POLOVODIČE obrázky

jsou látky vedoucí elektrický proud podle vnějších podmínek.
(tj. brání průchodu el. proudu - podle teploty, osvětlení, napětí, přítomnosti jiné látky…)
Polovodivé materiály: Ge, Si, Se, Ga, As… - vlastní polovodiče (polovodivé samy o sobě).

Fotoodpor Fotoodpor - velikost jeho odporu závisí na osvětlení (po osvětlení fotoodpor např. "brzdí" e- méně). obr vid1 spsemoh
Využití: světelná čidla (fotoaparát, autom. spínače osvětlení), podobně fotobuňka (pás u pokladny, dveře výtahu, čidlo na umyvadle, pisoáru, poplašné systémy).

Termistor Termistor - velikost jeho odporu závisí na teplotě (t - odpor, vede lépe). obr vid spsemoh
Využití: elektronické teploměry (lékařský obr), tepelná čidla (pokojový termostat, tepelné senzory v mobilu, počítači, autě)…

Magnetorezistor Magnetorezistor - velikost jeho odporu závisí na okolním magnetickém poli. obr spsemoh
Využití: detektory magnetického pole (mobil, tablet, GPS…).

Příměsový polovodič - mezi atomy obyčejného polovodiče (např. Si) přimísíme pár atomů jiného prvku (As, In…).
Takto uměle vytvoříme polovodič typu P nebo N.
Spojením polovodičů P a N lze vyrobit:

video polovodiče (nezkresl. věda)

Co je polovodič?
Jaké podmínky ovlivňují chování polovodiče?
Ke každému typu polovodiče uveď alespoň 2 využití.

Dioda

 P   N 

Tranzistor

 P    N    P 
 
 N   P    N 
      
Tranzistor NPN (šipka ven)

 
Umí: malým napětím řídit velké napětí (zapnout-vypnout, propustit více-méně)
Využití: veškerá elektronika (mobil, počítač, TV…), zesilovače (k reproduktorům), zapalování automobilu…

Vysvětlení funkce tranzistoru onsemi, zsvltava, realist, užití spsemoh.
Video: vysvětlení funkce P, N a tranzistoru: 1, 2

Tyristor obr

 P    N    P    N  

Umí: např. malým napětím řídit množství propuštěného el. proudu.
Využití: "plyn" u trolejbusu, tramvaje ("bzučení") - sám tyristor nespotřebovává energii (reostat ji přeměňuje na teplo).