Tento protokol zkopíruj do textového editoru. Ulož jako "LP6D-vážení-Novák" (napiš svoji třídu a své jméno).
Doplň do naměřené hodnoty, výpočty, jednotky.

Položky          vypracuj ve škole, položky          doma. ZAOKROUHLUJ.

Práci pošli e-mailem:  
Komu: 
 hrodek(at)zsseifertova.ji.cz  
 
Předmět: 
LP6D-vážení-Novák
 
Příloha: 
LP6D-vážení-Novák.docx
 

Laboratorní práce - vážení

Jméno:     
Pomůcky: laboratorní váhy, kapátko, injekční stříkačka, váleček, CD…
Postup měření: více malých těles zvážíme současně, celkovou hmotnost pak vydělíme počtem těles.
Spolupracovali:       

Vážení listu papíru:

  typ papíru     hmotnost více listů      počet listů     vypočtená hmotnost 1 listu  
  list A4      

1 list A4 váží       g

Vážení kapky vody:

  prázdná stříkačka     stříkačka s kapkami     hmotnost kapek      počet kapek     vypočtená hmotnost 1 kapky 
         

1 kapka váží       g , chyba měření je ±        g

Vážení tělesa:

Můj odhad hmotnosti kovového válečku: ............

těleso    hmotnost tělesa  
  Kovový váleček č. .......  g ±     g
  CD g ±     g
  *Monočlánek typu ... (doplň AA nebo AAA)     
  *Kostka  
  *Pingpongový míček, tenisák …       

Uveď příklady (vždy alespoň 3), kde v praxi (ve kterém povolání, při jaké práci) potřebuje pracovník:

Doma používáme váhu k:     
Náš postup vážení kapky je zatížen větší chybou, než ostatní úkoly. Nepřesnost v postupu je způsobuje: