WWW stránka (základy)

je obyčejný textový soubor (tj. obsahuje pouze písmena) - lze jej editovat i např. v Poznámkovém bloku.

K jejímu zobrazení potřebuji speciální program (prohlížeč internetu) - např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari

Pojmenování souboru se stránkou:

WWW stránka je psána v kódu HTML (HyperText Markup Language). Podobá se jednoduchému zápisu programu.
Stránku (~program) prohlížeč internetu postupně čte a provádí v ní uvedené příkazy.
Začátek a konec příkazu tvoří "závorky" (tagy):

<b> tento text piš tučně </b>
počáteční tag   koncový tag

Ukázka: index-jednoduchy.
Úkol: vytvoř v Poznámkovém bloku stránku jménem pojmenuj  [tve-prijmeni].htm

Struktura stránky:

<!DOCTYPE  ... ">  
<html>    
   <head>
     [obsah hlavičky]
   </head>
  <<< hlavička (head)
   <body>
     [obsah těla]
   </body>
  <<< tělo (body)
</html>    

Obsah okna prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla…) je "vytvořen" prakticky jen podle sekce <body>.
Kontrola vzhledu vytvořené stránky (souboru s příponou HTM nebo HTML):

TAGY pro úpravu textu

<br>   zalomení řádku = piš na další řádek (nepárový tag)
<hr>   vložení vodorovné čáry (nepárový tag)
     
Fyzické - zvýraznění slova
<b>   tučné
<i>   kurzíva
<u>   podtržené
<small>   zmenšení o stupeň
<big>   zvětšení o stupeň
<sub>   dolní index
<sup>   horní index
<strike>   přeškrtnuté
     
Logické - vyjadřuje úlohu textu
<strong>   tučné
<em>   kurzíva
     
Blokové - vyjadřují poslání odstavce
<p>   odstavec
<h1> až <h6>   nadpisy (h1 je největší)
<center>   centrování = zarovnej na střed
<pre>   předformátovaný text - všechny znaky jsou stejně široké

POZN: již navštívený odkaz změní barvu (abych věděl, že jsem jej již navštívil)

Vložení obrázku

Obrázek zobrazený ve www stránce je samostatný soubor uložený na disku.

<img src=[jméno souboru]  width=[šířka] height=[výška]  border= [tloušťka ohraničení odkazu]>

<img src=[jméno souboru]  width=[šířka] height=[výška]  border= [tloušťka ohraničení odkazu]>

Dohoda: Ani diakritiku (háčky, čárky), ani mezery, raději ani velká písmena nepoužívej při pojmenování:

Tabulka

Používá se nejen ke tvorbě tabulek ve stránce, ale často ke vzájemnému rozmístění prvků stránky (obrázků a textu). !!Obrázek jinak nelze přesně umístit ve stránce, jak jsme byli zvyklí z text. editoru.!!
Prohlížeč "staví" tabulku po řádcích.

<table> </table>   začátek a konec tabulky
<tr> </tr>   začátek a konec řádku v tabulce
<td> </td>   začátek a konec buňky
<th> </th>   (buňka záhlaví - nadpis sloupce)

Důležité vlastnosti tabulky:

Důležité vlastnosti buňky:

Editor www stránek

WYSYWYG (What Y See Ys What Y Get) editor = program, který při editaci www stránky zobrazuje (téměř) to, jak stránka vypadá.
např. NVU (zdarma), Front Page…

Dokument MS Wordu, OpenOffice Writeru lze uložit jako www stránku (html) - diskutabilní kvality :-)

Autorská práva

Ke všem objektům, které na svoji stránku zkopíruji z internetu, musím minimálně udat dobu a zdroj stažení.
Za použití některých prvků (grafiky, spec. textů) autoři požadují poplatek.

Odkaz

Odkaz někam do Internetu: Seznam <A HREF="http://www.seznam.cz/">Seznam</a>

Odkaz na místo v dokumentu <A HREF="#misto">Místo</a> (řádek mezi)

Zde je místo v dokumentu, na něž vede odkaz <A NAME="misto">Sem</a>