Tento protokol zkopíruj do textového editoru (Word, Libre Office Textový dokument). Ulož jako "Novák-LP7D-rychlost" (napiš svoji třídu a své jméno).

Doplň naměřené hodnoty, výpočty, jednotky.
Položky          opiš z lístku se zápisky z měření.
Výsledky ZAOKROUHLUJ (na 1 des. místo).

Práci pošli e-mailem:  
Komu: 
 hrodek(at)zsseifertova.ji.cz  
 
Předmět: 
Novák-LP7D-rychlost
 
Příloha: 
Novák-LP7D-rychlost.docx
 

Laboratorní práce - rychlost

Jméno: 
Fotografie zápisového lístku:

 

 

1. Měření průměrné rychlosti tělesa  na vybraném úseku:

těleso: např.křeček      
dráha [m]: 2,5      
t [s]: 2      
výpočet 2,5:2      
v [m/s]: 1,25      
v [km/h]: 4,5      

2. Měření průměrné rychlosti automobilů - Hradební ul. (úsek …283… m):

  vozidlo: např.Tatra      
t [s]: 10,8      
výpočet 277:10,8      
v [m/s]: 2,6      
v [km/h]: 9,2      

3. Výpočet vlastní rychlosti:

    můj rekord v běhu na …… m    chůze …… m    mírný poklus …… m  
t [s]:      
výpočet      
v [m/s]:      
v [km/h]:      

4. Závěr

Uveď alespoň 4 rychlosti dopravních prostředků, kterými ses už někdy pohyboval(a) :
(sprint, autem, vlakem, letadlem, lodí…)

               můj pohyb nebo dopravní prostředek                          v [m/s] v [km/h]
     
     
     
     

nejrychlejší těleso, které jsem viděl na vlastní oči, bylo ………
(raketa, projektil, rychlé auto…)

   

5. Za jaký čas by mělo auto projet uvedených 283 m, pokud by jelo rychlostí 50 km/h?
(spočti čas z rychlosti a dráhy 283 m - zápis, výpočet, odpověď)

 

Pomůcka:

s
v . t