Tento protokol úhledně napiš do sešitu či zkopíruj do textového editoru, vyplň a vytiskni. Doplň do tabulek své naměřené hodnoty+jednotky.


Laboratorní práce - vážení 1

Jméno:     
Měřidla: laboratorní váhy.
Postup měření: více malých těles zvážíme současně, celkovou hmotnost pak pak vydělíme počtem těles.
Spolupracovali:       

Vážení listu papíru:

  typ papíru     hmotnost více listů      počet listů     vypočtená hmotnost 1 listu  
  list A4      
 * sešit         

Vážení kapky vody:

  prázdná stříkačka     stříkačka s kapkami     hmotnost kapek      počet kapek     vypočtená hmotnost 1 kapky 
         

Vážení tělesa:

Můj odhad hmotnosti kovového válečku: ............

těleso    hmotnost tělesa  
  Kovový váleček č. .......   
  CD  
  Monočlánek typu ... (doplň AA nebo AAA)     
  *Kostka  
  *Pingpongový míček, tenisák …       

Uveď příklady (vždy alespoň 2), kde v praxi (ve kterém povolání, při jaké práci) potřebuje pracovník:

Náš způsob vážení kapky je zatížen větší chybou, než ostatní úkoly. Nepřesnost do našeho postupu vnáší: