MAGNET magnetismus.odg - obrázky

Části magnetu
Zmagnetování tělesa
Využití permanentního magnetu
Magnetické pole (ukázka)
Magnetické pole Země
Určení světových stran

Magnety:
- přírodní (magnetovec = ruda magnetit)
- umělé (vytvořené člověkem) - silnější působení

Části magnetu

 

Vzájemné  působení pólů:

DÚ: Kde doma používáme magnety:


Rozdělením magnetu vzniknou 2 menší magnety.
Spojením vznikne 1 větší magnet.

 

 

Feromagnetické látky (magnet na ně působí): železo, kobalt, nikl, ferit, neodym
Nemagnetické látky (magnet na ně nepůsobí): dřevo, sklo, "nerez" železo, Cu (měď), Al (hliník), mosaz (Cu+Zn), Au (zlato), Ag (stříbro), tuha…

KOV je např. měď, hliník, železo, stříbro …
POZN: složení mincí,_.

Spojením magnetů zeslabím nebo zesílím účinky.


Zmagnetování tělesa

Atomy tělesa se chovají jako miniaturní magnety.
Ve zmagnetovaném tělese jsou natočeny stejným směrem.
 

Dočasný magnet

 Zmagnetování = natočení atomů stejným směrem:

  1. Dočasně (magneticky "měkká" ocel) - časem se zorientování částic "rozhodí" (hřebík…)
  2. Napořád (magneticky "tvrdá" ocel = permanentní magnet) - magnetické vlastnosti se zachovávají (kvalitní ocel - hodinky…)

Zmagnetování:
- "natíráním" tělesa pólem magnetu
- přiložením magnetu (na delší dobu)
  Odmagnetování:
- "natíráním" tělesa opačným pólem magnetu
- vložením do cívky se střídavým proudem

 

 


 

Využití permanentního magnetu

Magnet poškodí: hodinky, elektroniku, TV obrazovku, monitor…

Úkol: Popelka přebírá železné a měděné hřebíčky.

K zamyšlení: mám 2 stejné tyčinky - jedna je magnet, druhá není. Jediným přiložením zjisti, která je která.
Řešení: "2" je magnet, protože:
- k tyčce "1" se přitahuje kdekoliv
- netečným pásmem nepřitahuje tyčku "1"


Magnetické pole      magnetismus.odg - obrázky

- je kolem každého magnetu
- tímto polem působí magnet na okolní tělesa
- dále od magnetu je slabší
- prochází nemagnetickými látkami (magnetická síla působí i přes vrstvu papíru, plastu, skla, dřeva, hliníku…)
- neprojde feromagnetickými látkami

Magnetické indukční čáry (ne siločáry) ukazují směr, kterým by se v daném místě natočila miniaturní střelka.
Mají směr S ––> J pól daného magnetu.

Ukázka: phet

Magnetické pole 1 pólu magnetuMagnetické pole tyčového magnetuMagnetické pole kolem 2 stejných pólů magnetu

  Magnetické pole tyčového magnetu pilinami - foto Magnetické pole podkovového magnetu pilinami - foto Magnetické pole tyčového magnetu - foto + nákres Magnetické pole tyčového magnetu - nákres

Jakým pólem musím přiložit magnet k nástěnce? Proč?


Magnetické pole Země

Země se chová jako velký magnet (na severu má jižní magnetický pól, na jihu má severní magnetický pól) -

(toto pole indukuje tekuté jádro tím, že se vůči pevnému povrchu otáčí menší rychlostí)

Zemský "magnet" natáčí střelku kompasu a vnímají jej někteří živočichové (ptáci).

Magnetické pole chrá Zemi proti kosmickému záření. To někdy vidíme ve formě polární záře obr.

Další zdroje: radiátor, ukázka: phet
Magnetické póly Země se stěhují, před 40000 lety se "převrátilo" do dnešní podoby.

Může někde na Zemi ukazovat střelka obráceně (S koncem na J zeměpisný pól)?


Světové stranyUrčení světových stran

Kompas - slouží jen k určení světových stran

Jak vyrobit kompas:

 


Buzola - ukáže sever + pomůže jít podle azimutu

Azimut = pochodový úhel (o tolik ° se otočím od severu do  směru svého pochodu po směru hodinových ručiček)

Úkol: Urči azimuty letu z Jihlavy do uvedených měst - obr.

Zorientování mapy:

Další obrázky.
Děkuji za náměty Josefu Poulovi.

Další zdroje: permeab, lenz,