- přirozené - Měsíc
- umělé - vytvořené lidmi ("satelity")
- musí se pohybovat 1. kosmickou rychlostí - kolem Země 7,9 km/s
- 2. kosmická rychlost - nutná k úniku z gravitačního pole planety - ze Země 11,2 km/s
- 3. kosmická rychlost - nutná k úniku z gravitačního pole Slunce

 


Pozorování

Výzkum vesmíru - v Chile observatoř Paranal (obr.velké, obr) s nejlepšími podmínkami a 4 dalekohledy (zrcadla prům. 8 m). Stavba dalekohledu E-Elt (prům. zrcadla 39 m) (obr, info).
Radiový výzkum - v Chile systém radioteleskopů Alma (obr)video-HydePark
Jiří Grygar (astrofyzik): Žeň objevů 2012: 1. část - Sluneční soustava , 2. část - vesmír


Využité zdroje: Žeň objevů z předchozích let, Wikipedie.

Hravě: muzeumnasbavi