Předpony soustavy SI (výběr pro ZŠ)

 násobek slovem zkratka příklad
1 000 000 000 000 tera T TB, TW
1 000 000 000 giga G GB
1 000 000 mega M MB, MW
1 000 kilo k kg, kB, km
100 hekto h hl
10 deka da   dk dag dkg
 
0,1 deci d dm, dl
0,01 centi c cm, cl
0,001 mili m mm, ml
0,000 001 mikro µ
(písmeno „mí“)
µm
0,000 000 001 nano n nm, ns
0,000 000 000 001 piko p pl

Další předpony ve Wikipedii.

 

Kolik je:

centisalám, decidort, milikoláč, decichléb, mikrokýta, … ?

hektojablko, dekarohlík, kilobonbón, megakorálek, gigašroubek, hektožák, dekasýr, … ?

 

msalám, cdort, dkoláč, µchléb, mkýta, … ?

kjablko, hrohlík, dkbonbón, gkorálek, dkšroubek, Mžák, dksýr, … ?

 

Cvičení: Předpony interaktivně.