Malování

Základy
úkol Obr1
úkol Matika1
úkol Jablka
úkol Šachovnice
úkol Smajlík
úkol Obličej
úkol Ovoce
úkol Vánoční přání    
úkol Autobus    
Operace s vybranou oblastí:    
úkol Srdce
úkol Akrobati
úkol Auta+vlak
úkol Drak
Otočení vybrané oblasti
úkol Čtyřlístek
úkol Hvězda
Změna velikosti výběru
úkol Panáčci
Zkosení výběru:
úkol Hrací kostka
úkol Kostka+foto
úkol Stín
úkol Pokoj
úkol Město
Fotomontáž:
úkol Fotomontáž–auto
úkol Fotomontáž
úkol Karikatura
Tablo
Pracovní soubory

Malování je program pro vytváření a úpravy obrázků - je to jednoduchý grafický editor (bitmapový).
Manuál programu (na webu Microsoft).
 

Co bychom měli vědět:

Nastavení barev - barva popředí a pozadí Nastavení barev.

Zobrazení panelu barev a panelu nástrojů: Zobrazit-> (panely).

Nastavení velikosti obrázku:

Nastavení tloušťky čáry (i pro obvod obrazců) - v nástroji "úsečka" Nástroj úsečka - volby Tloušťka čáry
Shift + kreslení čáry - čára má sklon o násobku 45°.

Volby kreslení obrazců:

Vykreslí obvod   obvod
Vykreslí obvod + výplň   obvod + výplň
Vykreslí výplň   výplň

Malování kruhu, čtverce - držím SHIFT.

Kreslení nového obrázku: Soubor -> Nový (Ctrl+N)

Guma Nástroj Guma - L myšítkem: maluje barvou pozadí

Přebarvení:
Nástroj guma Nástroj Guma - P myšítkem nahradí v obrázku barvu popředí barvou pro pozadí (při nastavení Nastavení barev lze gumou provést - viz obr.)

Nástroj výběr Nástroj "Výběr" - volby:

Výběr oblasti s pozadím   vybere oblast tak, jak je
Výběr oblasti, průhledné pozadí   barvu pozadí bere jako průhlednou

POZN:průhledná je barva POZADÍ - např. zde žlutá Nastavení barev.

POZN: Uložení obrázku - na disk H:, formát PNG!!!


Využití nástroje Nástroj "Výběr" (výběr) a režimu Výběr oblasti, průhledné pozadí (průhledné pozadí):

Úkol - obr1: namaluj základní tvary – ulož jako obr1-[tvé-příjmení].PNG:

Úkol - matika1: namaluj matika1-[tvé-příjmení].PNG:

- tloušťka čáry – střední
- trojúhelník IJK je rovnoramenný
- nejprve nakresli kružnici, najdi přesněji její střed. Z kopie pak vytvoř úhel.

        

Úkol - jablka: namaluj jablko (1 cm), ze 6 jablek vytvoř přesnou řadu. Do bedny dej 2–3 řady jablek, bedny srovnej na paletu. Paletu zkopíruj vedle. Pojmenuj jablka-[tvé-příjmení].PNG

              řada jablek     palety s bednami jablek 
  Zarovnání jablek - nakopíruj, do zelené oblasti pak nalij bílou           

Úkol - šachovnice: namaluj šachovnice-[tvé-příjmení].PNG

 

Úkol - smajlík: namaluj smajlík-[tvé-příjmení].PNG

Úkol - obličej: namaluj obličej-[tvé-příjmení].PNG

 

Úkol - ovoce: namaluj samotné ovoce ovoce-[tvé-příjmení].PNG   

složení ovoce do mísy banán  
Banán - do zelené oblasti pak nalij bílou  
      
mísa 3D mísa  
Mísa - do zelené oblasti pak nalij bílou  

Úkol - vánoční přání: namaluj prani-[tvé-příjmení].PNG

 

Úkol - autobus: namaluj autobus-[tvé-příjmení].PNG

Změna velikosti obrázku

Obrázek->Atributy-> nastav šířku 1024 a víc, výšku 768 a víc

Operace s vybranou oblastí

P myšítkem na vybranou oblast––>Operace s výběrem

Překlopení vodorovně:

symetrický obrázek    

Úkol – srdce: srdce-[tvé-příjmení].PNG 

Úkol – akrobati: namaluj akrobati-[tvé-příjmení].PNG 

Úkol – auta: auta-[tvé-příjmení].PNG 

Úkol – drak: namaluj drak-[tvé-příjmení].PNG  

 

Otočení

P myšítkem na výběr -> Překlopit či otočit.

Úkol – čtyřlístek: namaluj čtyřlístek-[tvé-příjmení].PNG 

    

Úkol – hvězda: namaluj hvezda-[tvé-příjmení].PNG 

Změna velikosti

P myšítkem na výběr -> Roztáhnout či zkosit -> Velikost (v %)

Úkol – panáčci: namaluj panáčci-[tvé-příjmení].PNG 

Zkosení:

P myšítkem na výběr -> Roztáhnout či zkosit
Použití:
- aby obrázek vypadal prostorově (3D)
- kreslení stínu

stín 3D město  
 

Úkol – kostka-hrací: namaluj kostka-hrací-[tvé-příjmení].PNG

Úkol – kostka-foto: vytvoř kostka-foto-[tvé-příjmení].PNG

Do 3 stejně velkých fotografií zkopíruj tentýž čtverec, vnější oblast ořízni.

       

Úkol – stín: namaluj stin-[tvé-příjmení].PNG

 

 

Úkol – pokoj: namaluj pokoj-[tvé-příjmení].PNG
3 fotografie (stejně vysoké), boční fotografie roztáhni <–> 50 %, zkos svisle (levý +45°, pravý -45°).

     

Úkol – město: namaluj město-[tvé-příjmení].PNG

            Postup:

Fotomontáž

Úkol – fotomontáž-auto: vytvoř fotomontáž-auto-[tvé-příjmení].PNG: Např. dopravní prostředek ořízni podél obrysu, pak třeba zkrať (vynecháním středu) či prodluž (kopírováním střední části).
Příklady:

  

Úkol – fotomontáž: vytvoř fotomontáž-[tvé-příjmení].PNG: z jednoho obrázku vyřízni objekt, vlož jej do druhého o brázku:

Karikatura

Ke svému obličeji dokresli postavičku v (pro tebe typické) situaci.

Úkol – karikatura: vytvoř karikatura-[tvé-příjmení].PNG:

Tablo

Velikost obrázku 1600×1200
Nadpis: Třída 6.C
Do obrázku zkopíruj karikatury spolužáků a pěkně je rozmísti.
Ulož jako tablo-[příjmení].PNG

 

Pracovní soubory