Tento protokol zkopíruj do textového editoru (Word, Libre Office Textový dokument). Ulož jako "Novák-LP7D-rychlost" (napiš svoji třídu a své jméno).

Doplň naměřené hodnoty, výpočty, jednotky.
Položky          opiš z lístku se zápisky z měření.
Výsledky ZAOKROUHLUJ (na vhodný počet des. míst).

Práci pošli e-mailem:  
Komu: 
 hrodek(at)zsseifertova.ji.cz  
 
Předmět: 
Novák-LP7D-rychlost
 
Příloha: 
Novák-LP7D-rychlost.docx
 

Laboratorní práce - rychlost

Jméno: 
Měřidla
: pásmo, stopky.

1. Měření průměrné rychlosti tělesa  na vybraném úseku:

těleso: křeček      
dráha [m]: 2,5      
t [s]: 2      
výpočet 2,5:2      
v [m/s]: 1,25      
v [km/h]: 4,5      

2. Měření průměrné rychlosti automobilů - Hradební ul. (úsek ……… m):

  vozidlo: Tatra      
t [s]: 10,8      
výpočet 183:10,8      
v [m/s]: 17      
v [km/h]: 61      

3. Výpočet vlastní rychlosti:

    můj rekord v běhu na …… m    chůze …… m    mírný poklus …… m  
t [s]:      
výpočet      
v [m/s]:      
v [km/h]:      

4. Závěr

Uveď, jakými rychlostmi ses už někdy pohyboval(a) :
(sprint, autem, vlakem, letadlem, lodí…)

               můj pohyb nebo dopravní prostředek                          v [m/s] v [km/h]
     
     
     
     

nejrychlejší těleso, které jsem viděl na vlastní oči, bylo ………
(raketa, projektil, rychlé auto…)

   

5. Za jaký čas by mělo auto projet uvedených 277 m, pokud by jelo rychlostí 50 km/h?
(spočti čas z rychlosti a dráhy 277 m - zápis, výpočet, odpověď)