Photo Filtre

Vložení obrázku ze schránky      
Výběr
Velikost obrázku
Velikost plátna
Ořez obrázku
Změna jasu obrázku (gama)
Transformace
 (otočení, překlopení, deformace)
Barevné filtry
 
Magická hůlka
Výběr lasem, polygonem   
Korekce červených očí
Retušování
Fotomontáž
Stín objektu, nápisu
Plastický text
ÚKOLY
 
základní tvary
  kresba
  
velikost obrázku
 
velikost plátna
  rámeček
 
ořez
  tmavý
  světlý

  transformace
  kniha
 
filtry
  magická hůlka

 
dávková konverze
 
stín
 
ořez–obličej
 
vzorek
 
fotomontáž
  plastický text

PhotoFiltrePhoto Filtre je bezplatný bitmapový editor (stažení: Photo Filtre 7 + čeština do něj - archivy rozbal do jedné-libovolné složky).
Češtinu (soubor StudioCZ.plg) zkopíruj (s právy správce) do složky programu (většinou "C:\Program Files (x86)\PhotoFiltre 7")

Program je sice starý, je zdarma a zvládá většinu důležitých grafických úprav.

Otevření obrázku na disku

(menu)->Soubor->Otevřít

Úkol: Otevři obrázek G:\precti-znacku.png

Vložení obrázku ze schránky

- (menu)->Vložit (Ctrl+V) do existujícího obrázku
- (menu)->Vložit jako nový obrázek (Ctrl+Shift+V)
Po umístění výběru klikni P myšítkem na vrstvu->Sloučit s předchozí vrstvou:

Výběr

Výběr = označená oblast. V ní budou provedeny úpravy.
Vytvořený výběr lze přesunout, změnit velikost (obrázek pod výběrem se tím NEZMĚNÍ).

Výběru nastav obrys i výplň Ctrl+B (Úpravy->Obrys a výplň výběru).

Zrušení označení výběru Ctrl+D.

Panel nástrojůPřesun výběru jinam (nelze myší – ta přesune jen výběr bez obrázku): Ctrl+X (vyjmi), Ctrl+V (vlož) ->Vloženou část obrázku přesuň myší na požadované místo.

Úkol - základní tvary:

podle předlohy nakresli obrázek základ-[tvé-příjmení].PNG.

POZN: Malé tvary jsou vytvořeny speciálním štětcem

Úkol - kresba

Nakresli libovolný obrázek obrázek-[tvé-příjmení].PNG.
Použij výplň i obrys oblasti. Příklad kresby:

 

Velikost obrázku

Změna velikosti obrázku:
(menu)->Obrázek->Velikost obrázku (Ctrl+H) –> (zvol %, cm nebo pixelů, Zachovat poměr stran)

Úkol - velikost obrázku

 1. Vytvoř si složku velikost-[tvé_příjmení].

 2. Do ní stáhni obrázek houby - ulož jako velikost-[tvé_příjmení].PNG

 3. V Photo Filtre obrázek otevři. Mezi houby vlož svoji fotografii (G:\foto-vyuka\).

 4. (P-myšítkem na vrstvu s fotkou->Sloučit s předchozí vrstvou.)
  Soubor ULOŽ.

 5. Soubor->Ulož JAKO->velikost-[tvé-příjmení]-15v
  Soubor->Ulož JAKO->velikost-[tvé-příjmení]-25
  Soubor->Ulož JAKO->velikost-[tvé-příjmení]-350s

 6. Změň následující obrázky takto:.

7. velikost-[tvé-příjmení]-15v změň rozměr obrázku 15 cm ulož
8. velikost-[tvé-příjmení]-25 změň rozměr obrázku 25 % ulož
9. velikost-[tvé-příjmení]-350s změň rozměr obrázku 350 pixelů ulož

Zachovej poměr stran!

