Fyzikální veličiny

Veličina

Délka (obrázky převody)
Předpony
Měřidla délky
Přesnost měření
Zápis naměřené hodnoty
Posuvné měřítko
LP - měření délky 1
Mikrometr
Měření svislého a vodorovného směru 
 
Obsah (obrázky převody)
Určení polohy
Rozměry

Objem (obrázky převody)
Měření objemu
LP - měření objemu 1
Historické jednotky objemu
Počítání s objemem

Hmotnost (obrázky převody)
Měření hmotnosti
LP vážení 1
Hustota (obrázky, převody)
Výpočet hustoty - fyzikální příklad  
Hustota a plavání těles
Výpočty s hustotou

Čas (obrázky převody)

Teplota (obrázky)
Teplotní roztažnostPřevody
Procvičování převodů

Měření v minulosti

Lidé dříve měřili částmi těla (palec, stopa, loket, sáh…)
V různých zemích se délky lišily (loket pražský, vídeňský, český…).
Pro celý svět byla dohodnuta jednotka 1 metr (z délky poledníku).

Dřívější jednotky:   palec 2,54 cm píď 19,7 cm
  stopa 30,5 cm loket 59 cm obr1, 2, 3
  yard 91 cm sáh 1,78 m obr
  míle suchozemská 1,6 km,  námořní 1850 m    

Dřívější měřidlo délky: sáhovka.


Veličina

Veličina je vlastnost tělesa, kterou lze změřit, má svoji značku a jednotku.


Zápis:

  značka
    
 hodnota
 
 jednotka
  d = 51 m

(čteme:
 
 
délka je

51
 
metrů)

Každá veličina má svoji:
- značku (d ~délka, V ~objem, S ~obsah…) - písmeno zastupující veličinu
- jednotku (m ~metr, kg ~kilogram, …) - název dílu pro měření

Jednotky si lidé dohodli kvůli vzájemné výměně zboží (měřili délku plátna, hmotnost ovoce …)

Pro jednotné měření na celém světě si národy dohodly 7 jednotek (kg, m, s, A (ampér), K (kelvin), mol, cd (kandela)).
Sadu těchto jednotek nazýváme Soustava SI.
Do této soustavy nepatří loket, palec, libra, …

Příklady oblastí mimo FY, ve kterých musíme měřit: sport, obchod, stavebnictví, zdravotnictví, potravinářství, …


Délka (obrázky)

Délka = šířka, výška, hloubka, vzdálenost …

Délka je fyzikální veličina.
Značka: d
Základní jednotka:
Vedlejší jednotky:
1 m (metr)
dm, cm, mm, µm…
km

µ [mí] - mikro, značí 0,000 001 (milióntinu), psáno:
1 metr = vzdálenost pól - rovník rozdělená na 10 000 000 dílů.

Země má obvod rovníku 40 000 km.

 

 jednotka   čteme   násobek metru 
µm mikrometr 0,000 001
mm milimetr 0,001
cm centimetr 0,01
dm decimetr 0,1
km kilometr 1000

POZN: 1 mm = 1000 µm;  1 µm = 0,001 mm

Předpony

 násobek slovem zkratka příklad význam
10 deka dk dkg 10 gramů
100 hekto h hl 100 litrů
1 000 kilo k km 1000 metrů
1 000 000 mega M MB 1000000 Bajtů
0,1 deci d dm 0,1 metru
0,01 centi c cm 0,01 metru
0,001 mili m mm 0,001 metru
0,000 001 mikro µ
písmeno „mí“
µm   0,000 001 metru 

 

 

Na ZŠ budeš potřebovat i další předpony.
Nutné je znát i převody.


Měřidla délky

- stupnice v cm: krejčovský metr, pásmo (sport)
- stupnice v mm: pravítko, skládací metr, svinovací metr (zedník tesař),
- přesnější: posuvné měřítko, mikrometr, laserové měřidlo

O měřidle musím znát:
Jednotky stupnice
Přesnost = nejmenší dílek měřidla (pravítko ~ mm, pásmo ~ cm, …).
Rozsah = největší hodnota, kterou lze měřidlem naměřit (pravítko ~ 16 cm, pásmo ~ 20 m, …).

