Soubor

Soubor
Zobrazení souborů
Řazení souborů
Operace se soubory
Přejmenování souboru
Umístění souboru
      Vlastnosti souboru
Typy souborů
Programy a přípony
Velikost souboru
Archiv souborů (ZIP)
Vytvoření PDF souboru
       Souborový manažer
Souborová maska
Uspořádání souborů
Hromadné přejmenování souborů

 

     Úkoly
1 kopíruj
2 přesun
3 obsah
4 úklid
     úkol-atributy
úkol-maska
úkol-filtr
úkol-archiv
úkol-archiv-různé
úkol-archiv-změna
úkol-opakování
úkol-manažer-základ
úkol-komunikace-PDF
úkol-komunikace-životopis
  Velká sada mini
Velká sada základ
Velká sada základ2
Velká sada+maska
úkol-přejmenuj dokumenty

Soubor

je informace zapsaná v elektronické podobě (v mobilu, na disku, CD, DVD, v operační paměti počítače, kartě ve fotoaparátu, FLASH disku...).
Soubor může obsahovat:

Soubor je zapsán vždy pouze pomocí čísel (která počítač podle typu souboru interpretuje jako text, barvy bodů obrazovky, příkazy atd.).

Složka je místo k uložení souborů (např. jako desky=složka na papírové dokumenty, nebo polička ve skříni).
Ve složce nemohou být 2 stejně pojmenované soubory (stejné jméno i typ souboru).
Na disku            - | | -                    - | | -  složky (na jednom místě).

Co potřebuji k vytvoření:

Zobrazení souborů

Tento počítač->[disk]
Úprava zobrazení souborů a složek: P myšítkem v okně–>Zobrazit->

Řazení souborů

P myšítkem v okně–>Zobrazit->Seřadit ikony->(podle):

Operace se soubory

Kopírování - Ctrl+myší

Přesun - Shift + myší

Přejmenování souboru, složky

Soubor (složku) označ, pak:

Takto lze přejmenovat soubory (složky) i při otevírání a ukládání (ve většině programů).
POZOR: neměň příponu souboru!!!
(počítač by nepoznal, co je soubor zač)

Umístění souboru

"Úplná cesta" k souboru (jako poštovní adresa člověka) udává přesné umístění souboru na disku:

C:\ Users\ Eva\ Dopisy\ dopis babičce.doc

disk

složka

pod-
složka

podsložka

jméno souboru

Vlastnosti souboru:

Zjistíme je: P myšítkem na soubor –> Vlastnosti.

Typ (přípona) souboru

udává "profesi" souboru (k čemu je soubor určen - obrázek, text…). Podle ní se pozná, kterou aplikací soubor otevřít.
Zobrazení přípon - v Průzkumníku souborů zvol: Zobrazení-> Přípony názvů souborů
Win7: Nástroje->Možnosti složky->Zobrazit-> Skrýt příponu souborů známých typů

texty: docx (MS Word), txt (Poznámkový blok), odt (Open Office), pdf (Adobe Acrobat)
webové stránky, hypertexty:    html, xml, php, asp…
obrázky: gif, jpg (fotografie), png, bmp (nepoužívej!), tif, pcx, wmf, cdr, odg…
zvuk: mp3, wav, ogg, wma, mid, au…
video: mp4, avi, mov,  swf, flv, mpg, mpe, wmv…
aplikace: exe, com, bat (sada příkazů)…
tabulky: xlsx (MS Excel), ods (Open Office)
prezentace: ppsx, pptx(MS Power Point), odp (Open Office)
archivy: zip, rar, arj, 7z, lha…
dokumenty pro tisk: pdf
databáze: dbf, db, mdb…
pošta (uložená zpráva): eml…
systémové soubory: sys, dat, dll…
soubory s konfigurací: cfg, ini…
dočasné soubory: tmp, $$$…
více typů - viz téčko, pndesign

