Tento protokol zkopíruj do textovém editoru. Doplň do tabulek své naměřené hodnoty, jednotky a výpočty. Zápisky.

Vyplň ve škole jen zvýrazněná pole, obyčejné kolonky dopočítáš doma.

Protokol:

  • ULOŽ jako jako  LP6D-délka4-Novák  
    (napiš svoji třídu a své jméno)

  • pošli na hrodek(at)zsseifertova.ji.cz

  • předmět e-mailu = název souboru
    (také např. LP6D-délka4-Novák)


Laboratorní práce – měření délky 4 (neobvyklá měřidla)

Jméno:       
Měřidla
: metr.
Spolupracoval(a):

1. Zjištění vlastních rozměrů:  (zapisuj v cm)

   můj palec:                    
moje píď:            
můj sáh:  

 

1 m od země – vím, kam mi dosahuje: ano
1 m v rozpažení – vím, kam mi dosahuje:   ano  

 

2. Výška parapetu (měřeno tělem)  (zapisuj v cm)

odhad výšky parapetu (měřeno mým tělem):
1 m od země podle svého těla + pídě + palce 
1 m  … pídí  … palců  
přepočet na cm:
 
skutečná výška (metrem):  
rozdíl měření tělem od skutečné hodnoty:  

 

3. Výška rámu dveří   (zapisuj v cm)

měřeno mým tělem:   … sáhů +  … pídí + … palců 
přepočet na cm:
 
skutečná výška (metrem):  
rozdíl měření tělem od skutečné hodnoty:  

 

4. Rozměry sešitu

    palců       přepočteno na cm      pravítkem naměřeno cm    rozdíl cm  
výška:        
šířka:        

 

5. Délka učebny

měřeno mým tělem:          sáhů +       pídí+          palců 
přepočet na cm:
 

6. Zhodnocení

vlastními slovy, jak přesné měření bylo a kde by se dalo použít v běžném životě: