Mediální výchova

Novinová zpráva
Zprávy (události) - prezentace
Recenze filmu, knihy
Plán exkurze
Moderování diskuse
Novinový článek
Příprava sady fotografií
Tvorba piktogramu
Příprava exkurze
Rozhovor s učitelem
Co mohu ukázat ostatním
Anketa
Reportáž z pohledu jiné osoby
Společná tvorba videoklipu TÝM

Můj videoklip
    Školní zpravodajství
Termíny

Novinová zpráva

 1. První věta (~odstavec ~3 řádky) výstižně shrne obsah zprávy. Od 2. odstavce popiš událost podrobněji.
 2. Zkontroluj chyby v dokumentu (přečtením, kontrola gramatiky = F7)
 3. Na konec můžeš 1 větou zhodnotit akci (nejlépe pozitivně - oblíbená, úspěšná…)

Zprávy (události) - prezentace

Prezentace 3 vybraných událostí z domova, ze světa

Každá stránka prezentace:
- velký obrázek
- k němu stručný text (jméno osoby, název události, co se stalo…)
- malým textem zdroj informace.

O každém tématu stručně promluv (20 s) - připrav si souvislý projev (v hlavě, na papír, do mobilu).

Recenze filmu, knihy, divadelního představení

Vytvoř prezentaci:
 1. Název, autor, forma (jedna kniha, román na pokračování, jeden film, seriál, veselohra, drama…)
 2. Jak jsem se k dílu dostal(a) - plakát, reklama, náhoda, doporučení…
 3. Obsah (děj) - jen hlavní body, výklad doplníš ústně
 4. Účel díla (shrnutí - např. pouze zábava, ukázat na problém, seznámit s událostí…)
 5. Další myšlenky, co chtěl autor říci (divákovi, čtenáři)
 6. Můj dojem (jak na mě dílo zapůsobilo)
 7. Zhodnocení, doporučení (navštivte, přečtěte si…)

 

Obrázky v prezentaci: autor, režisér, hlavní postavy, obrázky z vybraných scén
VIDEA: vybraná scéna z filmu (+ případně trailer filmu).
Prezentaci si pošli e-mailem, videa na flash nebo např. přes úschovnu (uschovna.cz apod.)

Plán exkurze

Vytvoř itinerář exkurze na místo 49.406436,15.61595:

 1. Trasa - cesta dopravou, cesta pěšky: pořiď obrázek s mapkou cesty pěšky, na mapě změř délku cesty pěšky.
 2. Doprava do blízkosti místa a zpět: název zastávky, odjezdy, příjezdy (např. MHD + pěšky).
 3. Časový rozvrh exkurze:
  - start
  - čas začátku pochodu
  - čas dosažení cíle
  - doba pobytu
  - čas odchodu
  - odjezdu
  - čas návratu…

Moderování diskuse

Moderátor - ten, kdo diskusi řídí, směřuje k dalším tématům, dbá na korektní chod diskuse (ukázní překřikující se účastníky…).
V roli moderátora zmapuj názory diskutujících na určité téma.

Zásady diskuse:

Smyslem diskuse není zvítězit = přesvědčit druhého.
Diskusí mu pouze své názory slušně představím.

Novinový článek

 1. Promysli si, zda článek má:
  - objektivně informovat o události
  - vyjádřit tvůj postoj
 2. Vytvoř si OSNOVU - jednotlivé položky článku (sled témat popisovaných v článku…)
 3. První věta (~odstavec ~3 řádky) výstižně shrne obsah zprávy. Od 2. odstavce popiš událost podrobněji.
 4. Zkontroluj chyby v dokumentu (přečtením, kontrola gramatiky = F7)
 5. PO DOKONČENÍ předchozích bodů (informuj učitele) si připrav obrázky na zhruba stejnou velikost.
 6. Vlož obrázky do dokumentu tak, aby text s obrázky společně dodržovaly tvar obdélníku.
 7. Zkomprimuj obrázky.