Programy a jimi používané přípony

        program                  používané přípony     
Word docx (doc - starší verze 2003)
Excel xlsx (xls - starší verze 2003)
PowerPoint pptx, ppsx (ppt, pps - starší verze 2003)
Open Office odt (text), ods (tabulka), odg (kresba), odp (prezentace)
Malování, Photo Filtre, Zoner Photo Studio, XnView … png, jpg, gif, bmp (nepoužívej!)
Poznámkový blok txt
Winzip, Komprimovaná složka zip
Winrar rar
Prohlížeč internetu
 (IE, Firefox, Opera, Chrome …)    
html, mht
       zařízení  
Digitální fotoaparát jpg, raw … (obrázky)
mp4, mov (videa)

Velikost (délka) souboru

Délku souboru udáváme v bytech [bajtech].
1B = 1 Byte [bajt] ~ 1 znak (písmeno, číslice, symbol…)

název   zhruba   přesně   mocnina předpona zhruba číslem
1 kB ~ 1 000 B   1 024 B   210 B kilo tisíc
1 MB ~ 1 000 000 B   1 048 576 B   220 B mega milion
1 GB ~ 1 000 000 000 B   1 073 741 824 B   230 B giga miliarda
1 TB ~ 1 000 000 000 000 B   1 099 511 627 776 B   240 B tera bilion

Příklady obvyklých délek souborů:

Dvojková (binární) soustava - ukázka.

Kapacita média:

Archiv souborů

Je to jediný soubor s příponou ZIP (RAR, ARJ, 7z, EXE …) obsahující v sobě několik "zabalených" souborů.
Komprimace (komprese, "zazipování") = zmenšení velikosti souborů ("zabalením" do archivu).
Vytvoření archivu - 2 možnosti:

Rozbalení archivu:

Přidání souborů do archivu: přetáhni soubory myší do okna archivu.

Odebrání označených souborů z archivu: klávesou Delete

Archiv vytváříme z důvodů:

Archiv používáme k:

Programy na vytvoření archivu: např. WinRAR, WinZIP, 7zip(zdarma)
POZN: Je možné i nastavit, aby k rozbalení archivu bylo požadováno heslo.

POZN: Na disku v lokální síti se při rozbalení ZIP nastaví aktuální datum. Tomu lze předejít: [soubor]->Vlastnosti->Obecné->(dole Zabezpečení->Odblokovat)

Úkol - archiv - třídění: ve své složce vytvoř podsložky TEXTY, OBRÁZKY, TABULKY, MÉDIA, OSTATNÍ.
Do těchto složek zkopíruj z disku G: (NE z podsložek) patřičné soubory (od každé přípony jen jeden - nejmenší).
(Média - zvuky, videa, Ostatní - hypertextové soubory, archivy, prezentace)
JE NUTNÉ zobrazit si přípony a velikosti souborů.

*Soubory pak přejmenuj na své příjmení.
Všechny tyto složky zabal do archivu [tvé-příjmení], přesuň na disk H: a odešli e-mailem učiteli.

Úkol - archiv - úprava: soubor archiv1 zkopíruj do své složky pod názvem archiv1-[tvé_příjmení].
- odstraň atribut "jen pro čtení"
- ponech v něm od každé přípony jen první
- vytvoř sobor [tvé_příjmení].TXT a přidej jej do svého archivu (napiš do něj jen své příjmení)
- vytvoř sobor [tvé_příjmení].GIF a přidej jej do svého archivu (napiš do něj jen své příjmení)
- archiv přesuň ze své složky přímo na H:

Úkol - archiv - stažení:
- do své složky ulož následující ZIP archiv (podle čísla počítače): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
- archiv přejmenuj na "archiv-[tvé_příjmení]"
- rozbal soubory (do své složky)
- vytvoř archiv ze všech souborů ve tvé složce, pojmenuj na "upravený-[tvé_příjmení]"
- Poznámkvým blokem vytvoř soubor [tvé_příjmení] (napiš do něj jen své příjmení) a přidej jej do svého archivu
- v Malování vytvoř soubor [tvé_příjmení].PNG (napiš do něj jen své příjmení) a přidej jej do svého archivu
- upravený archiv pošli e-mailem učiteli
- archiv přesuň ze své složky přímo na H:
 

Vytvoření PDF souboru

PDF (Portable Document Format) soubor je většinou určený k tisku (každá tiskárna jej vytiskne stejně).
Vytvoření PDF souboru: z libovolné aplikace: Tisk->Microsoft print to PDF (tiskárna=aplikace přítomná v každém počítači - není potřeba opravdová tiskárna).
Prohlížení PDF: aplikací Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader …
Upravit PDF soubor lze aplikací Adobe Acrobat (placená).

Souborový manažer

Souborový manžer je program pro práci se soubory (Průzkumník, Salamander, Free Commander, Total Commander, Windows Commander…)
Klávesové zkratky manažeru:

Ins označení jednoho souboru (složky)
Enter vstup do složky
..   (nahoře)     vystup ze složky
Tab přepni se do druhého panelu
F5 kopíruj
F7 vytvoř složku
Del smaž
* označ všechny soubory

Soubor můžeme:

klávesové povely červeně - pro Salamander, Windows Commander atd.
POZN: Zástupce = jen ukazatel na skutečný soubor. Klikem na zástupce mě počítač pošle na skutečný soubor. Vytvoření zástupce:
- P myšítkem na soubor -> Vytvořit zástupce
- myší (držím při tom Alt)

Možnosti souborového manažeru:

Souborová maska

je řada znaků popisující skupinu souborů. Tyto znaky bývají nazývány "wildcards".
*  nahrazuje lib. počet znaků (jména či přípony)
?  nahrazuje jeden nebo žádný znak
Používáme je např. při označení více souborů v souborovém manažeru
Příklady:

maska   význam
*.*  -  lib. jméno, lib. přípona (= všechny soubory ve složce)
*.EXE - lib. jméno, přípona EXE 
vlak.* - jméno "vlak", lib. přípona (např. vlak.txt, vlak.exe, vlak.   )
vla?.* - (např. vlas.exe, vlak.txt, vla.01, vlam.   )
hra.a?? - hra.arj
hra.a01
hra.a02
hra.a
....
??.* - nejvýše dvouznakové jméno, lib. přípona
(např. a.exe, 01.txt, ja.  )
m*.* - jméno souboru začíná na "m" (např. m.exe, maso.txt, m1.db, ...)

Označení souborů v manažeru: klávesa + (numerické klávesnice).
Odznačení souborův manažeru: klávesa (numerické klávesnice).
Označené <––> neoznačené: klávesa * (numerické klávesnice).

Uspořádání souborů na disku

V počítači s Windows je jedna ze složek vyhrazena pro dokumenty právě přihlášeného uživatele.
(obvykle: C:\Documents and settings\[jméno-uživatele]\Dokumenty)
Do této složky ukládá každý program vytvořené soubory (je to tak nastaveno - Malování, Word…).
Je rozumné vytvořit si složky na dokumenty, kterých bude přibývat (Písničky, Dopisy, Úkoly…)

Třídění obrázků (ve složce Obrázky) je nepřehledné pro názvy vytvořené fotoaparátem (P3012864.JPG)
Pro lepší přehled je rozumné obrázky přejmenovat (např. prohlížečem obrázků či programem NameIt):

Hromadné přejmenování souborů

Více souborů lze najednou přejmenovat (např. programem Total Commander, XnView…):

staré názvy   nové názvy
IMG2831.jpg
IMG2845.jpg
IMG2877.jpg

IMG2893.jpg
   přejmenuji –>     výlet-Praha-01.jpg
výlet-Praha-02.jpg
výlet-Praha-03.jpg

výlet-Praha-10.jpg

Číslice 01, 02, 03 … nazýváme počítadlo.
POZOR: Příponu nesmíš změnit! (musí zůstat IMG2893.jpg -> výlet-Praha-10.jpg)

Postup: Total Commander: označ soubory, pak Soubor->Hromadné přejmenování (nastav jméno souboru, počet číslic…).
XnView: označ soubory, pak Nástroje->Dávkové přejmenování (uprav Šablonu názvu, ## značí číslice počítadla, tlačítkem Vložit přidáme další).

Úkol přejmenuj dokumenty

 1. Vytvoř složku Přejmenování-[tvé_příjmení]
 2. Sadu souborů prejmenuj.zip rozbal do své složky
 3. Ve své složce vytvoř podsložky: Excel, Obrázky, powerpoint, TXT, Word
 4. Do těchto podsložek přesuň patřičné soubory
 5. V každé podsložce soubory přejmenuj takto:
  složka nové jméno počet číslic
  Excel [tvé_příjmení]-excel-1
  [tvé_příjmení]-excel-2 …
  1
  Obrázky      [tvé_příjmení]-obrázky-01
  [tvé_příjmení]-obrázky-02 …
  2
  PPT [tvé_příjmení]-powerpoint-01
  [tvé_příjmení]-powerpoint-02 …
  2
  TXT [tvé_příjmení]-TXT-001
  [tvé_příjmení]-TXT-002 …
  3
  Word [tvé_příjmení]-word-1
  [tvé_příjmení]-word-2 …
  1

 


K následujícím úkolům budou třeba pracovní soubory - nejsi-li ve školní síti, musíš si je stáhnout (archiv soubory.ZIP).

Úkol 1 (kopírování)

 1. Vytvoř na disku H: svoji složku [tvé příjmení].
 2. Přejdi do této složky.
 3. Do této složky zkopíruj z disku G:
 4. Ve své složce vytvoř podsložku (pojmenuj číslem tvého pracoviště - 01, 02,..., 10, ...).
 5. Přejdi do této podsložky.
 6. Zkopíruj do této podsložky soubor La Bamba+vysky.mp3 (ze složky G:\Hudba\)
 7. Ohlas se učiteli.

  Úkol 2 (přesun)

 1. Vytvoř na disku H: svoji složku pojmenovanou [příjmení]-úkol-přesun (např. Novák-úkol-přesun)
 2. V ní vytvoř podsložky SUDA a LICHA
 3. Ve složce G:\SOUBORY\ jsou soubory pojmenované čísly. Zkopíruj sudé do složky SUDA, liché do složky LICHA.
 4. Zkopíruj celou složku G:\soubory\ZVIRATA (opět z G:\SOUBORY\) do své složky (ne do složky licha, suda!).
 5. Na disku H: ve své složce ZVIRATA smaž soubor JERRY.GIF
 6. Soubor KAPR.GIF přesuň do podsložky LICHA
 7. Ohlas se učiteli.

Úkol 3 (obsah)

 1. Vytvoř na disku H: svoji složku pojmenovanou [příjmení]-úkol-obsah (např. Novák-úkol-obsah)
 2. Zkopíruj do ní z G:\SOUBORY\ složku DOPISY.
 3. Ve své složce dále vytvoř podsložku PRESUN.
 4. Nyní budeš zjišťovat obsah souborů ve své složce DOPISY - ty, které obsahují text Navrátil přesuň do složky PRESUN.
 5. Ve své složce dále vytvoř podsložky MALE a STARE
 6. Z disku G: zkopíruj 3 nejmenší soubory do složky MALE
 7. Z disku G: zkopíruj 3 nejstarší soubory do složky STARE
 8. Ohlas se učiteli.