Převody:      

1,2 m (mm) =
3,6 dm (mm) =
23,1 cm (mm) =    
2,8 mm (m) =
4,5 dm (m) =    
58,6 mm (m) =
0,7 mm (dm) =
253,1 m (mm) =
12,5 km (dm) =
 

Postup měření délky:

 1. nulu měřidla přilož na začátek úseku
 2. měřidlo měj rovné a rovnoběžné s úsekem
 3. pohledem kolmo k měřidlu přečti hodnotu

Odkazy:
Měření posuvným měřítkem , další jednotky délky.

Úkol: načrtni část stupnice metru, když naměří 51 cm; 50,1 cm; 173 cm; 170,3 cm; 202 cm; 200,2 cm; 202,2 cm …
Úkol: změř krejčovským metrem:
- obvod hlavy:
- obvod pasu
- délku rukávu
- délku nohavice kalhot
- obvod zápěstí


Přesnost měření

Chyba (odchylka) měření = půl nejmenšího dílku měřidla (pravítko ~0,5 mm, pásmo ~0,5 cm, …).
Úplný zápis naměřené hodnoty:

značka   hodnota   jednotka    chyba (tolerance)
d =   78   mm   ± 0,5 mm
 
 
délka je

78
 
mm
  
s chybou (tolerancí) 0,5 mm

tj. skutečná délka je mezi 77,5 mm 78,5 mm

min = 78 mm – 0,5 mm = 77,5 mm
max = 78 mm + 0,5 mm = 78,5 mm

Předcházení chybám:

Aritmetický průměr = (součet hodnot)/(počet hodnot)

číslo měření 1 2 3 4 5 6 7
délka [mm] 60 61 60 65 62 61 60

(značka průměru - písmeno s pruhem: d s pruhem)
d s pruhem = (60+61+60+62+61+60)/6 = 60,6666 mm 61 mm

 Zaokrouhlíme podle nejmenšího dílku měřidla  (nyní 1 mm).

  spočtená délka  
     ↓
 chyba měřidla
↓       
 Výsledek:   d = 61 mm   ± 0,5 mm

Tenkých těles (papír, drát) měříme více na sobě (dělíme pak počtem "poskládaných" těles).

PŘ: Zaokrouhlování:
d s pruhem = 123,456 mm (pravítkem) 123 mm ± 0,5 mm
d s pruhem = 123,456 mm (krejč.metrem) 120 mm ± 5 mm = 12 cm ± 0,5 cm


Měření délky stran hranolu

 1. změř 5×každou stranu hranolu
 2. zapiš hodnoty do tabulky
 3. spočti průměry
 4. zapiš výsledné hodnoty (! vhodně zaokrouhli !)
 5. * spočti objem hranolu
    d  [mm]     š  [mm]     v  [mm]  
1      
2      
3      
4      
5      
průměr      

d =
š =
v =

Úkol: měření délky

Zápis naměřené hodnoty

Matematicky 1,5 = 1,50 = 1,500 =...

Fyzikálně:  zápis přesnost měřidla chyba  
  d = 3,5 m dm ±0,5 dm  
  d = 3,50 m cm ±0,5 cm krejčovským metrem
  d = 3,500 m mm ±0,5 mm svinovacím metrem

Posuvné měřítko "šuplera" obrázky-stupnice

měří s vyšší přesností (0,1 mm).
Změří:

Pojízdná stupnice - desetiny mm.

Ukázka: viz obrázky.
Trénink měření: zvlasak.net

Laboratorní práce - měření délky

Úkol: Proveď měření a zpracuj naměřené hodnoty do dokumentu podle předlohy - LP1, zápisky LP1 (1, 2, 3, 4)

MikrometrMikrometr

je měřidlo, které měří s přesností až 0,01 mm.

Měření mikrometrem: viz obrázky.

Měření svislého a vodorovného směru

Olovnice (závaží na provázku) ukazuje svislý směr.
Vodováha obr ukazuje vodorovný směr (některé i svislý směr).
Libela = nádobka s bublinkou (na stativu, stroji …) k nastavení vodorovné polohy přístroje.

