Látka a těleso

Tělesa = věci kolem nás (rohlík, láhev vody, nafouknutý balónek, spolužák …).
Mají svůj:
- tvar
- velikost
- polohu
Látka = materiál, ze kterého jsou tělesa (železo, mléko, pára).
Látka nemá tvar ani velikost.
Látky se nacházejí ve skupenství plynném, kapalném či pevném.

  látka např:   těleso např:  skupenství
dřevo
voda
vzduch
prkno
voda ve sklenici
vzduch v této místnosti
pevné
kapalné
plynné

Látky jsou složeny z atomů.
Prvek = látka ze stejných atomů.
Molekula - pevné spojení několika atomů do skupiny.
Krystal = pravidelné uspořádání atomů (jen pevné látky).
Atomy se neustále pohybují.
Tekutiny = kapaliny a plyny.
Brownův pohyb = volný pohyb atomu v tekutině (rozpouštění cukru, vůně parfému…)

Fyzikální veličiny

Fyzikální veličina je vlastnost tělesa - dá se změřit, má svoji značku a jednotku.

  značka   hodnota  jednotka 
d = 5  m
(délka)   (metrů)

Měření

Přesnost měření: polovina nejmenšího dílku stupnice měřidla.
Aritmetický průměr z naměřených hodnot je přesnější.
(z výpočtu vyloučíme zjevně odlišnou hodnotu)

POZN: 1 m byl ustanoven jako 1/10 000 000 000 vzdálenosti rovník - pól.
1 kg byl ustanoven jako hmotnost vzorového závaží (Muzeum pro míry a váhy v Paříži). je to také hmotnost 1 litru vody.
0°C = 273,15 K (tj. Kelvinova stupnice začíná na -273,15°C)

Roztažnost těles

Při ohřívání se rozměry těles zvětšují:
- délková roztažnost (most, potrubí, dráty el. vedení, koleje…)
- objemová roztažnost (voda v utěsněné láhvi…)

Dosud probrané fyzikální veličiny

   název         značka            hl. jednotka                         vedl. jednotky                        měřidlo např. 
délka d, l, s m mm, cm, dm, km metr, posuvka
hmotnost     m kg g, t, mg, q váha
čas t s ms, min, hod, den, rok stopky, hodiny
teplota t K °C, °F teploměr rtuťový, bimetalový
obsah S m2 mm2, cm2, dm2, km2, a, ha výpočtem
objem V m3 cm3= ml, dm3= l, m3 ,(mm3, km3) odměrná nádoba, výpočtem
hustota ρ [] kg/m3 g/cm3 výpočtem (pevné látky)
         

Magnetické vlastnosti těles

Části magnetu: S pól,  netečné pásmo, J  pól.
Magnet má uvnitř i kolem sebe magnetické pole.
Tímto polem působí na tělesa z feromagnetických látek

vzájemné působení    ––>   <––    <––   ––>  nepůsobí
  S pól a J pól 2 stejné póly netečné pásmo na železo
  magnet a železo    

Feromagnetická látka (např. železo, ferit, kobalt…) - z ní vyrábíme magnety.
Nemagnetická látka (např. měď, hliník, sklo, dřevo…) - magnet na ni nepůsobí.
Země se chová jako magnet (S magnetický pól je na J zeměpisném pólu Země).
Kompas, buzola - jejich magnetickou střelku vždy vychýlí magnetické pole Země.