Výroba a přenos elektrické energie obrázky

Větrná elektrárna
Vodní elektrárna
Tepelná, uhelná elektrárna     
Jaderná elektrárna
Solární elektrárna
Výroba a přenos elektrického proudu

Elektrárna přeměňuje část dodané energie na elektrickou (zbytek "uteče" např. ve formě tepla).

Energii k přeměně získáváme tak, že přírodě:

Větrná elektrárna

Může být pouze v místě, kde velkou část roku dostatečně fouká vítr.
+ vítr je zdarma
odlétávání námrazy z vrtulí, zvuk vrtule
malý nebo moc silný vítr - není elektřina
- vítr je použitelný průměrně jen ~12 % času, většinu z toho nedává plný výkon

Větrná elektrárna Kozlov (Třešť u Jihlavy)

Větrná elektrárna Kozlov (Třešť u Jihlavy)

Větrná elektrárna Kozlov (Třešť u Jihlavy)

Model Na gondole navsteva(go) meteo
Pavlov (Třešť), mapa VE, stavba, proces-přípr

Vodní elektrárna obrázky

Přehrada Les království - hráz Přehrada Les království - elektrárna
hráz potrubí
Mění velkou část polohové energie vody (~70%) na elektřinu (tok vody roztáčí lopatkové kolo turbíny).
Hráz vodní elektrárny vzdoruje tlaku vody:
Kaplanova turbína Kaplanova turbína - celek1 (Technické muzeum Brno) Kaplanova turbína - celek3 (Technické muzeum Brno)
Kaplanova turbína
Francisova turbína Francisova turbína - celek (Technické muzeum Brno) Francisova turbína (Technické muzeum Brno)
Francisova turbína
Peltonova turbína Peltonova turbína Peltonova turbína - celek (Technické muzeum Brno)
Peltonova turbína

Turbína Kaplanova (malý spád, až 86%), Francisova (přečerpávací elektrárna, až 90%), Peltonova (velké spády, 95%).
Vodní elektrárna Dlouhé stráně dokum+fot+www, 3soutěsky vid (Čína).

Přečerpávací elektrárna:

+ voda je zdarma
+ přehrada zachytí záplavovou vlnu
problémy přírody se změnami hladiny
není-li voda, není elektřina

3D prohlídka vodní elektrárny na svetenergie3D.

Tepelná, uhelná elektrárna obrázky

Mění část tepla na elektrickou energii. Teplo lze získávat:

Schéma tepelné elektrárny - viz obrázky.
Uhelné elektrárny (Chvaletice…).

+ výroba kdykoliv dle potřeby (přitopím)
spalování silně škodí životnímu prostředí (popílek, COx, radioaktivita popílku).
ničení neobnovitelných zdrojů (uhlí…)

3D prohlídka: tepelná elektrárna Ledvice, chladící věž, obr-uprostřed dronem

Jaderná elektrárna obrázky

Reaktor "topí" místo kotle (jinak pracuje téměř stejně). obr

Uvnitř jaderného reaktoru (v palivových tyčích) probíhá řízená štěpná reakce. Ta uvolní mnoho tepla (rozpadem atomů) -> ohřeje vodu.
Atomy se rozbíjí štěpnou reakcí - viz obr.)

Regulační tyče svým materiálem "chytají" n0 z rozpadů -> omezují počet dalších rozpadů - řídí tím běh reaktoru.
Výměník (parogenerátor) - v něm radioaktivní voda předá teplo čisté vodě. Tím je oddělen nebezpečný (radioaktivní) primární okruh od bezpečného sekundárního.
(radioaktivní voda primárního okruhu->voda sekundárního okruhu)
Moderátor = látka (nalitá v reaktoru) zpomalující n0 (aby "neuletěl" a způsobil další rozpad). Např. voda, grafit. Od jejic lehkých jader se n0 odrazí.

+ výroba kdykoliv dle potřeby
+ škodí přírodě méně, než uhelná
zůstává jaderný odpad, o který je nutno se starat

POZN: parní turbína, chladící věž: video, sprcha, mraky
3D prohlídka: jaderná elektrárna, chladící věž
Části: pelety, pruty, palivová kazeta, reaktor (obr-dole), turbína
výměna paliva: Dukovany, Temelín
Obrázky svE, schéma Temelín

Jaderný odpad:

Podzemní úložiště jad. odpadu se hledá na lokalitách hrádek
video jader. elektrárna (nezkresl. věda - části + a -),

Havárie JE Černobyl (26.4.1986) - reaktor zastaralé (nebezpečné) konstrukce RBMK
- při plánovaném testu zabezpečení donutil hl. inženýr Ďatlov operátory k riskantním úkonům = příčina havárie (vypnutí zabezpečení, nedodržení bezpeč. pravidel)
- tlak páry odhodil víko reaktoru a vyvrhl radioaktivní materiál na celou severní polokouli (radioaktivní materiál nevybuchl - to by vyhladilo Evropu)
- z ozáření při likvidaci ~4000 mrtvých, stovky tisíc ozářených likvidátorů, nárůst výskytu rakoviny
- komunistické vedení vše tajilo - ozáření obyvatel

Dokument JMM

Solární elektrárna

Solární panely - mění energii paprsků přímo na elektrický proud.

Toto malé (stejnosměrné) napětí pak musíme měničem upravit (na vyšší a střídavé napětí).

+ sluneční záření je zadarmo
+ výroba elektřiny je zcela ekologická
výroba panelů je neekologická (spotřebuje více energie, než pak panel vyrobí)
velké výkyvy - nutno vyrovnávat vodními elektrárnami
tma - není elektřina
velké plochy pokryté nevzhlednými panely

POZN: Solární letadlo wiki, oblet světa obr

Výroba a přenos elektrického proudu

Podíl na výrobě elektřiny v naší republice:

Elektrárny většinou "vyrábějí" (přeměňují z otáčení) ~ elektrický proud v generátoru (napětí asi 15-20 tis. Voltů).
Elektrárna 10000 V->(TRAFO)-> 100 - 400 kV dálkové vedení (napětí - ztráty)->(TRAFO u města)-> 22 kV ->(TRAFO - ulice)-> 400 V.
Rozvodná soustava - slouží k přenosu elektřiny z elektrárny ke spotřebiteli (i mezi státy).
Do domácnosti jsou přivedeny vodiče se střídavým napětím 400 V, z nich lze odebírat napětí i 230 V.

Zajím: práce za 2tis, +tit, vvn


Mapa elektráren společnosti ČEZ, malé vodní elektrárny