Optika obrázky

Základní pojmy     
- zdroj světla
- optické prostředí
- paprsek
- rychlost světla
- stín
- zatmění
- zákon odrazu
Barva
 

Rovinné zrcadlo
 rozptyl světla
Kulová zrcadla
Duté zrcadlo
Vypuklé zrcadlo
Lom světla
Čočky
Lidské oko
Dalekohled
Světlo

Základní pojmy

Díky světlu vnímáme očima své okolí.
Zdroj světla (aktivní) přeměňuje nějakou energii na světlo.
Zdroje světla:
- bodové (vzdálená hvězda, lampa…)
- plošné (Slunce, zářivka…)

Zdroj světla svítí:

Optické prostředí:
- průhledné (sklo, vzduch, voda…)
- průsvitné (matné sklo, mlha, dým…)
- neprůhledné (kovy, dřevo, rtuť…)

Paprsek = úzký svazek světla. Šíří se přímočaře. Je složen z fotonů.

Rychlost světla (~300 000 km/s ve vakuu) je v ostatních prostředích nižší (vzduch, voda, sklo, nejpomaleji se šíří v diamantu).

POZN: čas od zablesknutí do zahřmění dělím 3 - zjistím vzdálenost bouřky (každé 3 s ~1km).

Stín = neosvětlený prostor za tělesem (stín Země, v jeskyni…).
Polostín = stín osvětlený jiným zdrojem světla (můj stín od Slunce, fotbalista, stín mezi lampami, stín mraku…).

Pomocí délky stínu lze spočíst např. výšku stavby.

Zatmění Slunce, Měsíce , fáze Měsíce.
Oranžová barva Měsíce (při zatmívání) je způsobena ohybem světla - stejně jako červánky.

Zákon odrazu: Úhel dopadu = úhel odrazu.
V praxi: odraz světla v rovinném zrcadle, na vodní hladině, podobně i odraz puku o mantinel …

Video: Tomáš Tyc, Krása fyziky - fyzika krásy (15.-30. min) - odraz ve vodě, opt. vlákně, na částicích kouře, laser, silák zlomí světlo

Barva


Těleso "má takovou barvu", kterou:

Sluneční (bílé) světlo je složeno z různých barev.
Žhavením černé těleso nabývá různých odstínů bílé - odstínům bílé přiřazujeme teplotu černého tělesa. obr zde wiki teploty žárovek: lucif ledtip t-led

Spektrum - dané světlo rozložené na jednotlivé barvy wiki látek astro techm hledík rozklad
Doplňkové barvy: jinudy, presentitude, generátor

Rovinné zrcadlo obrázky

(Zrcadlo může být rovinné, duté, vypuklé)
Předmět
= zobrazované těleso.
Obraz = vjem oka – to, co vidím.
Vlastnosti obrazu:

 Obraz leží v průsečíku odražených paprsků.

Předmět a obraz jsou souměrné podle roviny zrcadla.
Využití: - zobrazení sebe sama (česání), zdánlivé zvětšení prostoru (velkým zrcadlem na stěně)
- zpětné zrcátko (u řidiče)
- periskop
- DLP projektor - zrcátka
- zrcadlový kout
- odrazka
- kaleidoskop (krasohled).

POZN: fotoaparát "zrcadlovka" - zrcadlo odráží scénu do hledáčku
Zpětné zrcátko nad řidičem v "noční poloze" odráží "málo" - pouze pomocným sklem.

Rozptyl světla - rovnoběžné paprsky jsou rozptýleny do všech směrů (např. odrazem od nerovného povrchu, průchodem prostředím).
Využití: filmaři, fotografové - rozptýleným světlem je lépe (rovnoměrně) osvětlená scéna, bílá malba stěn rozptýlí světlo do všech koutů (v tmavě vymalované místnosti by byla tma).
Díky největšímu rozptylu modrého světla se nám jeví obloha modrá.

Možné vlastnosti obrazu:

  umístění obrazu   poloha  velikost 
- skutečný (před zrcadlem = dá se promítnout)  
- zdánlivý (za zrcadlem)
- vzpřímený
- převrácený
- zvětšený (vůči předmětu)
- zmenšený

 

Kulová zrcadla obrázky

jsou částí nějaké kulové plochy (duté koule).
S = střed křivosti (= střed koule, jejíž částí je kulové zrcadlo).
F = ohnisko (do něj soustředí duté zrcadlo rovnoběžné paprsky).
V = vrchol zrcadla (protíná v něm optickou osu)

Duté zrcadlo

Pro různé vzdálenosti předmětu zrcadlo tvoří různé typy obrazů.

Využití:

Vlastnosti obrazu pro předmět ve vzdálenosti:

Vypuklé zrcadlo

Obraz je vždy:
- zmenšený
- vzpřímený
- zdánlivý ("za zrcadlem")

Využití: zrcadlo odrážející větší zorný úhel: v křižovatce, v obchodě, zpětná zrcátka náklaďáku či u spolujezdce, sférické zrcátko u řidiče (na "mrtvý úhel").

Lom světla

Rychlost světla v km/s:

Vakuum 300 000
Vzduch téměř 300 000
Led 229 000
Voda 225 000
Sklo 200 000
Diamant 124 000

Paprsek se "zlomí" při průchodu do jiného prostředí (kde má světlo jinou rychlost).
Např. veslo ve vodě, akvárium…
Díky lomu světla fungují čočky.

Různé barvy se lámou různě - rozklad světla hranolem (obr).

Čočky obrázky

Spojka: rovnoběžné paprsky spojí do ohniska

Rozptylka: rovnoběžné paprsky rozptýlí tak, jako by vycházely z ohniska

POZN: skutečný obraz lze promítnout na plátno (např. projektorem), zdánlivý obraz nelze promítnout (např. lupa).

V brýlích: spojka - "velké" oko, rozptylka - "malé" oko.

Využití čoček:
- brýle
- světlomety
- fotoaparát čočky závěrka CCD
- dalekohled
- mikroskop
- kamera
- projektor
- CD mechanika …

Lidské oko obrázky obr. Wiki

Části:

Akomodace - "natahování" čočky kvůli zaostřování.
Kontaktní čočka.

 

vada zraku oko vidí dobře na oční čočka lomí paprsky brýle s čočkou
krátkozrakost krátko příliš rozptylka
dalekozrakost dálku málo spojka

Dalekohled

Dalekohled obr (skladnější triedr) zvětší zorný úhel pro pozorování předmětu.
Hvězdářský dalekohled - čočky nebo zrcadla + čočky.

Světlo

Světlo si představujeme jako elektromagnetické vlnění.
Vlnová délka = délka 1 "vlny":

Měření osvětlení

Jednotky lm (Lumen)

Odkazy

Optika na GymHol, optické přístroje (J.Reichl)

Světlo je jedním z elektromagnetických záření - fotoroman

Zajímavosti

Duha
Camera obscura - zatemněný prostor s dírkou ven (vid-vímproč).
Měření rychlosti světla - Fizeau, obrázky
Optické klamy: lék. fak.rulez, do-while, stroboskopický efekt+vid1 2,
Přenos signálu světlem vímproč
co dokáže světlo, Hologram
 


Tipy: