Internet

je celosvětová počítačová síť. Tvoří ji mnoho serverů a spoje mezi nimi.
Servery - výkonné počítače, v nichž jsou umístěné informace (přístupné všem).Data si navzájem předávají na cestě k příjemci.
Spoje mezi servery - kovové nebo optické kabely či bezdrátové spojení (anténami, přes satelit ...)
Uživatel (klient)
- já - se připojuje k některému serveru (kabelem, bezdrátovým spojem WiFi...). Server nám tak slouží jako „brána do Internetu“.

Schéma Internetu

Internet se podobá pavoučí síti - odtud název WWW (World Wide Web) - "celosvětová pavučina".

Možnosti využití:
(služby Internetu)
www (služba World Wide Web) - zobrazování www stránek, vyhledávání atd.
e-mail - posílání zpráv a souborů
WAP(Wireless Application Protocol) - zjednodušené stránky pro mobilní telefony
ftp (File Transfer Protocol) - přenos souborů (programů, textů, obrázků, nahrávek...)
- přenos zvuku a obrazu - telefonování po Internetu (Skype,ICQ, VoIP - Voice over IP - telefonování přes síť, vysílání internetového rádia a TV, videokonference, webkamery)
- nakupování v internetovém obchodě
- zábava (hry po Internetu, skupinová textová diskuse - chat)
-* Telnet - připojení vzdáleného počítače k serveru protokolem TCP/IP. Všechny procesy se spouštějí na vzdáleném serveru, můj připojený počítač funguje jako terminál.

Přenos informace Internetem

Informaci přepravovanou Internetem počítač rozloží na malé kousky (pakety) - podobně jako kolečka salámu. Každý paket opatří údaji o adresátu a odesílateli a po jednom předává serverům cestou k příjemci. Správnost předání každého paketu si navzájem potvrzují. Příjemce si pak z paketů poskládá původní informaci (obrázek, text...).

Adresa serveru - www adresa

http:// mapy . seznam . cz/   
typ přenosu
(protokol)
doména 3. řádu doména 2. řádu doména 1. řádu

Doména 2. řádu je jméno serveru ( např. název firmy, jméno města, zboží...). Naše domény - NIC.cz.
Doména 1. řádu značí název státu či zaměření serveru (sk-Slovensko, us-USA, com-komerční organizace...) - viz NIC.COM.
POZN: Nemohou existovat 2 stejné www adresy na světě!

.com (commercial) komerční organizace celého světa www.mercedes.com
.edu (education) vzdělávací instituce a univerzity www.harvard.edu
.org (non-profit organisation) neziskové organizace a nadace www.greenpeace.org
.net (networking) firmy z oblasti síťových služeb www.czech.net
.gov (government) vládní organizace www.whitehouse.gov
.mil (military) vojenské subjekty www.navy.mil

IP adresa

Každý server má ve skutečnosti adresu ve tvaru čísla (např.77.75.76.3) - tzv. IP adresu (každé z čísel může nabývat hodnot 0-255). Zároveň má slovní (symbolické) vyjádření (např. www.seznam.cz).
DNS server (Domain Name Server) - obsahuje katalog vzájemného přiřazení symbolická<-->IP adresa .
77.75.76.3 = www.seznam.cz
213.226.224.12 = www.m-soft.cz
77.75.72.10www.mapy.cz
                 ..................
Jak číst www adresu

http://katalog.atlas.cz/sport/

http:// vyuka.ic.cz/ udrzba/ index.htm
způsob přenosu
(protokol)
jméno serveru jméno složky
na serveru
jméno souboru

POZN: http://vyuka.ic.cz/udrzba/ je totéž, server nabídne implicitní soubor (index, default, welcome) s příponou (htm, html, asp, php, php3, ...)
Adresa (e-mailová i www):

E-mail

je adresa jediného uživatele Internetu. Má většinou tvar [jméno_uživatele]@[jméno firmy].cz a my na ni můžeme pouze poslat zprávu majiteli.
Více viz e-mail.

K prohlížení Internetu (kromě počítače) potřebuji:
 1. Prohlížeč (browser) = program, který umí zobrazit obsah stránky z Internetu (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera…)
 2. Propojení mého počítače s některým serverem - např. prostřednictvím počítačové sítě, modemem apod.
  Modem přemění signál z počítače na elektrický signál pro telefonní vedení. Modem u serveru tento signál přemění zpět na počítačový a předá serveru.
Připojení klienta k serveru:

Připojení k Internetu MODEMEM

Klienti se připojují k serverům páteřní sítě, kterou provozují různí poskytovatelé (provideři). Tyto páteřní sítě jsou pak propojeny ještě mezi sebou.

