Tento protokol zkopíruj do textového editoru. Ulož jako "Novák-LP8D-práce" (napiš svoji třídu a své jméno).
Doplň do naměřené hodnoty, výpočty, jednotky.

Položky          vypracuj ve škole, položky          doma. ZAOKROUHLUJ.

Práci pošli e-mailem:  
Komu: 
 hrodek(at)zsseifertova.ji.cz  
 
Předmět: 
Novák-LP8D-práce
 
Příloha: 
Novák-LP8D-práce.docx
 

Laboratorní měření vykonané práce

Jméno:   
Spolupracovali:
  
Pomůcky: stativ, kladka, siloměr, pravítko.

1) Závaží hmotnosti 200 g zvednu rukou do výše 20 cm. Jak velkou práci vykonám?

veličina značka             hodnota + jednotka       
Síla potřebná k nesení:    Fg =   
Dráha závaží: s1 =   
Práci spočtu vzorcem:    
Výpočet (dosazená čísla): W1 =   
Výsledek: W1 =   

2) Závaží hmotnosti 200 g zvednu kladkou do výše 20 cm. Jak velkou práci vykonám?

veličina značka             hodnota + jednotka        
Síla potřebná k tažení:    F2 =   
Dráha ruky: s2 =   
Práci spočtu vzorcem:    
Výpočet (dosazená čísla): W2 =   
Výsledek: W2 =   

3) Závaží hmotnosti 200 g zvednu kladkostrojem (2 kladky) do výše 20 cm. Jak velkou práci vykonám?

veličina značka             hodnota + jednotka        
Síla potřebná k tažení:    F3 =   
Dráha ruky: s3 =   
Práci spočtu vzorcem:    
Výpočet (dosazená čísla): W3 =   
Výsledek: W3 =   

4) Závaží hmotnosti 200 g zvednu kladkostrojem (4 kladky) do výše 20 cm. Jak velkou práci vykonám?

veličina značka             hodnota + jednotka        
Síla potřebná k tažení:    F4 =   
Dráha ruky: s4 =   
Práci spočtu vzorcem:    
Výpočet (dosazená čísla): W4 =   
Výsledek: W4 =   

Dospěl(a) jsem k tomuto závěru:

 1. Jakého cíle jsme (ve všech úkolech STEJNĚ) dosáhli příslušným vytažením provázku?  ……
  Co lze říci velikosti práce, kterou jsme cíle dosáhli? ……
 2. Porovnej výsledky jednotlivých měření 1) až 4): ……
 3. Zdůvodni, proč vyšly právě takové výsledky: ……

 5) Měření dlouhodobého výkonu člověka (rozdíl mezi podlažími = 4 m)

veličina značka             hodnota + jednotka        
Výškový rozdíl mezi dolním a horním podlažím:    s =   
Čas výstupu do horního podlaží: t =   
Moje hmotnost: m =   
Práci mých svalů spočtu vzorcem:    
Výpočet práce (dosazená čísla): W =   
Výsledná práce: W =   
Výkon mých svalů spočtu vzorcem:    
Výpočet výkonu (dosazená čísla): P =   
Výsledný výkon: P =   

*Měření špičkového výkonu člověka

veličina značka             hodnota + jednotka        
Čas rychlého vyběhnutí do horního podlaží: t =   
Výpočet práce (dosazená čísla): W =   
Výsledná práce: W =   
Výpočet výkonu (dosazená čísla): P =   
Výsledný výkon: P =   

Zhodnocení měření výkonu

 1. Spočtený výkon mých svalů hodnotím jako: ……
  (velký či malý - uveď výkon člověka udávaný na internetu a vysvětli, proč tvůj výkon je větší-menší)
 2. Výkon mých svalů při výstupu byl ve skutečnosti ještě ……
  (větší či menší + zdůvodni proč)