Úkol 4 (úklid)

 1. Vytvoř na disku H: svoji složku pojmenovanou [příjmení]-úkol-úklid (např. Novák-úkol-úklid)
 2. Zkopíruj do této složky všechny soubory z G:\SOUBORY\usporadej\.
 3. Ve své složce smaž soubory z roku 2005, 2004 a starší (soubory si nejdřív vhodně seřaď).
 4. Ve své složce vytvoř 3 podsložky: TEXTY, OBRÁZKY a OSTATNÍ.
 5. Přesuň do složky:
 6. Programem MS Word vytvoř textový soubor [příjmení]-text a ulož jej do příslušné složky (do souboru napiš jen své příjmení).
 7. Programem Malování vytvoř obrázek [příjmení]-obrázek.PNG a ulož do příslušné složky (místo obrázku napiš své příjmení).
 8. Ohlas se učiteli.

Úkol 5 (atributy)

 1. Nastav si manažer pro zobrazení skrytých souborů.
 2. Vytvoř na disku H: svoji složku pojmenovanou  [příjmení]-úkol-atributy (např. Novák-úkol-atributy)
 3. Ve složce G:\SOUBORY\ otevři složku ATRIBUTY. Všechny soubory z ní zkopíruj do své složky.
 4. Ve své složce jim pak nastav jen atributy RA (ostatní atributy zruš)
 5. Do souboru ve tvé složce - DOPIS.TXT - doplň svůj podpis (návod: jeho atribut R/O zruš, doplň podpis a atribut R/O znovu nastav).
 6. Souboru IO.SYS ve tvé složce nastav atributy RHS.
 7. Ohlas se učiteli.

Úkol 6 (maska)

 1. Nastav si manažer pro zobrazení skrytých souborů.
 2. Na H: si vytvoř složku pojmenovanou [příjmení]-úkol-maska  (např. Novák-úkol-maska)
 3. Vytvoř nový soubor v Poznámkovém bloku a ulož k sobě pod názvem [příjmení].
  Zkopíruj do něj tento text:
  - počet souborů s příponu EXE:
  - společná velikost souborů s příponu EXE:
  - počet VŠECH souborů:
  - společná velikost VŠECH souborů:
 4. Uvedené informace zjisti pro soubory ve složce F:\DOS.
 5. K sobě do složky 4znaky (složku vytvoř) zkopíruj z F:\DOS všechny soubory s nejvýše čtyřznakovým jménem.
 6. K sobě do složky typ-S (složku vytvoř) zkopíruj z F:\DOS všechny soubory s příponami začínajícími písmenem S.
 7. Ohlas se učiteli.

Úkol 7 (filtr)

 1. Vytvoř na H: svoji složku pojmenovanou [příjmení]-úkol-filtr  např. Novák-úkol-filtr
 2. Vytvoř v ní složky disk1disk5, složku XLS a DOC.
 3. Zkopíruj sem také složku G:\NC.
 4. Na disku H: pak do složek disk1disk5 přesunuj ze složky NC soubory tak, aby celková velikost souborů v každé složce byla menší (avšak co nejblíže) velikosti diskety (1 454 kB).
 5. Pomocí filtru si zobraz na G: jen soubory s příponou DOC a 4 nejstarší z nich zkopíruj do své složky DOC.
 6. Pomocí filtru si zobraz na G: jen soubory s příponou XLS a 4 nejstarší z nich zkopíruj do své složky XLS.
 7. Ohlas se učiteli.

Úkol 8 (archiv)

 1. Vytvoř na H: svoji složku pojmenovanou [příjmení]-archiv  např. Novák-archiv.
 2. Do této složky vytvoř soubory (do souboru se jen podepiš):
  -  [příjmení]-Word (programem Word)
  -  [příjmení]-Blok (programem Poznámkový blok)
  -  [příjmení]-Malování.PNG (programem Malování)
 3. Zkopíruj do této složky ještě soubory Jihlava.doc a Jihlava.txt (z disku G:)
 4. Vytvoř archiv [č.pracoviště]-[příjmení] obsahující pouze těchto 5 souborů.
 5. Archiv ulož na H: (NE do své složky).

Úkol 9 (archiv různé)

 1. Na disku H:\ vytvoř archiv "[příjmení]-archiv-různé" obsahující soubory:
  - G:\  jihlava.doc,  předpis.doc,  firma.gif,  uprav_jas.jpg,  format.xls
  - ze složky G:\INFORMATIKA  celou složku "txtedit"
 2. V Poznámkovém bloku vytvoř soubor [tvé-příjmení], do něj se podepiš, ulož.
  Tento soubor přidej do archivu.

Úkol 10 (archiv změna)

 1. Na disk H:\ vytvoř složku "[příjmení]-archiv-změna".
 2. Do složky zkopíruj archiv zkusebni.zip (z disku G:).
 3. Archiv přejmenuj "[příjmení]-změna.zip".
 4. V archivu smaž kniha.doc a kopiruj1.png.
 5. Do archivu přidej soubory cviceni1.xls - cviceni3.xls (z disku G:).
 6. V Poznámkovém bloku vytvoř soubor "[příjmení].txt" (napiš do něj své jméno), ulož do své složky a přidej do archivu
 7. V Malování vytvoř soubor "[příjmení].png" (napiš do něj své jméno), ulož do své složky a přidej do archivu
 8. Archiv zavři a přesuň ze své složky přímo na disk H:

Úkol 11 (opakování)

 1. Na disk H:\ vytvoř složku "[příjmení]-opakování".
 2. V ní vytvoř složku "různé soubory", zkopíruj do ní z disku G: libovolných 5 souborů (každý jiného typu - s jinou příponou).
 3. Přímo do své složky zkopíruj dva nejstarší a dva největší soubory z disku G:.
 4. Ve své složce dále vytvoř složku "Dokumenty-[tvé_příjmení]".
 5. V textovém editoru vytvoř dokument pojmenovaný tvým příjmením a ulož do složky "Dokumenty-[tvé_příjmení]".
 6. Vše ve své složce zabal do ZIP archivu, archiv dej do své složky.

Úkol 12 (manažer - základ)

 1. Na disku H:\ vytvoř složku "[příjmení]-manažer1".
 2. Z disku G: do ní zkopíruj všechny dokumenty aplikace Word
 3. Ve své složce vytvoř podsložky Word, Excel, Texty, Obrázky, ZIP
 4. Všechny soubory ze své složky přesuň do složky Word
 5. Z disku G: zkopíruj:
  - všechny excelovské dokumenty do své složky Excel
  - texty vytvořené Poznámkovým blokem do složky Texty
  - fotografie do své složky Obrázky
  - archivy do složky ZIP
 6. Soubor G:\SOUBORY\soub-vla.txt zkopíruj do své složky a odstraň atribut "Jen pro čtení".
 7. Zjisti u sebe ve složkách počet souborů a obsazené místo. Otevři u sebe "soub-vla.txt" a zapiš do něj tyto informace.
 8. Ohlas se učiteli.

Úkol komunikace - PDF (nutný např PDF Creator)

 1. Pomocí textového editoru vytvoř PDF dokument Pozvánka-[příjmení] - např Pozvánka-Novák
  Stránka obsahuje: - text "Pozvánka"
  - tvoji fotografii
  - text: Zvu vás na výstavu svých výrobků
 2. Pomocí kreslícího programu vytvoř PDF dokument Náčrtek-[příjmení].
  Stránka obsahuje: - text "Náčrtek"
  - tvoji fotografii
  - název použitého programu (Malování, Photo Filtre …)
 3. Oba soubory pošli e-mailem učiteli; předmět PDF-[příjmení].