Úkol: Připojení mého počítače k internetu:

Poskytovatel:  
Technologie (wifi, modem…):  
Rychlost:  
Měsíční náklady:  

*navíc:
1. Poskytovatelé připojení internetu v našem městě (alespoň 4 www adresy s jejich nabídkou):
2. Adresy 3 webů pro měření rychlosti:
3. Vyber 3 poskytovatele internetu, uveď měsíční ceny za nejlevnější připojení rychlostí 2Mbit:


Internet v krizových situacích

Zvuk sirén (testovaný 1. středu v měsíci ve 12 h) má obyvatelstvo informovat o mimořádné situaci (např. povodeň, velký požár, válečný konflikt, výbuch jaderné elektrárny…).
Při zvuku sirén mimo zkoušku je nutné HNED zjistit co se děje:
- v rozhlase (např.regionální vysílání)
- TV
- na internetu (www.vlada.cz, stránky našeho města…)

Více informací: ochranaobyvatelstva.cz, hasiči, kryt


 

Bezpečnostní zásady

 1. Nezapomeň: opatrný internetový serfař je inteligentní serfař!
 2. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!
 3. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!
 4. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!
 5. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!
 6. Nedomlouvej si schůzkou po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.
 7. Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť webovou stránku.
 8. Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!
 9. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy!
 10. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!

(zdroj: www.nasedite.cz)


Historie

1958 - USA - ARPA(Advanced Research Project Agency) - organizace pro vedení výzkumu špičkových technologií (kvůli náskoku před SSSR, její vesmírnou část přebrala NASA) pracuje na propojení sálových počítačů (systém zpracovatelů zpráv rozhraní IMP - Interface Message Processor).
1968 - první modem, paketové přepínání.
1.10.1969 - ARPAnet - spojení sálových počítačů, časem tvoří místní sítě
1974 - mezinárodní propojení sítí navzájem pomocí bran (gateway). Tyto brány tvoří "mezisítě" (Inter-network) - původ dnešního názvu Internet.
1982 - 200 počítačů spojených v síti. Mezi nimi se posílají pouze jednoduché zprávy.
1989 - vyvinul ve Švýcarsku Tim Bernes-Lee v evropském centru pro jaderný výzkum CERN technologii www, původně jen v podobě vnitropodnikového informačního systému.
1992 - 1 000 000 uživatelů Internetu. USA uvolňuje tuto technologii pro komerční využití.
1994 - prohlížeč Mosaic (pozdější Netscape Navigator) - obrázky, barvy, animace.
1996 - spuštěn první český vyhledávač Seznam

 


Konference

je společnost e-mailem propojených uživatelů. Na jedinou adresu členové posílají příspěvky (e-maily), server je hned automaticky rozešle všem účastníkům.
Konference: Hana Zagorová Zškoly (zkušební)


HISTORIE INTERNETU
Jako každá věc, jako každé období má i web svou historii, kterou se možná za pár let budou učit děti ve škole. Web má několik praotců, kteří se třeba jen trochu a nevědomky postarali o to, že tu máme nynější podobu webu. Stali se tak praotci dnešních technologií, aniž však stáli u zrodu skutečného webu. Prvním byl zřejmě Douglas Engelbert (mimo jiné i vynálezce počítačové myši), který přišel v šedesátých letech na myšlenku provázaných dokumentů (tehdy se tomu ještě hyperlink neříkalo). Engelbert přispěl dokonce i k její realizaci, ale doba samozřejmě ještě nebyla zralá. S nadějnějším projektem přišel Ted Nelson a pokřtil jej v roce 1980 jménem Xanadu. Nelson byl pánem, který poprvé použil slovo hypertext a koncem osmdesátých let projekt Xanadu financovala firma Autodesk. Xanadu byl projekt, který jasnozřivě definoval rozprostřené síťové prostředí, které jako by z oka vypadlo dnešnímu supermodernímu webu, rozmanitému a plnému nejrůznějších typů médií. Od dvou asi nejdůležitějších praotců přejdeme nyní k otcům. V roce 1989 byla napsána první kapitola webu. Ve švýcarském výzkumném středisku CERN v Ženevě, který byl jako jeden z mála připojen k tehdy se rodícímu Internetu, definoval Tim Berners-Lee hypertextový systém pro CERN - dnes bychom řekli, že se jednalo o první intranet na světě. O rok později napsal Tim Berners-Lee první program pro tvorbu primitivních hypertextových stránek a stal se nesmrtelným podruhé, když pro systém běžící na jediném počítači navrhl název "World-Wide Web". Dále pak jsou roky nepřetržitého růstu. V roce 1992 existuje na světě okolo padesáti webových serverů, v době textových rozhraní se široce rozšiřuje gopher. O tři roky později je to už skoro 100 000 webových serverů a web se stává hlavním proudem Internetu. V roce 1995 se odhadovalo, že na celém světě je 20 miliónů uživatelů internetu, v roce 2000 přes 300 miliónů .. (převzato z http://wg-ro-spse.inext.cz/vyuka/kapitoly/kapitola2.php)

Smajlíky na kvalitne.cz