Fyzikální bádání 7. ročník

Měření objemu
Magnetismus
Konstrukce vozítka
Pohyb
Žákovské pokusy
 
 

Měření objemu pracovní list

      úkol     pomůcky
1. Spočti objem třídy 2 pásma, svinovací metr
2. Změř objem malých těles (ponořením do vody) - kuličky, mince… malé kuličky, korálky, mince (desítky ks), odměrný válec (inj. stříkačka)
3. Změř objem plic (hadicí do převrácené 4litrové sklenice s vodou) min. 4-litrová sklenice nebo PET láhev (ocejchovaná po 0,5 l), větší lavor, hadice, proužky papíru (k omotání okraje hadice na přiložení úst - hygiena)
4. Změř objem jablka, papriky (celé×rozkrojené) jablko, paprika
Zjištění také hustoty (zvážením):  
5. jablka, papriky (celé ×rozkrojené) +laboratorní váhy
     
6. malých těles +laboratorní váhy

POZN: Poloměr koule objemu 1 m3 = 0,62 m, koule s poloměrem 0,62 m má objem V = 0,998 m3.

Otázky:

 1. Automobil ujel na plnou nádrž (45 litrů) 714 km. - Jaká je jeho spotřeba (litrů na 100 km - jednotka l/100 km)?
 2. Pavel váží 50 kg. Když plave ve vodě a trochu vydechne, voda ho "sotva nese" (začíná se potápět). - Jakou hustotu má jeho tělo? - Jaký objem má jeho tělo?
 3. Kape kohoutek - každých 5 s kápne kapka objemu 0,08 ml. - Jaký objem vody vykape za 1 den, měsíc?
 4. * Jak velká by byla koule stejného objemu, jako 1 m3?
  * Urči, kde je v cyklistické duši díra

Magnetismus pracovní list

Výrobek: kompas (zmagnetovaná jehla na korku či polystyrenu) s azimutovou stupnicí (pravítko, kružítko)

      úkol     pomůcky
1. Vyrob kompas (jehlu "natírej" magnetem, zapíchni do plovoucí hmoty a polož na vodu). jehla, korek či polystyren, nádobka s vodou
2. Narýsuj kruhovou stupnici pro určení azimutu (pravítkem, kružítkem). papír A5, tužka, kružítko, pravítko
3. Zjisti co nejpřesněji Sever (vyhlédni objekt přesně na severu). (vyrobený kompas)
4. Vymysli postup, jak rozeznat 2 stejné tyčky (1 magnet a 1 nemagnet) 1×přiložením. 2 stejné tyčky - magnet, nemagnet
5. Tělesu urči materiál: hliník, ocel-obyč, ocel-nerez, mosaz, zlato, ferit, uhlík, měď, olovo (různé předměty - mag, nemag)
6. Zjisti, jak je zmagnetované těleso topení (střelkou).Načrtni těleso+Zemi a vysvětli důvod zmagnetování. střelka
7. Geomag - zkonstruuj čtyřstěn, kterým na 1 kuličce zvedneme co nejtěžší těleso (kleště malé, velké…) stavebnice Geomag, kleště
     
     
*    
8. Zjisti, jak má umístěné póly neznámý magnet + načrtni. různé magnety (magnet z HDD, kuličkový…)
9. Urči zhotoveným kompasem 3 azimuty v učebně. 3 papíry s čárou (+vyrobený kompas)
10. Vymysli postup, jak rozeznat 3 stejné tyčky (1 magnet a 2 nemagnet) 2×přiložením. 3 stejné tyčky - magnet, 2 nemagnety
 

Otázky:

 1. Jak z koberce dostat ocelové piliny a neznečistit přitom magnet?
 2. Existuje na Zemi místo, kde střelka ukazuje oběma konci na jih?
 3. Fungoval by kompas na Měsíci?
 4. Došli bychom pomocí kompasu k severnímu pólu?
 5. Napiš všechna zařízení v domácnosti, v nichž se používají magnety:
 6. Kompas na MOBILU - aplikace + kalibrace

Konstrukce vozítka

      úkol     pomůcky
1. Zkonstruuj vozítko s co nejdelším dojezdem (nesmí být předem rozjeto) na reaktivní pohon. špejle, brčka, gumičky, tavná pistole, provázek, vlasec, tvrdý papír, špendlíky, kancel. sponky, izolepa, balónky, trubičky k balónkům
tavné pistole, kleště, kružítko, nůžky
2. * Vozítko uprav na pohon natažením gumičky.  
3. Sestroj raketu poháněnou balónkem (po vlasci) vlasec, balónek, izolepa, brčka