Příprava sady fotografií

 1. První snímek = název akce, vpravo v dolním rohu datum akce
 2. Ostatní snímky (pojmenované [název_akce]-[číslo])
 3. V každém snímku vpravo dole text "ZŠ Seifertova".
 4. Snímky budou mít rozměry nejvíce 1360×768

Postup:

 1. Smaž neostré a nekvalitní fotografie
 2. Přejmenuj fotografie (bez diakritiky): [nazev_akce]-[cislo##]
 3. - zmenši fotografie na max. rozměr 1360×768
  - přidej vodoznak ZŠ Seifertova
 4. Dodělej titulní obrázek (změň předlohu):
  - název akce
  - Připravil(a): [tvé_jméno]

Tvorba piktogramu

Piktogram je obrázek, informující např. o činnosti, místě …
Ukázky.
Vytvoř piktogram nabádající k chování v jídelně:
(stránka A5, na šířku, okraje 1 cm)

Nekřičíme.
Neběháme.
Nepředbíháme.
Nestrkáme do ostatních.
Pozdravíme kuchařky.
Slušně držíme příbor.
Jíme tak, abychom neušpinili: - stůl
- oblečení (svoje, ostatních)
Použité nádobí odevzdáme u okénka.
Po jídle uvolníme místo dalším.
Nepoužíváme mobil, nefotíme.

Pokud ušpiníme stůl, poprosíme kuchařku o hadr.
Upadne-li někomu talíř:
- nesmějeme se mu
- pomůžeme mu
- poprosíme kuchařku o vytření

Příprava exkurze

Připrav si otázky pro návštěvu daného místa. Seskup otázky na fakta (jak?, proč?…) a na počty (kolik?…).
Každou skupinu otázek seřaď od nejzajímavější po nejméně zajímavou.
Podle časových možností nám průvodce zodpoví otázky.

Rozhovor s učitelem termíny

 1. Začni nejméně 14 dnů před odevzdáním rozhovoru.
 2. Domluv se s učitelem, zda je schopen poskytnout rozhovor + domluv způsob záznamu odpovědí.
  (záznamové zařízení: mobil, fotoaparát, kamera - nezaznamenávej OBRAZ)
 3. Ukaž učiteli s otázky alespoň 2 dny PŘEDEM (pošli e-mail, předej výtisk…).
  Učitel ti může navrhnout jiné otázky, vyřazení některých otázek.
 4. K rozhovoru si přines:
  - výtisk dohodnutých otázek
  - záznamové zařízení (NABITÁ baterie!)
  Za rozhovor poděkuj.
 5. Záznam je to důvěrná informace - nezveřejňuj, po přepisu smaž.
 6. V přepisu rozhovoru přiřaď textům styly "Otázka" (tučně) a "Odpověď".
 7. Hotový psaný rozhovor pak autorizuj s tázaným učitelem (např. pošli mu e-mailem a zjisti, zda učitel souhlasí s uveřejněním v tom znění).

Návrhy otázek:

         dětství          současnost
Jaké záliby jste měl v dětství?
Kde jste žil v dětství?
Do které základní školy jste chodil?
Kdybyste byl znovu žák, chtěl byste chodit do naší školy?  
Co vás ve škole nebavilo?
Co vás ve škole nejvíce bavilo? (předměty, témata…)
Co jste dělával o přestávce?
Jaké hry jste v dětství hrával?
V čem se vaše dětství lišilo od života dnešních žáků?
Měl jste nějaké velké přání?
Čím jste chtěl být?
Jaké máte záliby?
Jakou formou relaxujete?
Jakou hudbu posloucháte?
Máte oblíbeného herce, zpěváka, sportovní tým…?
Jak vnímáte žáky naší školy? (zlobivé, pracovité…)
Jaké máte oblíbené jídlo?
Máte domácího mazlíčka?
Domluvíte se cizími jazyky?
Chodíte rád do přírody?

Co mohu ukázat ostatním termíny

Prezentace s praktickými ukázkami - fotografie přes celou plochu obrazovky, texty velké bez jiných prvků programu (nejlépe v PowerPointu či Libre Office Impress).
Text prezentace dodej nejpozději v pondělí e-mailem učiteli.
Učitel Ti odpoví připomínkami k doplnění do prezentace.

Prezentace např. o mém koníčku:

Praktické ukázky:

Elektronické ukázky:

TIP: kopii obrazovky mobilu (obrázek) lze sejmout:
- v Androidu 4 a výš klávesovou zkratkou snížení _hlasitosti+vypínač další info
- v Androidu nižší verze např. aplikací screenshot
- na iPhone vypínač+Home

Anketa termíny

Anketa = průzkum názorů či zkušeností na aktuální téma v reprezentativním vzorku (alespoň 20) respondentů (dotazovaných).
NEBUDEME pořizovat žádný elektronický záznam (nepovoluje to školní řád).
Rozsah: alespoň 5 otázek, z toho nejméně 3 na dané téma.