Použití: stavby (zdi, dveře, okna, …), nábytek, váha, stativ kamery


Obsah (obrázky)

jiné názvy: plocha (na papíře), povrch, plášť (těles v prostoru).

Obsah je fyzikální veličina.
Značka: S
Základní jednotka:
Vedlejší jednotky:
1 m2 (metr čtvereční)
dm2, cm2, mm2
a, ha, km2, akr
(64m×64m=4047m2)

Obsah udává, kolikrát lze na plochu umístit např. papír 1 m × 1 m (či 1 cm × 1 cm apod.).

 jednotka   čteme   násobek m2 
mm2 milimetr čtvereční 0,000 001
cm2 centimetr čtvereční 0,000 1
dm2 decimetr čtvereční 0,01
m2 metr čtvereční 1
a ar (10m×10m) 100
ha hektar (100m×100m) 10 000
km2 kilometr čtvereční (1000m×1000m) 1 000 000

Výpočet plochy potřebujeme k určení:

Neobvyklé jednotky obsahu: britský akr (~čtverec 64×64 m)

Zjištění obsahu:

Narýsuj si do sešitu 1 cm2, 1 dm2 .
Kolik dm2 zaujímají tvé boty?
Převody jednotek obsahu.
Obrázky.

Určení polohy

Na Zemi používáme 3 souřadnice:

GPS (Global Positioning System), Galileo obr- určí polohu pomocí geostacionárních družic.

             
přijímané satelity info během cesty dopravní mapa zobrazení trasy zobrazení trasy
(detail)
zobrazení trasy
(průběh výšky)
autonavigace
(moje pozice)
autonavigace
(ukazuje cestu)
 

Zobrazovanou mapu mívá navigace (mobil) nainstalovanou v paměti. Pokud ne, stahuje nepřetržitě potřebná data z internetu (nutné připojení).
GPS souřadnice místa zobrazují Google a mapy.cz (P myšítkem na místo->"Co je zde?").
Zapsáním souřadnic do pole "Hledat" ukáží mapy místo s uvedenými souřadnicemi.

Úkol: zjisti souřadnice svého bydliště vyplň (ve tvaru 49.3936933N, 15.5841119E).
ZDROJ (server, gps): ...
Severní šířka: 49, ...              49° ...
Východní délka: 15, ...           15° ...
Nadmořská výška: ...

Úkol: zjisti, které místo má souřadnice 49.395139N, 15.592986E (49°23'42.500"N, 15°35'34.750"E).

Rozměry (dimenze)

Počet souřadnic k určení polohy tělesa:
  1 souřadnice "1D"- na přímce (kilometr dálnice, patro výtahu, zastávka autobusu …)
  2 souřadnice "2D"- na ploše (souřadnice x, y; křížovka; hra "lodě", šachovnice …)
  3 souřadnice "3D"- v prostoru (x, y, z; sev. šířka+východní délka+nadmořská výška).

 

  počet
rozměrů
výpočet  
délka 1
obsah 2 S = a.b
objem 3 V = a.b.c

nebo

V = šířka . výška . délka

3D = 3-dimenzionální = 3-rozměrný
obrázky


Objem (obrázky)

udává, jak velký prostor zaujímá těleso.

Objem je fyzikální veličina.
Značka: V (volume)
Základní jednotka:
Vedlejší jednotky:
1 m3 (metr krychlový)
mm3, cm3, dm3, km3,
l, dl, cl, ml, hl

1 litr = 1 dm3 
1 ml = 1 cm3
1 m3  = 1 "kubík"
 
(z angl. "cubic" = krychlový)

 jednotka   čteme   násobek m3 
mm3 milimetr krychlový 0,000 000 001
cm3 centimetr krychlový 0,000 001
dm3 decimetr krychlový 0,001
m3 metr krychlový 1
km3 kilometr krychlový (1000m×1000m×1000m) 1 000 000 000
     
 jednotka   čteme   násobek litru
l litr 1
hl hektolitr 100
dl decilitr 0,1
cl centilitr 0,01
ml mililitr 0,001


Pomocí objemu měříme hlavně:

Spotřeba vody - stav vodoměru např:
po: 567,123
čt: 567,873
přibylo: 567,873-567,123 = 0,750 m3 = 750 litrů za 3 dny (út,st,čt)
za 1 den: 750 : 3 = 250 litrů/den

Úkol: zjisti spotřebu vaší domácnosti (údaje v m3).

Vodoměr čt ...                             Plynoměr čt ...                   
(obrázky) ne ...      (obrázky) ne ...   
spotřebováno celkem: ...      spotřebováno celkem: ...   
za 1 den: ...      za 1 den: ...   

Jak ušetřit vodu:

Jak ušetřit plyn:

Objemy známých těles:

Injekční stříkačka   2 ml - 20 ml
Sklenice (restaurace)   0,2 l (víno); 0,3 a 0,5 l
PET láhev    1,5 l   nebo   2 l
kanystr   10 l (větší). 5 l (menší)
cisterna (kamion)   ~15 m3
     

POZN: Neobvyklé jednotky objemu: "hrníčkový" kuchařský recept, 5 kbelíků vody, 3 fůry zeminy, 10 vagónů uhlí, 7 kotoučů písku …

Měření objemu

1. Výpočtem: krychle, kvádr, koule, válec, kužel, jehlan …
Změřím rozměry a objem spočtu vzorcem – např. pro kvádr:
V = a.b.c nebo také V = výškaךířka×délka
Úkol: spočti objem - obrázky.

2. Nalitím do odměrného válce (tekutiny, sypké látky). Kuchyňská odměrka (1 2 3 4 5), injekční stříkačka.

šířka válce - přesnost měření.

Zásady měření:

3. Ponořením do kapaliny (pevná tělesa nepravidelných tvarů).


bez tělesa: 40 ml
s tělesem: 43,5 ml
samotné těleso 43,5 - 40 = 3,5 ml

Úkol - měření objemu

1. Objem skleničky (vodu z ní nalij do odměrného válce)

odměrný válec - rozsah :
- přesnost (1 dílek):
Vskleničky
........ml
........ml
........ml ± ..... ml

2. Objem šroubu

odměrný válec - rozsah :
- přesnost (1 dílek):
V1bez-šroubu
V2se-šroubem
V = V2 - V1 =
........ml
........ml
........ml  ± ..... ml
........ml  ± ..... ml
........ml  ± ..... ml

2. Objem předmětu

odměrný válec - rozsah :
- přesnost (1 dílek):
V1bez-předmětu
V2s-předmětem
V = V2 - V1 =
........ml
........ml
........ml  ± ..... ml
........ml  ± ..... ml
........ml  ± ..... ml

Laboratorní práce LP objem

Měření malého objemu

Malý objem přidáme vícekrát do odměrné nádoby, nárůst pak vydělíme počtem nalití.

POZN: Historické jednotky objemu

staročeská jednotka   velikost (zhruba)
žejdlík   0,5 litru
holba   0,8 litru
máz   1 litr
pinta   2 litry (do 16. stol. 1 litr)
sud, soudek   12 litrů
věrtel   23 litrů
vědro   60 litrů
bečka   70 - 100 litrů

Další měřidla objemu: pipeta, byreta

Počítání s objemem

PŘ: kolik hl vody j v bazéně?
š = 12 m; v = 2 m; d = 25 m; V = ? hl
V = vך×d
V = 2×12×25
V = 600 m3 = 6000 hl
V bazéně je 6000 hl vody.

PŘ:vanička d = 90 cm; š = 30 cm; v = 15 cm; V = ? l
V = dך×v
V = 90×30×15
V = 40 500 cm3 = 40,5 l
Ve vaničce je 40,5 l vody.

PŘ: Zahrádkářská nádrž: 1,1 hl, kolik konví (7 litrů) z ní lze nabrat?
1,1 hl = 110 l
110:7=15
  40
   5 <- zbytek     Z nádrže nabereme asi 15 konví (5 l v nádrži zbude).

PŘ: Kolik autocisteren vody (15 m3) by bylo třeba k naplnění bazénu 10×5×2 metrů?
10×5×2=100 m3, 100:157
Bazén by naplnilo 7 autocisteren.

PŘ: Spočti objem třídy (š = 6 m; d = 8 m; v = 3,5 m). Kolik m3 připadá na 1 žáka?

