Tento protokol zkopíruj do textového editoru. Ulož jako "Novák-LP8D-výkon" (napiš svoji třídu a své jméno).
Doplň do naměřené hodnoty, výpočty, jednotky.

Položky          vypracuj ve škole, položky          doma. ZAOKROUHLUJ.

Práci pošli e-mailem:  
Komu: 
 hrodek(at)zsseifertova.ji.cz  
 
Předmět: 
Novák-LP8D-výkon
 
Příloha: 
Novák-LP8D-výkon.docx
 

Měření výkonu člověka, práce elektřiny

Jméno:   
Spolupracovali:
  
Pomůcky: orbitrek, stopky.

1) Měření dlouhodobého výkonu člověka (rozdíl mezi podlažími = 4 m)

veličina značka             hodnota + jednotka        
Výškový rozdíl mezi dolním a horním podlažím:    s =   
Čas výstupu do horního podlaží: t =   
Moje hmotnost: m =   
Práci mých svalů spočtu vzorcem:    
Výpočet práce (dosazená čísla): W =   
Výsledná práce: W =   
Výkon mých svalů spočtu vzorcem:    
Výpočet výkonu (dosazená čísla): P =   
Výsledný výkon: P =   

2) Měření špičkového výkonu člověka

veličina značka             hodnota + jednotka        
Čas rychlého vyběhnutí do horního podlaží: t =   
Výpočet práce (dosazená čísla): W =   
Výsledná práce: W =   
Výpočet výkonu (dosazená čísla): P =   
Výsledný výkon: P =     

3) Práce a výkon elektrického proudu

Svůj vypočtený špičkový výkon (z části 2) vynaložíš na uvaření vody ve varné konvici (např. šlapáním na výkonném orbitreku).
(při ohřevu vody v konvici vykoná el. proud práci zhruba 360 000 J)
Za jak dlouho uvaříš vodu:

veličina značka             hodnota + jednotka        
Práce ke šlapání = práce elektřiny při ohřevu vody   W =   
Výkon šlapajícího (můj dosažený výkon) P =     
Čas šlapání spočtu vzorcem t =   
(do vzorce dosazené hodnoty) t =   
Spočtený čas (převeď na minuty) t =   

Zhodnocení měření výkonu

 1. Špičkový celkový výkon člověka udávaný na internetu:……
  (informaci mám z adresy http://……)
  Spočtený výkon mých svalů při výstupu po schodech proto hodnotím jako (velký, malý) ……, protože …… .
 2. Elektřinu snadno "spotřebuji" (užiji její práci). Zhodnoť, jak by člověk musel např. šlapat, aby elektřinu na provoz (varné konvice, pračky…) vytvářel sám? (větou) ……
  (doba, námaha)
 3. Spalováním (uhlí, dřevo, benzin, plyn…) snadno bereme z přírody práci k přeměně na elektřinu. Porovnej naše tempo spotřeby fosilních zdrojů a tempo jejich obnovy: …… 
  Tímto tempem zanedlouho ……  (co se stane)
 4. Popiš (větou), jak by vypadal život lidstva po vyčerpání zásob uhlí, ropy, plynu (zima, bez elektřiny - radia, tv…):
  …….
  Jak by v té době vypadal můj zimní den (ve městě po příchodu ze školy k uživení + přežití zimy) - musel(a) bych: …… .