Postup

 1. Předem pošli otázky ke schválení učiteli.
 2. Respondenty nenuť - budou odpovídat jen na základě dobrovolnosti
 3. Odpovědi stručně ZAPISUJ NA PAPÍR (viz tabulka níže)
 4. Poznamenej si zajímavé, veselé odpovědi
 5. Vyhodnocení = prezentace:
  - úvod - popiš svůj vzorek dotazovaných - pohlaví, věk (viz tabulka dole)
  - ke každé otázce vytvoř koláčový graf s popisky (počty odpovědí, %)
  - zhodnocení ankety - co jsi anketou zjistil(a), co tě překvapilo, jak tě práce bavila…

Příklad tabulky na odpovědi:

třída chlapec, dívka 1. Kolikrát týdně doma pomáháš? 2. Jaké práce? 3. Chválí tě za to rodiče?
5B ch 4 nádobí, vysávání ano
5B d 5 žehlení, úklid, nákupy málo
5B ch 1 úklid ne

 

Příklad vzorku dotazovaných (v prezentaci):

   třída      chlapci       dívky  
5B 5 4
6B 4 5
7B 3 3

 

Příklady témat:

Reprezentativní vzorek:

K anketě zpracuj:

třída chlapců dívek
6A 3 2
6B 3 4
6C 4 4
celkem 10 10

Reportáž z pohledu jiné osoby

Napiš krátkou reportáž o navštívené akci, jako by autorem byl(a):

 1. nadšený malý žáček

 2. nespokojený rodič, ukazující, jak učitelé "ubližují" jeho dítěti

 3. nespokojený rodič, ukazující, jak žáci "ubližují" jeho dítěti

 4. úzkostlivá maminka přehnaně dbající o hygienu

 5. zaměstnanec školy, který chce prezentovat schopnosti pedagogů, organizujících akci

 6. zaměstnanec školy, který chce prezentovat skvělé vybavení školy

 7. žák, který chce pohanit školu

 8. pubertální kluk (všechno je "špatně")

 9. inspektor, který chce najít chyby v organizaci a přípravě akce

 10. inspektor, který chce najít porušení předpisů (dozor učitele na počet žáků, autorský zákon…)

 11. nervózní důchodce, který s nelibostí sleduje počínání žáků, jak mohou poškodit majetek školy a dělají rámus

- v reportáži uveď základní informace (název akce, místo, pro koho byla určena, zhodnocení akce)
- postřehy si pisatel může i přizpůsobit
- všímej si především těch fakt, na která se soustřeďuje vybraný pisatel

Reklama

Příklady:
- p. (Vajíčko, oddělování) komunist totalitní socialist+animace
- T-Mobile Kohák Zadar
 

Společná tvorba videoklipu

 1. Vyber si oblíbenou skladbu.
 2. Vyřízni si z ní vhodný 20-sekundový kus (z toho 2 s náběh, 2 s tlumení) a ulož jako [tvé příjmení-název_skladby].
  Použij např. freeware Mp3DirectCut.
 3. Pošli toto mp3 e-mailem střihači, předmět MV + [tvé_příjmení].
 4. Nacvič si na uvedený kus hudby své vystoupení. Náměty:
  - pohyb (tanec, gymnastický kousek…)
  - playback
  - některá tvá dovednost (chůze v rytmu, žonglování)
  - veselá gesta
  - činnost plyšáka, figurky, práce nohou, rychlá kresba, postupné objevování věcí
  - scénka (do ztišené hudby)
 5. Do formuláře (máš v e-mailu od učitele) vyplň:
  - popis svého vystoupení - co budeš dělat (stačí 3 větami)
  - čas hudebního doprovodu (v sekundách)
  - popis místa vhodného k natáčení (rovná plocha, strom, houpačka…)

Střihač z našich mp3 kousků spojí skladbu, na kterou pak natočíme video.
Skladbu předem dostaneš, ať znáš pořadí svého klipu.

Můj videoklip

Vytvoř krátké video (natočením, animací, složením obrázků):

Náměty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seminární práce - Příprava a tvorba filmu

 1. Uveď stručně (v bodech) jednotlivé fáze přípravy filmu
 2. Následující pojmy vysvětli VLASTNÍMI SLOVY (co označují) + jakou úlohu má daná osoba (tým) při přípravě filmu:
  • producent
  • námět
  • scénář
  • produkce
  • výrobní štáb
  • hlavní kameraman
  • VÝROBA
  • kaskadér
  • zvuk
  • kostýmy
  • zvláštní efekty
  • STŘIH
  • kritik
  • distribuce
 3. Uveď zdroje (www adresy), ze kterých jsi čerpal(a).

Práci napsanou v textovém editoru pošli učiteli e-mailem. Předmět: MV - Příprava a tvorba filmu - [tvé_příjmení].
Ověř si doručení e-mailu.