Tento protokol zkopíruj do textového editoru. Ulož jako "Novák-LP8D-výkon" (napiš svoji třídu a své jméno).
Doplň do naměřené hodnoty, výpočty, jednotky.

Položky          vypracuj ve škole, položky          doma. ZAOKROUHLUJ.

Práci pošli e-mailem:  
Komu: 
 hrodek(at)zsseifertova.ji.cz  
 
Předmět: 
Novák-LP8D-výkon
 
Příloha: 
Novák-LP8D-výkon.docx
 

Měření výkonu člověka, práce elektřiny

Jméno:   
Spolupracovali:
  
Pomůcky: orbitrek, stopky.

1) Měření dlouhodobého výkonu člověka (rozdíl mezi podlažími = 4 m)

veličina značka             hodnota + jednotka        
Výškový rozdíl mezi dolním a horním podlažím:    s =   
Čas výstupu do horního podlaží: t =   
Moje hmotnost: m =   
Práci mých svalů spočtu vzorcem:    
Výpočet práce (dosazená čísla): W =   
Výsledná práce: W =   
Výkon mých svalů spočtu vzorcem:    
Výpočet výkonu (dosazená čísla): P =   
Výsledný výkon: P =   

2) Měření špičkového výkonu člověka

veličina značka             hodnota + jednotka        
Čas rychlého vyběhnutí do horního podlaží: t =   
Výpočet práce (dosazená čísla): W =   
Výsledná práce: W =   
Výpočet výkonu (dosazená čísla): P =   
Výsledný výkon: P =   

3) Práce a výkon elektrického proudu

Zjisti, jak dlouho bys šlapáním konal práci potřebnou k uvaření vody ve varné konvici.
(při ohřevu vody v konvici vykoná el. proud práci zhruba 360 000 J)
Školní orbitrek při plné zátěži požaduje výkon šlapajícího 185 W.

veličina značka             hodnota + jednotka        
Práce ke šlapání = práce elektřiny při ohřevu vody   W =   
Výkon šlapajícího P =   
Čas šlapání spočtu vzorcem t =   
(do vzorce dosazené hodnoty) t =   
Spočtený čas (uveď hodiny či minuty) t =   

Zhodnocení měření výkonu

 1. Špičkový výkon člověka udávaný na internetu:……
  (informaci mám z www adresy ……)
  Spočtený výkon mých svalů při výstupu po schodech proto hodnotím jako (velký, malý - proč?): ……
 2. Výkon mých svalů při výstupu byl ve skutečnosti ještě …… než vypočtený, protože ……
  (větší či menší + zdůvodni proč)
 3. Elektřinu snadno "spotřebuji" (užiji její práci). Jak by se člověk musel namáhat, aby práci na provoz elektřiny (varné konvice, pračky…) odevzdal sám (např. šlapáním)? ……
  (krátce-dlouho-velmi dlouho, velká-malá námaha)
 4. Spalováním (uhlí, dřevo, benzin, plyn…) získáváme od přírody práci k přeměně na elektřinu, pohon strojů … Stíhá příroda obnovovat zásoby ropy, uhlí, plynu?
  ……
  (ano-ne, za jakou dobu)
 5. Popiš, jak by vypadal život lidstva po vyčerpání zásob uhlí, ropy, plynu (zima, bez elektřiny - radia, tv…):
  ……