Jak udělat …

Referát - příprava
           - přednes
 
     

Referát - příprava

  1. Předem zkonzultuj s učitelem (téma, jak podrobně …)
  2. Připrav se na plynulý přednes 2 - 5 minut.
  3. Vyber do referátu podstatné informace.
  4. Do prezentace:
  5. Potřebná cizí slova se nauč správně vyslovit a vysvětlit.
  6. Informace čerpej nejméně ze 2 zdrojů, zdroje na konci vypiš (názvy knih, www odkazy).
  7. Připrav na konec 3 otázky pro posluchače (k ověření, co se dozvěděli).

Referát - přednes

  1. Mluv hlasitě, zřetelně.
  2. Povídej z hlavy - text nečti.
  3. Připrav se na otázky z publika.

Učitel hodnotí pochopení tématu, obsah referátu i přednes.