Vektorový grafický editor

Vektorový editor
Zarovnání objektů
Rozmístění objektů   
Skupina objektů
Nástroj text
Složení objektů

 
Transformace objektu:
- Překlopení
- Otočení 
Bézierova křivka

Vrstvy
 
Úkoly
 učebna
 
ciferník
 
květina
 
srdce
 
mrak
 
kótovaný plánek pokoje
 
kótovaný 3D výkres
 

je program pro vytváření a úpravy vektorových obrázků - např. Libre Office, Inkscape, MS Word (vektorově kreslí tvary) …
(Vektor = šipka vyjadřující velikost + směr.)
Obrázek neukládá jako každý bod obrazovky, ale matematickým vyjádřením jednotlivých tvarů (objektů).
Jednotlivé objekty lze později měnit.
Výhody vektorového editoru:

Nevýhoda:


Objekty se vykreslují v pořadí, ve kterém byly nakresleny (podle toho se překrývají).
Změna pořadí (překrývání): P myšítkem na objekt->Uspořádat->Přesunout blíž, dál, za objekt…
Objekty lze kopírovat (např. Ctrl+C, Ctrl+V).
Pravidelný útvar (kruh, čtverec…) - při kreslení drž SHIFT.
Obarvení označeného objektu: L myšítkem volím barvu výplně, P myšítkem barvu obrysu objektu.
Více objektů najednou lze vybrat:

Vybraný (označený) objekt: Označený objekt
Automatické zarovnávání objektů k mřížce: Nástroje->Možnosti->Libre Office Draw->Mřížka-> Povoleno Přichytit k mřížce.

Zarovnání objektů:
  1. Označ objekty
  2. P myšítkem na některý z nich -> Zarovnání -> (na střed, okraj…)
Rozmístění objektů:
  1. Označ objekty
  2. P myšítkem na některý z nich -> Rozmístit -> (středy, vzájemné vzdálenosti…)
Skupina objektů

 = několik objektů, které jsou společně brány jako jeden objekt (všechny najednou přesunu, zkopíruji, smažu…)
Vytvoření skupiny:

  1. Označ objekty
  2. P myšítkem na některý z nich -> Seskupit

Úkol: nakresli 1 objekt (obličej, auto), vytvoř z něj skupinu, zarovnej, rozmísti a zkopíruj do sady (např. hlediště, parkoviště).
Ukázka: jednoduché obrázky

Nástroj text Nástroj text:
  1. Zvol nástroj text.
  2. Namaluj obdélník pro text.
  3. Napiš text, pak ťukni mimo.

POZN: pozdější úprava textu: dvojklikem na text (nebo F2).

Složení objektů

Podobně jako seskupení, v místě překrývání objektů vzniknou prázdné oblasti.

Transformace objektu

Překlopení objektu

P myšítkem na objekt -> Překlopit -> [Svisle či Vodorovně]

Otočení objektu

a) P myšítkem na objekt (nebo F4) -> Umístění a velikost -> Rotace
b) Změnit->Otočit Ikona otočení, zkosení objektu

Označený objekt: Označený objekt pro otočení,  symbolem Osa (střed) rotace nastav osu (střed) rotace.
Ukazatel myši:
- otočení Ukazatel myši - rotace objektu - v rohu
- zkosení Ukazatel myši - zkosení objektu - střed strany
- přesun středu rotace Ukazatel myši - přesun osy rotace

Úkol - učebna: vytvoř plánek učebny s lavicemi, židlemi i počítači. Název souboru [učebna-tvé_příjmení].

Návod: - vytvoř pohled shora na 1 lavici s počítačem, židli (pečlivě, vybarvi co nejvěrněji)
- kopírováním rozestav lavice a židle po třídě
- obrys třídy - obdélník - uprav podle rozestavěných lavic

Úkol - ciferník: vytvoř vlastní ciferník hodin. Název souboru [ciferník-tvé_příjmení].