PŘ: Akvárium s rozměry (š = 3 dm; d = 6 dm; v = 4 dm) je naplněno do poloviny. Kolik je v něm vody?

PŘ: Jak si můžeme představit objem 15 m3?

POZN: virtuální voda


Hmotnost (obrázky, převody)

udává množství látky v tělese.
1 kg byl stanoven jako hmotnost 1 litru vody.
Dnes je dán hmotností mezinárodního prototypu (vzoru).

Prototyp je uložen v Mezinárodním úřadu pro míry a váhy v Sèvres u Paříže.

Hmotnost je fyzikální veličina.
Značka: m (mass)
Základní jednotka:
Vedlejší jednotky:
1 kg (kilogram)
g, dkg, cg, mg, µg
t, q

Zápis: m = 45 kg

 jednotka   čteme   gramů   kilogramů 
µg mikrogram   0,000 001     0,000 000 001 
mg miligram   0,001   0,000 001
cg centigram   0,01   0,000 01
dkg dekagram 10   0,01
kg kilogram 1000 1
       
q metrický cent 100 000 100
t tuna 1 000 000  1000   

Převody

Hmotnost měříme při:

Kde udáváme hmotnost v kg, t, g?
Jak se změní tvoje hmotnost po jídle?
Kilo peří ? kilo železa.

Obvyklé hmotnosti:

 hmotnost   těleso 
1 kg balík mouky
2 kg 2-litrová PET láhev
10 kg tvůj bicykl, 10 l kanystr s vodou
25 kg malý pytel cementu
50 kg velký pytel brambor
90 kg dospělý člověk
1 t 1 m3 vody
1 až 2 t osobní auto

Měření hmotnosti

Váha či váhy = měřidlo hmotnosti.

Hmotnost tělesa se projevuje:

 1. přitahováním k Zemi (a ostatním tělesům)
 2. setrvačností v pohybu (při nárazu)

Měsíc mne přitahuje 6× menší silou, raketa "žádnou". Moje hmotnost ale zůstává stejná! (~narazím vždy stejně)
Vážím 60 kg - na Měsíci váha ukáže 10 kg (~síla), moje hmotnost je ale stále 60 kg!

Vážení kosmonauta na ISS: video 23:35

Typy vah:


Postup vážení:

 1. váhu ustav vodorovně (olovnicí)
 2. zkontroluj břity
 3. vyvaž misky (tára = vyvažující pomocné těleso)
 4. VLEVO dej těleso, VPRAVO dej závaží
 5. odaretuj - (rovnováha?) - zaaretuj

Počítání s hmotností

PŘ: Kolik váží nákup1, nákup2?
PŘ: Uveze osobní auto (nosnost 350 kg) 20 pytlů cementu po 20 kg?
PŘ: Lze naložit náklaďáku (nosnost 2 t) 11 železných trubek po 180 kg?

 

Laboratorní práce - vážení 1

Vážení provádíme:

Vážení kapaliny

Váhy - přesnost: ...........
        - chyba: ............           (nejmenší závaží:10 mg = 0,01 g)
Odměr. válec - přesnost: ...........
                   - chyba: ............
mnádoby=  ............ ............g
Vvody100   ............ ml
mnádoby+vody =  ............ ............ g
mvody = mnádoby+vody - mnádoby = ............ g

Hustota (obrázky, převody)

udává hmotnost 1 m3 dané látky.

Hustota je fyzikální veličina.
Značka: ro [ró]
Základní jednotka:

Vedlejší:

kg/m3
kg/dm3, g/cm3

POZN: kg/m3 čteme "kilogram na metr krychlový".

Zápis roželezo = 7800 kg/m3 říká, že 1 m3 železa váží 7800 kg.

ZNÁT:

    :1000   stejné  
rovoda= 1000 kg/m3 = 1 kg/dm3  = 1 g/cm3

- 1 m3 vody váží 1000 kg  –> rovoda = 1000 kg/m3
- 1 dm3 vody váží 1 kg  –> rovoda = 1 kg/dm3
- 1 cm3 vody váží 1 g  –> rovoda = 1 g/cm3 

 

 látka   hustota [kg/m3]  hustota [kg/dm3], [g/cm3] 
polystyren (pěnový)  30 0,03
voda 1 000 1
železo 7 800 7,8
olovo 11 300 11,3
rtuť 13 600 13,6
zlato 19 300 19,3

 

Vzorec:

ro = m
–––
V

ro = hustota tělesa, které má objem V a hmotnost m.

