Internet

je celosvětová počítačová síť. Tvoří ji mnoho serverů a spoje mezi nimi.
Servery - výkonné počítače, v nichž jsou umístěné informace (přístupné všem). Data si navzájem předávají na cestě k příjemci.
Spoje mezi servery - kabely (kovové, optické) či bezdrátové spojení (anténami, přes satelit ...)
Uživatel (klient)
- já - se připojuje k některému serveru (kabelem, bezdrátovým spojem WiFi...).

Schéma Internetu

Internet se podobá pavoučí síti - odtud název WWW (World Wide Web) - "celosvětová pavučina".

Možnosti využití:
(služby Internetu)
www (služba World Wide Web) - zobrazování www stránek, vyhledávání atd.
e-mail - posílání zpráv a souborů
ftp (File Transfer Protocol) - přenos souborů (programů, textů, obrázků, nahrávek...)
- přenos zvuku a obrazu - telefonování po Internetu (Skype, VoIP - Voice over IP - telefonování přes síť, vysílání internetového rádia a TV, videokonference, webkamery)

Přenos informace Internetem

Informaci přepravovanou Internetem počítač rozloží na malé kousky (pakety) - podobně jako puzzle. Každý paket opatří údaji o adresátu a odesílateli a po jednom předává serverům cestou k příjemci. Správnost předání každého paketu si navzájem potvrzují. Příjemce si pak z paketů poskládá původní informaci (obrázek, text, video...).

Adresa serveru - www adresa

http:// vyuka . jihlavsko . cz/   
typ přenosu
(protokol)
doména 3. řádu doména 2. řádu doména 1. řádu

Doména 2. řádu je jméno serveru (např. název firmy, jméno města, zboží...). České domény - NIC.cz, cizí whois.
Doménu 2. řádu (dosud neobsazenou) si může koupit (~zaregistrovat) kdokoliv dospělý. Cena je ~200 Kč/rok.

Doména 1. řádu značí název státu či zaměření serveru (sk-Slovensko, us-USA, com-komerční organizace...) - viz seznam domén 1.ř.

.com (commercial) subjekty celého světa mercedes.com
.eu (evropská unie) subjekty v EU codeweek.eu
.org (non-profit organisation) neziskové organizace a nadace greenpeace.org
.cz (Česká republika) subjekty v ČR vlada.cz

Nemohou existovat 2 stejné www adresy na světě!

IP adresa

Každý server má ve skutečnosti adresu ve tvaru čísla (např.77.75.76.3) - tzv. veřejnou IP adresu. Díky ní je po internetu přístupný z celého světa. IP adrese je přiřazeno i slovní (symbolické) vyjádření (např. www.seznam.cz).
DNS server (Domain Name Server) - obsahuje katalog vzájemných přiřazení symbolická<-->IP adresa .
77.75.77.39 = www.seznam.cz
213.226.224.3 = www.m-soft.cz
216.58.201.99http://google.com/
                 ..................
Nemohou existovat 2 stejné veřejné IP adresy na světě!
Jak číst www adresu
http:// vyuka.jihlavsko.cz/ udrzba/ index.htm
způsob přenosu
(protokol)
jméno serveru jméno složky
na serveru
jméno souboru

POZN: http://vyuka.jihlavsko.cz/udrzba/ je totéž, server nabídne implicitní soubor (index, default, welcome) s příponou (htm, html, asp, php, php3, ...)
Adresa (e-mailová i www):

E-mail

je adresa jediného uživatele Internetu. Má většinou tvar [jméno_uživatele]@[jméno firmy].cz a my na ni můžeme pouze poslat zprávu majiteli.
Více viz e-mail.

K prohlížení Internetu potřebuji:
 1. Prohlížeč (browser) = program, který umí zobrazit obsah stránky z Internetu (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera…)
 2. Propojení mého zařízení s některým serverem.
Připojení klienta k internetu:

Síťovým spojem (kabel, bezdrátové připojení, mobilní datové připojení…) je klient připojen k zařízení, které má veřejnou IP adresu (router). Přes toto zařízení pak posílá i přijímá obsah z internetu.

Poskytovatel připojení má router připojený k internetu. My - uživatelé - jsme z domova připojeni sítí poskytovatele (kabel či bezdrát) k jeho routeru a za tuto službu platíme.

Úkol: Následující tabulku i nadpis zkopíruj do textového editoru, vyplň a ulož připojení-[tvé_příjmení]:

Připojení naší domácnosti k internetu:

Poskytovatel:  
Technologie (kabel, bezdrát, data…):  
Rychlost [Mbit/s]:  
Měsíční náklady [Kč]:  

Internet v krizových situacích

Zvuk sirén (testovaný 1. středu v měsíci ve 12 h) má obyvatelstvo informovat o mimořádné situaci (např. povodeň, velký požár, válečný konflikt, výbuch jaderné elektrárny…).
Při zvuku sirén mimo zkoušku je nutné HNED zjistit co se děje:
- v rozhlase (např.regionální vysílání)
- TV
- na internetu (www.vlada.cz, stránky našeho města…)

Více informací: hasiči, kryt


Bezpečnostní zásady

 1. Nezapomeň: opatrný internetový surfař je inteligentní surfař!
 2. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!
 3. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!
 4. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!
 5. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!
 6. Nedomlouvej si schůzkou po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.
 7. Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť webovou stránku.
 8. Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!
 9. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu divné zprávy nebo zprávy z neznámé adresy!
 10. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!

Historie

1974 - mezinárodní propojení sítí navzájem pomocí bran (gateway). Tyto brány tvoří "mezisítě" (Inter-network) - původ dnešního názvu Internet.
1982 - 200 počítačů spojených v síti. Mezi nimi se posílají pouze jednoduché zprávy.
1989 - vyvinul ve Švýcarsku Tim Bernes-Lee v evropském centru pro jaderný výzkum CERN technologii www, původně jen v podobě vnitropodnikového informačního systému.
1992 - 1 000 000 uživatelů Internetu. USA uvolňuje tuto technologii pro komerční využití.
1994 - prohlížeč Mosaic (pozdější Netscape Navigator) - obrázky, barvy, animace.
1996 - spuštěn první český vyhledávač Seznam
1997 - spuštěn Google