látka c ttání tvaru ltání lvaru
  kJ/kg°C °C °C kJ/kg kj/kg
cín 0,227 232 2720 59,6 1940
dusík 1,04 -210 -196 25,5 198
helium 5,23 -272 -269 5,2 20,6
hliník 0,896 660 2470 399 10500
hořčík 1,02 649 1090 380 5420
chlor 0,745 -101 -34,6 90,4 290
kobalt 0,422 1490 2870 260 6600
křemík 0,703 1410 2360 1650 10600
kyslík 0,917 -218 -183 13,8 213
lithium 3,50 181 1350 420 19600
měď 0,383 1085 2570 204 4790
nikl 0,448 1460 2830 300 6450
olovo 0,129 328 1740 23 850
platina 0,133 1770 3830 112 2620
rtuť 0,139 -38,9 357 11,8 292
síra 0,720 113 445 38 326
stříbro 0,235 962 2210 111 2350
vodík 14,3 -259 -253 58,2 454
wolfram 0,136 3390 5660 192 4350
zinek 0,385 420 907 102 1760
zlato 0,129 1060 2810 64 1650
železo 0,450 1540 2750 289 6340
           
aceton 2,16 -94,9 56,3 98,0 525
ethanol 2,43 -115 78,3 108 840
chlorid sodný 0,867 801 1460 500 2900
oxid uhličitý   -56,6 s-78,5    
voda 4,18 0 100 334 2260
led (0°C) 2,09        
vodní pára (100°C) 1,95        
vzduch 1,01 -213 -193 0 0

 

značka jednotka název veličiny
c kJ/kg.°C měrná tepelná kapacita
ttání, tvaru °C teplota (tání, varu)
ltání. lvaru kJ/kg měrné skupenské teplo (tání, varu)

fyzikar