Windows

Operační systém
Části okna Windows
Manipulace s oknem
Vyjadřování
Užitečné klávesové zkratky        
Můj počítač
Autorské právo
Licence SW

   úkol info o PC
  
   úkol ukol-licence

Operační systém

Plocha Windowsje sada programů nutných pro práci počítače.
Např.: Windows, Linux, MacOS…

Plocha = pozadí obrazovky.
Ikona = malý obrázek, který zastupuje program nebo soubor.
Klik = ťuk (myší).
Dvojklik = ťuk ťuk (rychle za sebou).
Lišta = dolní pruh obrazovky. Obsahuje:

Části okna Windows:Windows - základní pojmy

 

Manipulace s oknem:

Změna velikosti okna myší                                  Přesun okna myší
(myší táhnu za titulkový pruh)
 

Vyjadřování

Ke vzájemnému porozumění používáme tyto standardní výrazy:
Spustit program, aplikaci
(ne zapnout), na konci ukončit program (ne zavřít, vykřížkovat).
Soubor = dokument: text, obrázek, video, zvuk, prezentace, archiv…
Otevřít soubor (ne spustit), na konci zavřít soubor.
Okno (ang. window) - v něm pracuji (na dokumentu, obrázku, prohlížím internet).
Okno lze: otevřít (pro nový obrázek, dokument, prohlížený web)
                zavřít (ukončím práci na dokumentu)
Když zavřu okno, program se nemusí ukončit.
Když ukončím program, zavřu všechna jeho okna.
Soubor musím uložit:
- na lokální disk (v mém počítači)
- na síťový disk (v jiném počítači, připojeném přes síť)
- na cloudové úložiště (mé místo na serveru v internetu - např. Google Disk, One Drive, Dropbox…)

Internet jsou miliony serverů spojených do sítě.
Chrome, Firefox, Internet, Opera apod. jsou prohlížeče internetu (= programy na prohlížení webových stránek).
Spustit, otevřít prohlížeč internetu (ne spustit internet) lze, i když nefunguje připojení k internetu (= nejde internet). Prohlížeč jen oznámí chybu.

Užitečné klávesové zkratky

Ctrl+C - zkopíruj (text, obrázek, odkaz na soubor…) do schránky (původní objekt zůstane)
Ctrl+V - vlož objekt ze schránky
Ctrl+X - vyjmi (text, obrázek, odkaz na soubor…) do schránky (původní objekt se smaže)
Tlačítko Windows+M - minimalizuj všechna okna - zobraz plochu
Ctrl+P - vytiskni dokument

Další klávesové zkratky: wintip


Můj počítač

O počítači máš vědět:

Systém

P myšítkem na Tento počítač –> Vlastnosti:
NEBO: klávesa
Tlačítko Windows
+ Pause (Break)
NEBO:
Tlačítko Windows –>ikona Nastavení –> Systém –> O aplikaci (o systému)
Win7: Ovládací panely–>Systém a zabezp–>Systém

Vlastnosti systému

Antivir:

Podle ikon vpravo na liště:

Hlavní panel  Hlavní panel

Disky: Tento počítač    (případně:  P myšítkem na Místní disk C–>Vlastnosti)

Velikost disku

Rozlišení:

P myšítkem na plochu–>Nastavení obrazovky (rozlišení obrazovky):

Rozlišení monitoru

Kancelářský balík (MIcrosoft Office, Libre Office …)

Verzi Microsoft Office (letopočet) - najdeš (např ve Wordu): Soubor->Účet:

Grafický adaptér


Grafický adaptérVerze (číslo) ostatních aplikací bývá v menu Nápověda->O aplikaci:

 

 

 

 

(hráči) Grafický adaptér
Win11: Tlačítko Windows –> ikona Nastavení –> Systém-> Obrazovka -> Pokročilá obrazovka -> Zobrazit vlastnosti adaptéru
Win10: Tlačítko Windows –> ikona Nastavení –> Systém-> Obrazovka -> Upřesňující nastavení obrazovky -> Zobrazit vlastnosti adaptéru
Win7: P myšítkem na plochu –> Nastavení zobrazení –> Upřesňující nastavení zobrazení -> Vlastnosti grafického adaptéru:

Grafický adaptér

Rychlost připojení k internetu

 rychlost.cz, Chip-speed

 Úkol - Informace o počítači

Úkol - info o PC: Tuto tabulku (i s textem pod ní) zkopíruj do textového dokumentu a ulož jako PC-[tvé_příjmení] (programem Word, Libre Office…)
Obsah bílých políček PŘEPIŠ svými údaji.
!!!
Při vyplňování zkopíruj pod tabulku (pomocí PrtScr nebo Tlačítko Windows+Shift+S) každé okno, ze kterého údaj získáš.

 

  název
(Windows, MacOS…)
edice, varianta
(10, 11,  Pro,Home)
* verze Win10
Operační systém      
  výrobce frekvence  
Procesor       
Operační paměť (RAM)      
Typ systému (bitový - šířka cesty pro data)   -bitový  
Antivirová ochrana      
Velikost pevných disků      
Rozlišení monitoru       
  název verze  
Můj kancelářský balík      
  adaptér grafická paměť  
Grafický adaptér                             
Rychlost připojení k Internetu      

Všechna okna, ze kterých jsem informace získal(a):

Příklad samotné vyplněné tabulky:

Vyplněná tabulka informací o počítači


Bližší informace o HW počítače zobrazí např. program HWinfo.


Autorské právo

Autor (výrobku, programu, písně, filmu…) má právo svůj výtvor zpeněžit.
Autorský poplatek zaplatí zákazník (v prodejní ceně produktu). Prodejce má povinnost předat autorovi autorský poplatek z každé prodané kopie. video: Autorské právo a stahování filmů

Autorský poplatek také platí: TV i rozhlas za odvysílané dílo, DJ za přehrané písně, kino za promítnuté filmy, kapela za zahrání písní jiných kapel…

Kdo poskytuje cizí díla bez platby autorského poplatku, jedná nelegálně (uloz.to, ten, kdo pustí film přátelům…).

Licence - právo k používání programu.

Dokladem o vlastnictví SW je výhradně prodejní doklad.
Originální instalační CD - uznává Microsoft také jako doklad o vlastnictví programu.
OEM licence - SW lze užívat pouze na souběžně zakoupeném počítači (likvidací počítače zaniká).

Elektronická licence - unikátní číslo (kód) nebo unikátní soubor (nazýváme licenční klíč). Program se tím aktivuje, funguje pak stejně, jako nainstalovaný z instalačního média.

Program (stažený, koupený) se musí většinou nainstalovat do počítače.
Instalace = automatické nakopírování souborů programu do počítače + nastavení Windows + vytvoření podmínek pro běh programu.
Proto většinou nainstalovaný program nelze zkopírovat do jiného počítače.
Instalační médium - úložiště, ze kterého se program instaluje (CD, DVD, flash disk…).

Další info, Slunečnice.

Úkol licence: ke každé licenci (plná, freeware, shareware, demo) uveď alespoň 3 programy šířené s danou licencí.
Do textového dokumentu ke každému uvedenému programu vlož screenshot (sejmutý nebo stažený z internetu).
Textový dokument pošli učiteli.
K vyhledávání licence lze užít Slunečnice, Stahuj, další