Výpočet hustoty - fyzikální příklad

PŘ: Spočti hustotu tělesa, které má objem 3 m3 a váží 1800 kg.

1. zápis:      m = 1800 kg; V = 3 m3ro = ?
2. vzorec:    ro = m/V
3. dosazení: ro = 1800/3
4. výpočet:  ro = 600 kg/m3
5. odpověď: Hustota daného tělesa je 600 kg/m3 - bude to dřevo.

PŘ: Dlaždice 6 dm3 váží 9 kg. Z jakého je materiálu?
m = 9 kg; V = 6 dm3; ro = ? kg/dm3
ro = m/V
ro = 9/6
ro = 1,5
kg/dm3
Hustota dlaždice je 1,5
kg/dm3- je to cihla.

PŘ: Kupec tvrdí, že 90 g těžká lžíce (objemu 5 cm3) je opravdu ze zlata. Mluví pravdu?
m = 90 g; V = 5 cm3ro = ? g/cm3
ro = m/V
ro = 90/5
ro = 18 g/cm3
NE - hustota lžíce je jen 18 g/cm3, zlato má přes 19g/cm3.

PŘ: Průsvitný úlomek objemu 3 dm3 váží 10,5 g. Z jakého je materiálu?


Hustota a plavání těles

V kapalině plavou pouze tělesa s menší hustotou, než hustota kapaliny.

rotělesa > rokapaliny   potápí se   (kovy, kámen, slimák …)
rotělesa = rokapaliny vznáší se  (PE sáček plný vody, ryba …)
rotělesa < rokapaliny plave  (dřevo, pěn. polystyren, kachna …)

Hustota lodí (i se vzduchem uvnitř) je menší, než hustota vody.

Co plave (+) či neplave (-) v kapalině:

  rtuť
(13 600 kg/m3)
voda
(1000 kg/m3)
líh
(800 kg/m3)
železné závaží
(7800 kg/m3)
+ - -
člověk
(přes 1000 kg/m3)
+ +
(s pohybem)
-
led
(920 kg/m3)
+ + -

Hustoměr - měří hustotu kapalin.

Určení hustoty kapaliny

Prázdná nádoba: mnádoby =         
Nádoba s kapalinou: mnádoby+kapaliny        
mkapaliny =         
Vkapaliny =         
     rokapaliny =  mkapaliny/Vkapaliny
rokapaliny =           

Svoji hustotu umí měnit ryby, Karteziánek

POZN: Hustoty látek – converter, Wikipedia. Ukázka různých hustot 1

Proč by bylo nebezpečné spadnout do nádrže s benzinem (alkoholem)?
Proč bývá na kaluži (na asfaltu na parkovišti) duhově lesklá hladina?
V polévce na hladině někdy plavou zvláštní lesklé "bubliny". Co jsou zač?


Výpočty s hustotou

m
ro . V

  Návod: zakryj veličinu, kterou chceš spočíst. Zbylá písmena tvoří vzorec. Čárka = "děleno".

PŘ1: Urči objem 5 kg železného závaží.
m = 5 kgro = 7800 kg/m3; V = ? dm3
V = m/ro              ro = 7800 kg/m3 = 7,8 kg/dm3
V = 5/7,8            výpočet 5:7,8 = 0,64
V = 0,64 dm3
5-kilové železné závaží má objem 0,64 dm3.

PŘ2: Kolik tun váží písek, který naložím na valník (6 m3)?
V = 6 m3; ro = 1500 kg/m3; m = ? t
m = ro×V
m = 1500×6
m = 9 000 kg = 9 t
Písek na valníku váží 9 t.

Spočti:
- Benzin v cisterně váží 20 tun. Jaký má benzin objem?
- Dřevěný trám (smrk) má objem 64 dm3. Kolik trám váží?
- Uneseš 0,5 m3 pěnového polystyrenu?
- Jaký objem má 1 kg železné závaží?


