Tento protokol zkopíruj do textového editoru. Doplň do tabulek své naměřené hodnoty+jednotky. Spočti průměry.

Protokol:

 • ULOŽ jako jako  LP6D-délka2-Novák  
  (napiš svoji třídu a své jméno)

 • pošli na hrodek(at)zsseifertova.ji.cz

 • předmět e-mailu = název souboru
  (také např. LP6D-délka2-Novák)


Laboratorní práce - měření délky 2 (posuvkou)

Jméno:          
Spolupracovali:                  
Měřidla:  posuvka ("šuplera").
Postup měření: měření délky 5× zopakuj, pak spočti aritmetický průměr.

Měření posuvkou:  (zapisuj v mm)

ocelový váleček č. … - rozměry:
 č. měření     1       2       3   
1      
2      
3      
4      
5      
průměr      

Průměry spočteny takto: ...................

....................                .......................

Váleček – rozměry:

výška = ....  ± ... mm
průměr otvoru = ....  ± ... mm
hloubka otvoru = ....  ± ... mm

Měření posuvkou:  (zapisuj v mm)

 monočlánek … (!!vyber buď AA nebo AAA!!)
 č. měření   průměr   délka  
1    
2    
3    
4    
5    
průměr    

Výpočet průměrů: ...........................

Monočlánek typu …

- průměr  = .... ± ... mm
- délka  = .... ± ... mm

Měření tloušťky papíru posuvkou:  (měř pouze 1×):

 počet listů   tloušťka balíčku 
   

Výpočet:  …

Tloušťka 1 listu = …

*Měření posuvkou:  (měř pouze 1×):

 měření   hodnota 
1 Kč mince – tloušťka:  
CD – průměr celého CD  
CD – průměr otvoru  
CD – tloušťka  
monočlánek AA – délka:  
monočlánek AAA – délka:  

Dospěl(a) jsem k tomuto závěru:

 1. Přesnost měření posuvkou:   …      .
 2. Odchylka při měření posuvkou:   …      .
 3. Údaj na posuvce čtu, když posuvka je … .
 4. Vyšší přesnosti výsledku jsem dosáhl(a) tím, že     …    .
 5. Posuvka je vhodná hlavně k měření     …    , např.:      …     .