Archimediáda

je dobrovolná soutěž pro žáky 7. ročníku.

Web: fyzikalniolympiada.cz/archimediada

- každý příklady piš na zvláštní list A5 (číslo_příkladu, tvůj_podpis)
- zapiš známé veličiny (pozor na jednotky!)
- k výpočtům připiš stručné vysvětlení, co počítáš, ať poznám tvůj myšlenkový postup
- dle potřeby kresli náčrtky, zaokrouhluj