Spalovací motory obrázky

   obsah:
4-dobý zážehový
+ další díly motoru
4-dobý vznětový (diesel)
2-dobý motor
+ další části auta
Reaktivní motory
- proudový
- raketový
Sirková raketa
 

Vysvětlení on-line

1. jiskra, která přeskočí uvnitř krabičky (10 s)
2. výbuch, který jiskra způsobí (15 s)
3. vysvětlení 4 fází zážehového motoru (Hrodek) 2 min
4. vysvětlení 4 fází zážehovéhomotoru - zkráceně (0:20 – 1:20 s)


Ve spalovacím motoru vždy jeden výbuch směsi jednou posune píst dolů.
Píst tak (o 180°) otočí poháněnou hřídel a tím pohání stroj, auto…
Vybuchuje směs vzduch+kapičky paliva.

4-dobý (zážehový) motor

Pracovní fáze:
1. zmenší se sání (vzduchu) + otevřený sací ventil
2. stlačení (komprese)
* VSTŘIK pár kapek benzinu + jiskra na svíčce (zážeh)
3. zmenší se výbuch směsi (expanze) - píst koná práci
4. výfuk zplodin do okolí + otevřený výfukový ventil

Píst - "běhá" nahoru a dolů ve válci obr.
Válec - trubice, ve které "běhá" píst obr.
Ventil - uzavírá sací či výfukové potrubí obr.
Svíčka - zapaluje směs jiskrou obr hoření.

Palivo: benzin (95 nebo 98 oktanů)
Tento motor má většina osobních vozidel, moderní motocykly, větší ruční zahradní a pracovní stroje (sekačka, křovinořez …).


Další díly:
Klika (ojnice) - spojuje píst s klikovou hřídelí obr
Vačka - "šišaté" kolečko, při svém otáčení otevírá ventily obr
Kliková hřídel - "zalomená" tyč, otáčí jí písty obr
vstřikovací čerpadlo
*karburátor funkce:(min max) anim obr fixírka (+vysvětl +obr)

Animace 3D model (fáze práce části) vid2 řez, stažení anim

4-dobý vznětový motor (diesel)

Pracuje stejně, jako 4-dobý zážehový, ale:

POZN: označení motoru 1,8 TDI:
- zdvihový objem 1,8 litru
- Turbo (= má turbodmychadlo) Diesel (= na naftu) Injection (= vstřikování)
- vynálezce - Rudolf Diesel (1858-1913)

Video: (části1 2 fáze práce) řez zboku

2-dobý motor

Pracovní fáze :
1. stlačení (komprese) + sání směsi POD pístem
*[píst_nahoře]: jiskra na svíčce
2. zmenší se výbuch směsi (expanze) + malé stlačení směsi pod pístem
*[píst_dole]: výfuk zplodin do okolí + přepuštění směsi zpod pístu nad něj (přepouštěcími kanálky)

Do benzinu se musí přidávat olej kvůli mazání pohyblivých částí. Proto má 2-dobý motor nejhorší emise - je neekologický.
Užití: malé motocykly, malé pracovní stroje (motorová pila), Trabant, Wartburg.

Video: mechtip chod realVid

 

  4-dobý zážehový 4-dobý vznětový ("diesel") 2-dobý
palivo benzin
(olovnatý, bezolovnatý)
nafta benzin+olej 1:50
počet dob 4 4 2
konstrukce svíčka, ventily, vstřikování je nejtěžší, ventily, vstřikování svíčka, karburátor
výhody živý (rozsah otáček) silný lehký
využití auta, motocykly, moderní zahradní technika nákladní auta, pracovní stroje, automobily s označením "D", lokomotivy, lodě, stacionární generátory el. motorové pily, starší malé motocykly, některá zahradní technika (křovinořez) Trabant, Wartburg
účinnost 35 % 40 % 20 %
vypnutí přerušením zapalování přerušením přívodu paliva přerušením zapalování
zajímavost až 300 ot/s zdvihový objem i desítky litrů každá 2. fáze je pracovní

Motor přeměňuje: chemická energie paliva -> práce (=pohon auta, stroje…).
Spalovací motor = plýtvání - většinu energie přemění na TEPLO.

Zabrzděním se také zbylá energie pohybu přemění (v brzdách) na TEPLO.

Další části auta

Kotoučová a bubnová brzda, srovnání kot čel.
Turbodmychadlo: "vrtule" plnící válec pod vyšším tlakem -> větší výbuch a výkon motoru. řez
Převodovka (~ přehazovačka na kole): otáčení motoru převede na pomalé či rychlé otáčení kol (dle potřeby). funkce 1 2
Spojka: sešlápnutý spojka-pedál oddálí přitlačený spojka-kotouč. Tak se může motor točit jinak, než kola (při řazení). clutch (talíř funkce) vid2
Chlazení + chladič: chladí motor (vodní náplní), aby se nepoškodil přehřátím.obr schema
Katalyzátor - speciální část výfuku, přemění škodlivé zplodiny na méně škodlivé. obr

Ukázky: náhled pohonu, diferenciál kardanova hřídel obr vid
Zajímavosti: dvoudobý motor v lokomotivě 1 2

Reaktivní motory

Reakce = odpověď na nějaké působení.

Reaktivní motor směrem dozadu žene plyn či kapalinu. Reakce: motor (i s poháněným tělesem) jsou tak tlačeni dopředu. princip
(takto se pohybuje např. sépie, chobotnice, vodní skútr, flyboarding 2:15)

Proudový motor1. Proudový (tryskový) motor

Turbína žene plyny za letadlo. Turbínu roztáčí hořící palivo proudící z trysek. obr
Využití: většina dopravních i vojenských letadel, rekordní vozidla… vid

vid princip

2. Raketový motor

Raketový motorPalivo hoří, jeho zplodiny jsou vypuzovány za raketu. obr princip

Využití: rakety (dopravní, vojenské) + řízení raket (do stran…), "Kaťuše" (obr vid), silvestrovské "rachejtle"…
Nese palivo+okysličovadlo (v mezihvězdném prostoru není vzduch - nepracoval by).
Persevearance

 

Video: Tomáš Tyc, Krása fyziky - fyzika krásy (40. - 43. min) - PET láhev jako raketa, loď za sebe hází… (2:50)
Vodní raketa:vid návod1 návod2, pořádná, ventilek
Lihová raketa příprava start pomalu


Sirková raketa - potřebySirková raketa

Potřeby: hliníkový plíšek (obal od čokoládové mince, hliníkové víčko od jogurtu nebo alobal 5×7 cm), špejle (kratší), 3 zápalky

  1. Na špejli namotej proužek papíru 2 závity (zajistí mezeru mezi špejlí a hliníkem)

  2. Hliníkový plíšek naviň přes namotaný proužek papíru (z alobal proužek šíře 5 cm, délka do 10 cm) - TRUBIČKA

  3. Trubičce ohni konec (2× přes sebe), aby těsnil
    (trubičku sundej ze špejle, papír odmotej)

  4. Oškrábni síru ze 3 hlaviček sirek (síru trochu rozdrť) a nasyp do trubičky

  5. Trubičku otoč tak, ať z ní nevysypeš síru, a NASAĎ do ní špejli

  6. Špejli zapíchni ŠIKMO (45°) do země (nebo plastelíny, převráceného kelímku od jogurtu…)

  7. Vezmi si nějaké BRÝLE, VENKU (mimo hořlavé předměty) pod koncem trubičky (kde je síra) podrž plamen (zapalovač, svíčku…)

  8. Plyny výbuchu se tlačí z trubičky ven - reaktivním pohonem trubička vyletí

NEPROVÁDĚJ v místnosti s hořlavými předměty.

Video Sirková raketa, návod


* Wankelův motor

Největší motor na světě