Úkol komunikace - životopis

 1. Na disku H: si vytvoř složku "[příjmení]-komunikace".
 2. V tomto archivu je dokument pro vyplnění životopisu.
 3. Svoji fotografii vlož do životopisu.
 4. Proveď:
 5. Uvedené dokumenty (životopis+fotografii+obrázek+seznam příloh) zabal do archivu [příjmení]-životopis
 6. Odešli e-mailem učiteli

Úkol velká sada – mini

 1. Na disku H: si vytvoř svoji složku "[příjmení]-velká-sada-mini".
 2. V ní vytvoř podsložky (viz dále) a zkopíruj do nich z archivu velka-sada-vse soubory takto:

Odblokování souboruÚkol velká sada – základ

 1. Na disku H: si vytvoř složku "[příjmení]-velká-sada-základ" (např. "Novák-velká-sada-základ").
 2. Archiv velka-sada do ní ulož.
 3. (ve školní síti: P myšítkem na archiv->Vlastnosti->(ouško Obecné) dole "Tento soubor pochází z jiného počítače a mohl být zablokován z důvodu ochrany počítače" - zvol Odblokovat - viz obrázek. -->
 4. Archiv rozbal (složku s rozbalenými soubory pojmenuj SADA) takto
 5. Excelový dokument "[číslo_pracoviště].xlsx" (např. 07.xlsx) zkopíruj ze sady do své složky.
 6. Tento excelový soubor otevři a vyplň:
  - jen čísla (bez jednotek)
  Vlastnosti souboru- z rámečku "Vlastnosti" zkopíruj vždy přesný počet bytů - viz obrázek. -->
 7. Ve své složce vytvoř podsložku "K".
  Zkopíruj do ní všechny soubory velké sady začínající písmenem "k".
 8. Všechny soubory velké sady začínající písmenem "m" zabal do archivu "[příjmení]-výběr".
  Archiv přesuň přímo na disk H:
 9. Ve své složce vytvoř podsložky GIF, TXT.
  Z velké sady přesuň do složky:
  - GIF: obrázky gif (s příponou GIF)
  - TXT: soubory pro Poznámkový blok (přípona TXT).

TIP pro souborový manažer využij kombinací Ctrl+A označ vše, je-li pár souborů označených Ctrl+A odznač vše.

Úkol velká sada +základ2

 1. Na disku H: si vytvoř složku "[příjmení]-velká-sada-základ2".
 2. Tento archiv si stáhni a rozbal (např do složky "velka-sada-vse-[příjmení]").
 3. Z rozbalené sady soubor "[číslo_pracoviště].xls" (např. 51.xls) zkopíruj přímo na H:
  Soubor otevři (zvol NEaktualizovat) a nahoru do žluté oblasti zkopíruj následující odrážkovaný text:
 4. Ve své složce vytvoř složku "trojice".
  Ze souborů začínajících na "V" do ní zkopíruj pouze první 3 soubory různých typů (např. bmp, txt, jpg).
  Stejně (první 3 soubory různých typů) tam zkopíruj i ze souborů zčínajících "D" a "A".
 5.  

Využij při tom:

 

 Úkol velká sada + maska

 1. Na disku H: si vytvoř složku "[příjmení]-velká-sada-maska".
 2. Tento archiv si stáhni a rozbal (např do složky "velka-sada-vse-[příjmení]").
 3. Z rozbalené sady soubor "[číslo_pracoviště].xls" (např. 51.xls) zkopíruj přímo na H:
  Soubor otevři (zvol NEaktualizovat) a nahoru do žluté oblasti zkopíruj následující odrážkovaný text:
 4. Ve své složce vytvoř složku "města".
  Zkopíruj do ní všechny soubory, jejichž jméno končí na "ov".
 5. Ve své složce vytvoř složku "[příjmení]".
  Zkopíruj do ní všechny soubory, začínající 1. písmenem tvého příjmení.
  Nastav všem těmto souborům atribut "skrytý".
 6. *Vytvoř složku "přípona", zkopíruj do ní soubory začínající písmenem "J" – změň jim příponu na první 3 znaky tvého příjmení

 7. Najdi: