Zoner Photo Studio

    Obsah:
Nastavení
3D obrázky
Panorama
Kalendář
Úkoly
úkol3d
úkol panorama

Je kvalitní český bitmapový editor (zdarma, anglicky).
Stažení: starší verze 16 (server instaluj.cz) zachová i po zkušební době tvorbu 3D a panorama.

Nastavení

* V menu View (vlevo): Information (zmizí pravý panel)

* (uprostřed) klikni Browser (Správce)

* V menu Settings (vpravo)->Preferences:

3D obrázky

Rozdílné obrazy z našich očí (~6 cm vzdáleny) mozek zpracuje do prostorového dojmu.
Proto na monitoru předložíme očím 2 posunuté obrázky (fotografované z pozic ~6 cm vedle sebe).

Postup vyfotografování potřebných 2 fotografií:

 1. rozkroč se, pevně se postav
 2. vyfotografuj 1. fotografii
 3. fotoaparátem pevně zamířeným na totéž místo scény posuň asi o 6 cm vpravo (posuň celou část svého těla nad pasem)
 4. vyfotografuj 2. fotografii

POZN: Neposunuj o větší vzdálenost.
Čím bližší objekt (3 m), tím posuň fotoaparát méně.
Do scény lze při 2. obrázku mířit i na bod pár cm vpravo od původního bodu.

Program pak oba obrázky spojí do jediného, ve kterém každé naše oko (pomocí speciálních brýlí č+m) vidí pohled na scénu "ze svého úhlu".

Postup vytvoření 3D obrázku ze 2 fotografií:
(použij Zoner verze 16, vyšší free verze 3D nevytvoří)

 1. označ oba obrázky
 2. Publish->3D nebo ikonou proveď spojení
 3. (případně dolaď umístění odpovídajících si bodů na fotografiích)
 4. ULOŽ hotový soubor

POZN: Výsledný obrázek bez speciálních brýlí vypadá neostře s modrými a červenými částmi.

obrázeek1
(L pohled)
obrázek2
(P pohled)
obrázek3d
 

Úkol-3D: Vyfotografuj alespoň 5 dvojic snímků pro spojení do 3D. Pojmenuj podle vzoru:
Novák-a-1, Novák-a-2 - spoj do Novák-a-3d,
Novák-b-1, Novák-b-2 - spoj do Novák-b-3d.

K ohodnocení odevzdej všechny snímky.

Panorama

Dva a více obrázků lze "slepit" do jednoho delšího obrázku.

Postup fotografování panoramatu:

 1. postav se pevně a tak, ať se můžeš podle potřeby otáčet
 2. fotoaparát zamiř co možná nejvíce vodorovně a vyfotografuj 1. snímek
 3. fotoaparát otoč vpravo (i s horní polovinou těla) tak, aby hledáček zabíral 1/4 až 1/5 předchozí scény + pořiď další snímek
  (pozor, ať nezamíříš více dolů či nahoru)
 4. krok 3. opakuj vícekrát dle potřeby

Program potřebuje snímky v pořadí, jak na sebe navazují.

Postup spojení panoramatu:

 1. označ obrázky jednoho panoramatu
 2. Publish->Panorama nebo ikonou proveď spojení
 3. (případně dolaď umístění odpovídajících si bodů na fotografiích)
 4. ULOŽ hotový soubor
obr 1 obr 2 obr 3 obr 4 výsledek

Úkol-Panorama: Vyfotografuj alespoň 2 sady snímků pro spojení do panoramatu.
Povednější sadu pojmenuj podle vzoru:
Novák-p1, Novák-p2, Novák-p3, Novák-p4 …, spojené Novák-panorama.
K ohodnocení odevzdej všechny snímky.

Kalendář

Na každý list kalendáře potřebujeme 1 širokou a 2 svislé fotografie. Připrav si fotografie:
- 12 širokých
- 24 svislých

Fotografie přejmenuj, aby byly seřazeny:
1. leden (horní)
2. leden (L dolní)
3. leden (P dolní)
4. únor (horní)
5. únor (L dolní)
6. únor (P dolní)
7. březen …

Doporučené pojmenování obrázků pro měsíce 01 až 12:

V programu Zoner Photo Studio (Manager) tyto obrázky v jediné složce označ a v menu zvol Publish->Calendars.
Pak vol v dalších oknech:

Vytvořený soubor PDF připrav k ohodnocení.
Vzhled výsledného kalendář - viz ukázka.