Nastavení systému Windows

Zrušení vizuálních efekty
Zmenšení místa pro obnovení systému
Nastavení Windows pro SSD disk

Počítač může pracovat rychleji, když se vhodně nastaví.
Zapiš si vždy předem původní nastavení počítače, ať jej případně umíš vrátit do původního stavu!!

Tipy pro nastavení Windows 10


Postup nastavení:

Zruš vizuální efekty

P myšítkem na Tento počítač -> Vlastnosti -> Upřesnit -> Výkon - Nastavení->
Optimalizovat pro výkon
      + zrychlení
- obyčejný vzhled
   
       Okna Windows budou šedá, ale odezvy staršího počítače se zrychlí.
     

Zmenši místo pro obnovení systému

P myšítkem na Tento počítač -> Vlastnosti -> Obnovení (ochrana) systému -> [disk] -> Nastavení       + ušetří místo na disku
- méně stavů, do kterých lze počítač "vrátit"
 
- při občasném instalování programů stačí 1 až 3 procenta
- máme-li zálohu celého disku, lze obnovení vypnout
   

Nastavení Windows pro SSD disk

po určitém počtu zápisů začne vykazovat chyby (= nevratné opotřebení disku).
Proto chceme během životnosti co nejméně zápisů.
Vhodné nastavení Windows pro ssd disk:

Obsah skriptu ssd-set.ps1:

#Optimization Windows for SSD disk
#Disable Indexing
net stop WSearch
Set-Service WSearch -StartupType Disabled
#Test if TRIM=Enable: fsutil behavior query DisableDeleteNotify (0 = OK)
#Enable: fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0
#Enable optimizing SSD (Optimalizace jednotek)
Set-Service defragsvc -StartupType Automatic
#Disable TIMESTAMP (last access stamp)
fsutil behavior set disablelastaccess 1
#Disable HIBERNATE for desktop (notebook - enable)
#powercfg /hibernate OFF
#Disable Prefetch
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters" /v "EnablePrefetcher" /t REG_DWORD /d 0 /f
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters" /v "EnableSuperFetch" /t REG_DWORD /d 0 /f
net stop SysMain
Set-Service SysMain -StartupType Disabled
#Disable boot optimization
REG ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction /v Enable /d "N" /f