Otázky:

 1. Které části vozíku nejvíce ztěžují pohyb (třením, tvarem…)?

Odkazy: Piskač (vozíky z brček, s lukem)

Pohyb  pracovní list+výpočty

      úkol     pomůcky
1. Změř délku trasy a průměrnou rychlost výstupu po školním schodišti stopky, 20 m pásmo
2. Změř dráhu a dobu pádu hopíku -> průměrnou rychlost -> rychlost při dopadu -> gravitační zrychlení hopík, 20 m pásmo
3. Změř dobu výstupu a následného pádu při svislém vrhu (hopíku)  
4. Změř co nejpřesněji délku čáry na zemi (~trajektorie) - lep. páska, stopa robota… barevná lep. páska nebo omyvatelná fixa, provázek, CD, metr, víčko PET, papír
5. Změř rychlost zvuku pomocí akustických stopek mobilu (aplikace Phyphox)  
     

Jak spočítat gravitační zrychlení?
Změříme délku pádu s a dobu pádu t. Z nich spočteme průměrnou rychlost při pádu.
Pád je pohyb rovnoměrně zrychlený, začíná nulovou rychlostí a končí vmax. Průměrnou rychlost tohoto pohybu spočteme jako aritmetický průměr  vprůměrná= (0 + vmax)/2.
Proto  vmax = vprůměrná×2
Když za t sekund hopík zrychlil na rychlost vmax, přírůstek rychlosti za 1 s spočteme vmax/t = gravitační zrychlení = g.

Otázky:

 1. Jaké těleso koná zároveň pohyby: a) přímočarý rovnoměrný+rovnoměrný otáčivý
   b) přímočarý nerovnoměrný+nerovnoměrný otáčivý?
 2. Urči průměrnou rychlost auta, které jede:
  a) půl dráhy rychlostí 50 km/h, půl dráhy rychlostí 100 km/h (spočti např. pro 100 + 100 km)
  b) půl času          –  |  |  –   , půl času         –  |  |  –       (spočti např. pro 1 + 1 hod)
 3. Pro kterou předchozí variantu platí, že průměrná rychlost = aritmetický průměr z jednotlivých rychlostí?

Jakou rychlostí se pohybuje obvod CD (při 10000 ot/min)? Průměr CD je 12 cm.

Žákovské pokusy

Připrav si doma sám (nebo ve dvojici) bezpečný pokus (ne oheň, chemikálie):

 1. pokus si připrav a předveď ostatním
 2. vysvětli princip jevu (proč tak funguje)

Náměty:

PŘEDEM domluv s učitelem realizaci pokusu.

(pošli učiteli e-mail se stručným popisem svého pokusu - 1 větou)

žák pokus
7.B Bažó Julie suchý ubrousek pod vodou
7.B Duba Erik směs látek ve sklenici se sama rozdělí podle hustoty
7.B Fousková Tereza bonbóny Skittles
7.B Hendrych Vít překlopená sklenice - voda nevyteče
7.B Hlávka Štěpán plavání vajíčka ve vodě
7.B Kvasnička Filip svíčka ve vodě, přikrytá sklenicí zhasne, stoupne hladina
7.B Netoličková Valentina mléko + povrchové napětí
7.B Pěkný Daniel prskavky pod vodou
7.B Picková Kateřina vznášedlo z balónku a CD
7.B Policar Adam rozpouštění ve studené a teplé vodě
7.B Poulová Barbora odstředivá síla - rotace kbelíku
7.B Šimková Eva lávová lampa
7.C Lorenc Tomáš  
7.C Švorčík Ondřej  
7.D Drbal Matěj magnetické pole
7.D Nováková Nikola svíčka ve vodě, přikrytá sklenicí zhasne, stoupne hladina
7.D Půlpán Petr Daniel nabité těleso přitahuje proud vody
7.D Roušar Adam  
7.D Rychecký Lukáš teplotní roztažnost drátu
7.D Šilhavý Vít rozpouštění + nasycený roztok

Fyzikální videa - seriály: Alternátor Třebíč, Badatelna, Fyzikálne filmy, MrHacker, Věda pro bystré hlavy, Pokusy - Vím proč
 

Náměty: 10 awesome water tricks, bubliny, Škola hrou, top 41 amazing experiments, triky s vodou, Velmovská, 7 amazing physical tricks, 8 amazing fire tricks, 18 easy school magic