Čas (obrázky)

1 den = doba 1 otáčky Země (den + noc)
1 měsíc ~ doba oběhu Měsíce kolem Země (~29,5 dne)
1 rok = doba oběhu Země kolem Slunce (365 a 1/4 dne) každé 4 roky se čtvrtiny sečtou do dne 29.2.
1 hodina = 60 min = 3600 s

sekunda = 2. dělení hodiny (second [en] -> sekunda
"vtaroj" [rus]->vteřina

1 ms (milisekunda) = 0,001 s
1 µs (mikrosekunda) = 0,000 001 s

Čas je fyzikální veličina.
Značka: t (time)
Základní jednotka:
Vedlejší jednotky:
1 s (sekunda)
min, h, den, týden, měsíc, rok
1 ms, µs

Zařízení měřící čas:

1) Hodiny:

2) Stopky

3) Minutka (měří čas vaření)

4) Metronom - přístroj udávající rytmus hudebníkovi (viz vid 1 2)

Užití měření času:

Dvanáctihodinový zápis:
 7:00am (ante meridiem=před polednem) = 7:00 ráno
 7:00pm (post meridiem=po poledni) = 7 h po poledni = 19:00 h večer

Zápis:

minuty   desetinný      šedesátkový 
45 min 0,75 h 0:45 h
30 min 0,5 h 0:30 h
15 min 0,25 h 0:15 h
6 min 0,1 h 0:06 h

POZN: 2,31 h převedeme: 2,31×60 min = 138,6 min.
Dále 138,6×60 s = 8316 s

Odkazy: Quido

Kolik minut je: 0,5 h; 0,25 h; 0,75 h; 0,1 h; 1,25 h; 1,1 h

Napiš desetinným číslem a h:min (obrázek)->

Převeď: 2 h (s) =
3 dny (h) =
5:15 h (min) =
200 min (h:min) =

Kolik času uplyne:
9:40 - 12:50
7:50-11:10
22:30-2:10


Teplota (obrázky)

udává stav tělesa  – "jak moc kmitají jeho atomy".

Teplota je fyzikální veličina.
Značka: t (temperature)
Základní jednotka: 1 K (Kelvin) - totéž, jako 1°C

0°C - tání ledu
100°C - var vody

POZN:
20°C čteme 20 stupňů Celsia
20 K čteme 20 Kelvinů.

-273,15°C = 0 K = nejnižší možná teplota na Zemi i ve vesmíru (="absolutní nula").

POZN: Teplotní stupnice tvořili Celsius, Kelvin, Réaumur ° [Reomir], Fahrenheit ° srovnání

Převody teploty: 0 °C = 273,15 K;  100 °C = 373,15 K
Fahrenheitova stupnice: obr1  2

Teploměry (obr):

DÚ: Kde se zjišťuje teplota u nás doma: (zařízení, které podle teploty např. zapíná, vypíná, ukazuje teplotu …)

Měření teploty:

Příklady teplot:

 teplota   děj 
 6 000 °C    povrch Slunce
 1000 °C    plamen svíčky
 100 °C    var vody
37-40 °C   teplota těla některých zvířat
36 °C   teplota těla člověka
     4 °C    dno rybníka v zimě
     0 °C    tání ledu
 - 20 °C    zamrznutí nafty
 - 50 °C    vzduch v 10 km výšce n. m. 

Odkazy: teploty hoření - hasiči, fyzweb, teploty tání - Wiki, labo

Teplotní roztažnost obrázky

Každé těleso s teplotou délku (i objem).

Důvod: teplota->částice kmitají více a zaujmou víc místa.

Příklady využití:

Obrázky: teplotní roztažnost1, roztažnost2, roztažnost3, bimetal1, bimetal2.

Termostat = spínač:
- topení (chladno - zapne, teplo - vypne)
- klimatizace (chladno - vypne, teplo - zapne)

Termostat ovládá: topení, klimatizaci, ledničku, troubu, ventilátory počítače, fritovací hrnec, bojler, kotel, chlazení motoru


Odkazy: Pracovní listy ZŠ a MŠ Ševětín

Angloamerické jednotky měření