Délka Obsah Objem Hmotnost Hustota Čas

1)

0,03 m   =       3       cm
3600 mm = 3,6 m
5,8 m = 0,0058 km
4,5 dm = 0,45 m

 

2)

2,81 dm   =  281 mm
3,5 m =  350 cm
2,1 cm =  0,021 m
1,5 m =  15 dm

 

3)

2800 mm   =   2,8   m
135 dm = 13,5 m
2,81 m = 2810 mm
1250 mm = 12,5 dm

 

4)

3,2 km   =   32000  dm
251 dm = 2510 cm
1500 dm = 150 m
20,5 mm = 0,205 dm

 

5)

0,03 m   =       0,3       dm
280 mm = 0,28 m
1350 m = 1,35 km
2,81 cm = 0,0281 m

 

6)

15,2 m   =  15200   mm
7,8 km = 78000 dm
2200 dm = 220000 mm
12000 mm = 120 dm

Obsah

1)

0,3 m2   =          30  dm2
280 mm2 = 0,000 280 m2
1350 cm2 = 13,5 dm2
2,81 dm2 = 0,028 1 m2

 

2)

15 m2   =           0,0015   ha
280 cm2 = 0,028 m2
1350 mm2 = 0,135 dm2
2,81 km2 = 2 810 000 m2

 

3)

2,3 ha   =     23 000 m2
0,28 m2 = 280 000 mm2
1350 mm2 = 0,001 350 m2
0,081 km2 = 81 000 m2

 

4)

51 ha   =     510 000 000 m2
0,071 m2 = 71 000 mm2
2500 mm2 = 0,0025 m2
0,06 km2 = 60 000 m2

 

Objem

1)

0,3 m3   =          300  dm3
280 cm3 = 0,000 280 m3
1350 cm3 = 1,35 dm3
2,81 dm3 = 0,002 81 m3

 

2)

12 mm3   =          0,012  cm3
150 cm3 = 0,15 dm3
185 hl = 18500 dm3
14,1 dm3 = 14 100 cm3

 

3)

350 mm3   =          0,000 35  dm3
280 hl = 28 000 l
1350 m3 = 13500 hl
2,81 m3 = 2 810 000 cm3

 

4)

3,5 dm3   =          3 500 000  mm3
280 l = 2,8 hl
1350 mm3 = 0,001 35 dm3
2,81 m3 = 2 810 000 000 mm3

 

5)

35,2 l   =          35 200  cm3
2,2 ml = 0,002 2 dm3
9,61 m3 = 96,1 hl
0,05 dm3 = 50 000 mm3

 

 

Hmotnost

t kg g
2,1 2100 2100000
0,0052 5,2 5200
0,0123 12,3 12300

1)

0,3 g  =           0,0003  kg
280 q = 28000 kg
1350 kg = 1,35 t
2,81 kg = 0,0281 q

 

2)

0,3 mg  =           0,0003  g
5,8 q = 580 kg
1350 t = 1 350 000 kg
2,81 cg = 0,0281 g

 

3)

7,2 dag  =           72  g
25 q = 2,5 t
12 mg = 0,0012 g
150 µg = 0,000 150 g

 

4)

1230 kg  =           1,230  t
250 q = 25 t
125 cg = 1,25 g
90 g 52 mg = 90,052 g

 

Hustota

kg/m3 kg/dm3 g/cm3
1500 1,5 1,5
600 0,6 0,6
19000 19 19

1)

0,7 g/cm3  =           700 kg/m3
13,6 g/cm3 =  13,6 kg/dm3
7800 kg/m3 =  7,8 g/cm3
30 kg/m3 =  0,003 kg/dm3

 

2)

19 000 kg/m3  =           19  kg/m3
0,7 g/cm3 =  700 kg/m3
600 kg/m3 =  6 kg/dm3
200 kg/m3 =  0,2 kg/dm3

 

3)

0,8 kg/dm3  =    0,8 g/cm3
2 g/cm3 =  200 kg/m3
13 g/cm3 =  1300 kg/dm3
5,4 g/cm3 =  5400 kg/m3

 

4)

  železo  =    7,8 g/cm3
  měď = 8900 kg/m3
  křída = 1,8 kg/dm3
  kyslík = 0,0013 kg/m3

 

Čas

1)

3 h 12 min  =   192  min    
150 s =      2 min 30  s
195 min =        3 h      15 min
20 min 18 s = 1218 s    

 

2)

45 min  =    0,75   h  (des. číslem)
1,25 h = 75 min  (ve tvaru 3:17 min)
90 min = 1,5 h (ve tvaru 3:17 h)
3:02 min = 182 s

 

3)

2:17 h  =    137   min
550 s = 9:10 min  (ve tvaru 3:17 min)
250 min = 4:10 h (ve tvaru 3:17 h)
10:24 min = 624 s

 

4)

1,75 h  =    1:45   h:min
135 min = 2,15 (DES. číslem)
3:30 h = 3,5 h (DES. číslem)
520-1230 h = 7:10 h:min

 

5)

2,5 h  =    2:30   h:min
97 min = 1:37 h (ve tvaru 3:17 h)
5:45 h = 5,75 h (DES. číslem)
640-1110 h = 4:30 h:min

 

6)

1,75 h  =    1:40   h:min
2:15 h = 2,25 h (DES. číslem)
150 min = 2,5 h (DES. číslem)
630-1710 h = 10:40 h:min

 

7)

0,25 h  =          15  min        
330 s = 5:30 min (ve tvaru 3:17 min) = 5,5 min (des. číslem)  
20 min = 0,33 h (des. číslem)        
0,2 min = 12 s        

 

8)

7,5 h  =   450  min        
204 s = 3:24 min (ve tvaru 3:17 min) =  3,4 min (des. číslem)  
252 min = 4:12 h (ve tvaru 3:17 h) = 4,2 h (des. číslem)  
5,3 min = 318 s        

 

9)

7,3 h  =   438 min        
402 s = 6:42 min (ve tvaru 3:17 min)) =  6,7 min (des. číslem)  
294 min = 4:54 h (ve tvaru 3:17 h) =  4,9 h (des. číslem)  
5,333 min = 320 s        

10)

6:10 - 11:20   = 5:10 h (ve tvaru 2:20 h)
7:50 - 14:30   = 6:40 h (ve tvaru 2:20 h)
1971 s  =   0 h 32 min 51 s
3847 s = 1 h 4 min 7 s

 

 

Teplota

1)

20° C   =       293,15       K
300 K = 27 °C
C = 273,15 K
0 K = - 273,15 °C