Tento protokol zkopíruj do textového editoru. Doplň do tabulek své naměřené hodnoty+jednotky. Spočti průměry.

Protokol:

  • ULOŽ jako jako  LP6D-délka1-Novák  

  • pošli na hrodek(at)zsseifertova.ji.cz

  • předmět e-mailu = název souboru
    (také např. LP6D-délka1-Novák)


Laboratorní práce - měření délky 1

Jméno:   
Spolupracovali:
  

1. Měření délky lavice metrem (zapisuj v cm)

délka lavice
 č. měření      délka lavice [jednotka]   
1  
2  
3  
4  
5  
průměr  

Výpočet průměru:   

Rozsah měřidla:  
Přesnost měřidla:  
Chyba měření:  

Výsledná délka lavice + chyba:    

2. Měření posuvkou:  (zapisuj v mm)

Měřené rozměry válečku

ocelový váleček č.     - rozměry:
 č. měření     výška 1 [mm]      průměr otvoru 2 [mm]      hloubka otvoru 3 [mm]  
1      
2      
3      
4      
5      
průměr      

Zaokrouhlené výsledky:
- výška + chyba:   
- průměr otvoru + chyba:   
- hloubka otvoru + chyba:   

Rozsah měřidla:  
Přesnost měřidla:  
Chyba měření:  

3. Měření tloušťky papíru posuvkou:  (měř pouze 1×):
(dodaný bloček či učebnice bez desek)

 počet listů   tloušťka balíčku 
   

Výpočet:    

Tloušťka 1 listu:   

4. Měření šířky místnosti pásmem

Naměřená šířka + chyba:   

Rozsah měřidla:  
Přesnost měřidla:  
Chyba měření:  

* Měření tloušťky drátu posuvkou (měř pouze 1×):

 počet závitů   tloušťka svazku 
   

Výpočet:    

Tloušťka drátu:   

Dospěl(a) jsem k tomuto závěru:

  1. Vícekrát měříme délku proto, abychom získali     .
  2. Aritmetický průměr získaný např. z 10 měření je     , než 1× naměřená hodnota.
  3. Posuvku bych použil(a) k měření (uveď alespoň 5 příkladů):     .
  4. Z mých měření bylo nejpřesnější měření     , protože     .