Velikost plátna

Plátno = plocha, na které leží obrázek.
(menu)->Obrázek->Velikost plátna (Shift+H).

Úkol - plátno

 1. Vytvoř si složku plátno-[tvé_příjmení].

 2. Zkopíruj si svoji fotografii (Ctrl+C nebo screenshotem Win+Shift+S).

 3. V programu PhotoFiltre zvol Úpravy->Vložit jako nový obrázek

 4. Vloženou fotku pak ulož jako plátno-[tvé-příjmení].PNG

 5. Soubor->Ulož JAKO->plátno–[tvé–příjmení]–roh
  Soubor->Ulož JAKO->plátno–[tvé–příjmení]–bok
  Soubor->Ulož JAKO->plátno–[tvé–příjmení]–ram
  Soubor->Ulož JAKO->plátno–[tvé–příjmení]–tělo

 6. Soubory pak uprav následovně:

  jméno souboru nastav rozměry
plátna
náhled výsledku pozadí  
7. plátno–[tvé–příjmení]–roh     400×600        žlutá
nebo nějaký vzorek
ulož
8. plátno-[tvé-příjmení]-bok šířka: 600
výška: neměnit
bílá ulož
9. plátno-[tvé-příjmení]-ram rámeček 20 pixelů
ze všech stran
hnědá nebo nějaký vzorek ulož
10. plátno-[tvé-příjmení]-tělo tak, aby pod hlavou vzniklo
místo na dokreslení těla
NAPŘ:
šířka: 3×současná šíře
(zaokrouhli)
výška: 4×současná výška
(zaokrouhli)
bílá ulož

Úkol - rámeček  1. Svoji fotografii zmenši na výšku na 180 px. Ulož jako [tvé_příjmení]-[rok].
    2. Kolem fotografie vytvoř barevný rámeček 20 px změň Velikost plátna.
    3. Totéž proveď pro své 2 další fotografie (z předchozích let).

Ořez obrázku

(menu) Obrázek->Oříznout (Ctrl+Shift+H).

(menu)->Výběr->Zvětšit, Výběr->Poměr stran=- nastavení velikosti a tvaru výběru

Úkol - ořez

1. Na škebli vlož svoji fotografii a ulož jako [tvé-příjmení]-ořez.PNG
2. Pak obrázek ořízni asi 1 mm kolem škeble + ulož jako ořez-[tvé-příjmení]-1
3. (po uložení zvol Úpravy->Zpět   na neoříznutý obrázek)
4. Pak vyznač výběr - čtverec o straně 340 bodů a obrázek ořízni + ulož jako ořez-[tvé-příjmení]-340.

Změna jasu obrázku (gama)

Příliš tmavý nebo světlý obrázek sice už nikdy nebude pěkný, někdy mu lze pomoci nastavením GAMA korekce: Korekce->Gama korekce.

Úkol - tmavý 1. obrázek g-chrest ulož na disk pod názvem [tvé_příjmení]-t.
    2. do rohu vlož svoji fotografii (malou)
    3. vhodně uprav Gama (nebo Úrovně), ULOŽ

Úkol - světlý 1. Obrázek g-fiky ulož na disk pod názvem [tvé_příjmení]-s.
    2. do rohu vlož svoji fotografii (malou)
    3. vhodně uprav Gama (nebo Úrovně), ULOŽ

TRANSFORMACE obrázku

Otočení Překlopení Deformace
Obrázek->Transformace->Otočit
nebo Vrstva->Transformace->Otočit  
Obrázek->Transformace->Překlopit
  nebo Vrstva->Transformace->Překlopit
Obrázek->Transformace->Deformovat
  nebo Vrstva->Transformace->Deformovat (či Perspektiva)   
Po úpravě: P myšítkem->Odsouhlasit

Úkol - otáčení

1. Vytvoř složku [tvé-příjmení]-otáčení.
2. Najdi svoji fotografii (např. G:\foto-vyuka\ - zkopíruj ze třídní fotky screenshotem nebo výběrem).
3. Vlož do programu PhotoFiltre: Menu->Vlož jako nový obrázek (nebo Ctrl+Shift+V).
4. Soubor ulož jako [tvé-příjmení].PNG.
5. Fotografii (svůj obrázek) pak otáčej, po každém otočení ulož jako:

Úkol - transformace

1. Do své fotografie (max. 4 cm velké) napiš svůj monogram a ulož do souboru [tvé-příjmení]-transformace.PNG.
2. Vytvoř nový obrázek velikosti 1000×1000 bodů (pojmenuj [tvé-příjmení]-transformace-hotovo.PNG.
3. Do něj pak ze své fotografie vytvoř výše uvedené otočení, překlopení, deformaci (podle obrázků v tabulce výše).

Úkol kniha: ze 4 stejně velkých obrázků vytvoř otevřenou knihu (postup: 2 listy, pak 4 listy).

Bezeztrátová transformace

Některé grafické editory umí otočit, převrátit JPG obrázek bez ztráty kvality (XnView - Nástroje->Bezeztrátové JPEG transformace->…).

Barevné filtry

(menu)->Filtry->Barvy->…

 

Filtry - ukázkaÚkol - filtry

Připrav si svoji fotografii s monogramem (max. 4 cm velkou) do souboru [tvé-příjmení]-filtry.PNG.
Do nového obrázku [tvé-příjmení]-filtry-hotovo.PNG vlož tuto fotografii a uprav pomocí filtrů.
První 3 filtry udělej podle obrázku vpravo, dalších alespoň 5 si vyber libovolně.


Magická hůlka

slouží k označení (výběru):

Výběr tvaru na jednolitém pozadí:
1. vyber tvar i s částí pozadí
2. magickou hůlkou Alt+myš odstraň z výběru nežádoucí pozadí -> zbude samotný tvar

Úkol magická hůlka: magickou hůlkou odstraň pozadí kolem objektu (nejdříve nastav vhodnou barvu pro pozadí, pak vždy označ, smaž) anemometr, plechovka.

Výběr nepravidelného tvaru - laso, polygon

Myší označíme (obtáhneme) oblast.
Ctrl+myš - přidám k označené oblasti, Alt+myš uberu z označené oblasti. (platí pro až od verze 7)

Úkol - ořez obličeje

Svoji fotografii ulož jako [tvé-příjmení]-ořez.PNG. Nástrojem laso ořízni a vymaž okolí své hlavy.
Nechej část krku pro případnou kombinaci s budoucím umístěním.

Korekce červených očí

Vyber červenou oblast oka (nástrojem elipsa Nástroj pro výběr - Elipsa) -> Filtry->Barvy->Odstíny šedé Převeď do odstínů šedé ->Minimální.
Někdy je nutné zkoušet jiná nastavení, případně nastavení Gama. Obrázek k vyzkoušení.

Další možnosti: Program XnView->označ červenou část oka: Obrázek->Korekce červených očí, program Zoner Photo Studio (Editor):Redukovat červené oči (klikem na červené oko).

Klonovací štětec - návod

Retušování

je dodatečná úprava obrázku (vylepšení, odstranění rušivých objektů …) - ukázka ->
Rušivý objekt většinou překryjeme kusem grafiky z jiné části téhož obrázku.
Jednodušší způsob:
  1. zvol nástroj Klonovací štětec Ikona Klonovací štětec
  2. Ctrl+klik myši v obrázku na místo, odkud kopírovat
  3. dalším klikem (+ držením tlačítka) myši na cílové místo kreslíš kopírovaný vzorek

Složitější způsob: Nástrojem Laso Laso vyber vhodnou část obrázku, zkopíruj a na cílové místo vlož.

Úkol: z obrázku lamy vyretušuj větve. (* "Oprav" i nohy pávice, chybějící omítku …)

Fotomontáž

je vložení části obrázku do jiného obrázku.
Postup: 1. Přenášený obrázek (např. obličej) ořízni (lasem, magickou hůlkou …)
2. Oříznutý obrázek i cílové pozadí zobraz vedle sebe ve velikosti 100 %.
3. Ten obrázek, který je příliš velký, zmenši (nic nezvětšuj!), aby si obrázky velikostně odpovídaly.
4. Do obrázku těla vlož oříznutou hlavu, uprav návaznost krku.

Úkol fotomontáž: Svoji hlavu "přimontuj" k tělu jiné postavy (tvé vysněné povolání, sportovec, svalovec či modelka …).
Postava - kompletní ("od hlavy patě"), velikost postavy ~1000 bodů.
*Postavu (ořízni) se svojí hlavou umísti do vhodné scény (pozadí - výška obrázku min. 1000 bodů).
Výsledný obrázek pojmenuj [tvé_příjmení]-fotomontáž.PNG

Stín objektu, nápisu

 1. Vyber objekt

 2. Filtry->Stylizace->Vržený stín (vyzkoušej Náhled).

 

Plastický text vytvořený v Photo FiltrePlastický text

1. Text (velikosti min. 100 bodů) na bílém pozadí vyber samotný (vyber obdélník, pak magickou hůlkou Alt+myš zruš výběr všeho kolem textu).
2. Filtry->Stylizace->Obrys 3D (barva1 = světlejší, barva2 = tmavší odstín téže barvy, Neprůsvitnost 80, Nahoře a vlevo, Rozostřit).
Při témže výběru pak lze doplnit i stín.

Úkol plastický text: Vytvoř svoje jméno plasticky se stínem - [příjmení]-text.PNG.

TIPY:

Fotomontáž:"Podepři" věž v Pise. Vytvoř svoji postavičku (svoji hlavu vezmi z fotografie) jak podpírá věž.

Pozadí pro www: Obrázek-posunout.

 


Úkol - dávková konverze

 1. vytvoř složku dávková konverze-[tvé_příjmení]
 2. Poznámkovým blokem v ní vytvoř textový soubor fotky-[tvé_příjmení].txt a zkopíruj do něho tyto 4 řádky:

  Rozlišení fotografií (šířka×výška):
  NEJMENŠÍ soubor - Velikost (kB):                jméno fotky:
  NEJVĚTŠÍ soubor - Velikost (kB):                   jméno fotky:
  Všechny fotografie dohromady (kB):
   
 3. zadanou sadu fotografií (G:\foto-vyuka\ZOO-dávková konverze) zkopíruj do své složky a vyplň informace do uvedeného souboru
 4. fotografie dávkově přejmenuj na [tvé_příjmení]-rrrr-mm-dd_hh:mm:ss (podle EXIF obrázku—> datum pořízení snímku)
 5. vytvoř složku "velké" - do ní fotky dávkově zkonvertuj tak, aby delší strana měla 1024 bodů
 6. vytvoř složku "malé" - do ní fotky dávkově zkonvertuj tak, aby delší strana měla 100 bodů
 7. vytvoř složku "otočené" - do ní fotky dávkově zkonvertuj tak, aby delší strana měla 200 bodů a fotografie byly otočené o 90° doprava
 8. ve tvé složce je pár originálních fotografií špatně otočených - otoč je bezeztrátově

Úkol - stín

Do obrázku stín-[tvé-příjmení].PNG vlož:

1. svoji fotografii vysokou 70 px
2. svoji fotografii vysokou 7 cm
3. nápis "Trpělivost všeho dosáhne"

Fotografiím vytvoř stín.
Písmena (celý nápis) vyber magickou hůlkou (odchylka=0, barva). Zkoušej náhled.

Úkol - vzorek

Vytvoř vzorek pro výplň oblasti (např. střechy), ulož jako vzorek-[tvé-příjmení].PNG.