Návod: - kruh (celý ciferník), doprostřed malý kroužek (na upevnění ručiček)
- čárky po 5 minutách - vytvoř dvojici (pro 3 h a 9 h), seskup a kopíruj po 30° další. Všechny dvojice zarovnej na střed (svisle i vodorovně)
- do ciferníku si vlož vhodný obrázek (pod celé pozadí nebo jen do vybraného místa)

 

(Ikona - průhlednosti objektu Průhlednost objektu)

Bézierova křivka

je čára s význačnými body (tzv. uzly). Její tvar nastavíme "táhly" v jednotlivých uzlech.
Panel Upravit bodyÚpravy bodů - možné v režimu "Upravit body".(P myšítkem na křivku-> Body)
Zobrazení panelu k ovládání bodů: Zobrazit-> Nástrojové lišty -> Upravit body

Ukázka: Bézierova křivka

Tvar z více Bézierových křivek (srdce…):
- obě křivky (tak, jak je chci spojit) označ (klikej Shift+Nástroj pro výběr - šipka)
- nástrojem Nástroj pro výběr - šipka orámuj body, ve kterých křivky spojit. Na vybraný bod P myšítkem->Tvary->Spojit
- k vybarvení musíme křivku uzavřít: P myšítkem na křivku-> Uzavřít objekt

Postup kresby bézierovou křivkou - květinaÚkol - kružnice: nakresli Bézierovou křivkou kružnici (podle předem nakresleného kruhu).

Úkol-květina: Nakresli Bézierovou křivkou okvětní lístek květiny (oblouk, uzavři jej). Zkopíruj dalších 5 kopií - každý bude mít jeden z úhlů otočení 0°, 60°, 120°, 180°, 240°, 300°. Poskládej do květu, přidej stonek a list. Název souboru [kytka-tvé_příjmení].

Bod křivky může mít podle určení:
- úhlový bod ("táhla" různě dlouhá, různý směr)
- plynulý přenos ("táhla" různě dlouhá, stejný směr)
- souměrný přenos ("táhla" stejně dlouhá, stejný směr)

 

Postup kresby bézierovou křivkou - obláček Postup kresby bézierovou křivkou - srdce Úkol - srdce: Nakresli Bézierovou křivkou polovinu srdce, zkopíruj druhou (překlop vodorovně). Spoj, uzavři křivku a vybarvi.
*Ze srdcí pak udělej ještě čtyřlístek se stonkem.

Úkol - mrak: nakresli Bézierovou křivkou mrak (alespoň 5 bodů, uzavři křivku, všechny body úhlové, všechna "táhla" směřuj ven)

Vrstvy

Objekty jsou umístěny na vrstvě (~průhledné fólii).
Vrstvy (~fólie) na sobě leží a podle pořadí se překrývají.
Vrstvu lze:
- smazat
- změnit pořadí
- udělat neviditelnou …
- uzamknout, odemknout

Zamčenou vrstvu nelze upravovat, nepracuji ani s objekty na ní.

Úkoly

Ukázka - plánek pokojeKótovaný plánek pokoje - v měřítku 1:20 nakresli plánek (půdorys) svého pokoje. Rozměry okótuj. Název souboru [pokoj-tvé_příjmení].
Požadavky: - kóty v obrázku = skutečné rozměry
- kóty jsou vždy mimo obrys, vzájemně se nepřekrývají
- tvary: obrys černě, výplň bílá nebo jiná hodně světlá barva
- popiš textem (stůl, skříň…) obrazce, u kterých není jasné, co jsou zač

Dveře vytvoř pomocí kruhové výseče .
Přepočet rozměrů:
 skutečná délka :20 = délka v plánku
 délka v plánku × 20 = skutečná délka
(pomůcka k přepočtu)

(další kótovaný plánek např. školní: učebna, třída, počítačový stůl, doma:kuchyňská linka, zahrada, schodiště…)


Kótovaný 3D výkres - vytvoř 3D pohled na skříňku či obdobný objekt a okótuj. Měřítko  1:10. Název souboru [skříň-tvé_příjmení].
Požadavky: - poličky i stěny - tloušťka 2 cm (ve skutečnosti)
- kóty v obrázku = skutečné rozměry (jen čísla, bez jednotky)
- kóty jsou vždy mimo obrys, vzájemně se nepřekrývají, jsou svislé, vodorovné nebo 45°
- tvary: obrys černě, výplň bílá (případně hodně světlá barva)
- otevřená dvířka vpředu (průhledná 40 %)

Návod: - nakresli 1 polici, pak využij kopírování
- hrany směřující dozadu kresli úhlem 45° (úhel naměř pomocnou čárou)
- hrany směřující dozadu se kreslí 1/2 své délky (50 cm hluboké skříni maluji hrany, jako by měly 25 cm)
- dvířka (lze i tvar převedený na mnohoúhelník) uprav, průhlednost nastav Oblast->Průhlednost

 

1. krok
 
2. krok
   
3. krok
   
4. krok
   

Ukázky:

jednoduchá
   
dělená
  Skříň - ukázka  
zjednodušená verze
  (známkou 1 bude hodnocena pouze při precizním provedení)