E-mail

 

E-mailová adresa
Části e-mailu
Odesílání pošty
Akce s obdrženou zprávou
Poštovní schránka
Přílohy
Filtry
Bezpečnost práce s e-mailem
Bezpeční odesílatelé
  Úkoly - odesílání Úkoly - přílohy
  dotazník
  dotazník+archiv
  příloha - archiv 5MB
  ZIP uprav, odpověz
  ZIP uprav, odpověz + atributy

E-mailová adresa

vždy obsahuje znak @ (zvaný zavináč)
jméno-cloveka@firma.cz
Nesmí obsahovat diakritiku (háčky, čárky) ani mezeru. Někdy rozlišuje velká a malá písmena (kos@ic.cz je jiný e-mail než Kos@ic.cz)

Části e-mailu

 1. Komu (To) - adresa (i více adres), na kterou jej posílám
 2. Kopie (Copy) -      -  | |  -
 3. Skrytá kopie (Hidden copy) - ostatní adresy utajené před příjemcem e-mailu
 4. Předmět (Subject) - charakterizuje e-mail
 5. Text - posílaná zpráva
 6. Přílohy (Attachment) - soubory poslané s e-mailem (obrázky, dokumenty…)

Úkol sobě: napiš e-mail sám sobě.
Úkol skrytá: napiš e-mail sám sobě, skrytou kopii učiteli (Předmět: "Pozdrav").
Úkol pozvánka: napiš e-mail kamarádovi, skrytou kopii učiteli (Předmět: "Pozvánka").
 

Odesílání pošty

Skrytá kopie - příjemce nepozná, kdo kromě něj zprávu dostal. Používám ji ne kvůli utajení, ale aby případný virus nezískal adresy ostatních příjemců (k dalšímu posílání virů, spamu…).

Adresy více příjemců odděluj znakem "," (u některých serverů ";").
POZOR: Více adres piš jen do "Skryté kopie", ne do "Komu"!

 

Nemůže-li být e-mail doručen (kvůli chybě v adrese), hned dostanu zpět odpověď  od MAILER-DAEMON s informací o problému. Někdy má tato zpráva předmět Undeliverable.

Příloha e-mailu může obsahovat libovolné soubory. Nemůže mít libovolnou velikost (některé poštovní servery by ji nepřijaly) - obyčejně mezi 5 MB až 20 MB.

Odeslanou zprávu je rozumné nechat automaticky uložit do složky Odeslaná pošta (ať vím, co jsem už poslal).

Portály se službou e-mail: : Centrum Seznam Hotmail

Způsob přenosu textu zprávy: prostý text, html (pozor - mohu kliknout na nebezpečný odkaz!)

Akce s obdrženou zprávou

1. Odpovědět odesílateli zprávy

Úkol - odpověď: Na e-mail od učitele (předmět: "K zodpovězení") odpověz:
Původní text: Odpověz na tento e-mail. Do předmětu dopiš třídu ve tvaru "7B". Do textu připiš slovo "odpověď" a své příjmení.

2. Předat dalším příjemcům, přeposlat

Úkol - předání: E-mail od učitele (předmět: "K předání") předej dál:
Původní text: Tento e-mail předej dál na adresu učitele. Do textu připiš text "Předávám dál" a své příjmení.

Poštovní schránka

Na portálech (Seznam, Centrum…) stačí pro přístup k poště prohlížeč internetu (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera…)
Poštu lze ale posílat i pomocí speciálních programů (Mozilla Thunderbird, Outlook...).

Složky:
 1. Doručená pošta - zprávy, které jsem dostal
 2. Odeslaná pošta - mnou odeslané zprávy
 3. Koš - zprávy připravené ke smazání
 4. Rozepsané (koncepty) - nedokončené zprávy, které budu posílat (rozepsanou zprávu tam uložím tlačítkem ULOŽIT ROZEPSANÝ)
Adresář

Zapisuj do něj e-mailové adresy, na které častěji píšeš. !! Nevyplňuj více mnoho osobních údajů (stačí e-mail, jméno, přezdívka) !!

Přílohy

(angl. attachment) jsou soubory posílané společně s e-mailem.
Tyto přiložené soubory si mohu:

Filtry

jsou pravidla pro zpracování zpráv. Pomáhají třídit zprávy.
Pravidlem si nastavíme např.:

Provést akci se zprávou mohu nechat např. podle:

Bezpečnost práce s e-mailem

Neotevírej e-maily, které:

Klikem na odkaz v textu či otevřením přílohy můžeš počítač zavirovat, předat řízení hackerovi nebo nainstalovat špiónský program (hlásí vše hackerovi).

HOAX = většinou jen poplašná zpráva, kterou máš poslat dál. Někdo ji vymyslí a baví se tím, jak ji uživatelé v dobré vůli posílají po celém světě (prosba o pomoc, varování…). Odeslání prosby o pomoc či varování vždy ověř na www.hoax.cz.

SPAM = nevyžádaný e-mail (reklama, viry…). NEREAGUJ na něj (někdy po kliknutí na  "Zrušit zasílání e-mailů" přijde zpráv ještě více).

PHISHING ("rhybaření" uživatelů) = lákání uživatelů na podvržené stránky. Uživatel tam má zadat jméno a heslo (např.k bankovnímu účtu).
Údaje tím získá hacker - získá vaše peníze, poštovní schránku…

Automatický podpis

Do odesílaného e-mailu lze automaticky vkládat předem zvolený text - např. podpis, adresu apod.
Nastavit to lze v nastavení své schránky.

Zprávy mohou zůstávat:

Úkoly - odesílání

Úkol - maily - porovnej: napiš e-mail (předmět "Pozdrav-1") alespoň na 3 adresy (sobě + adresu učitele + sousedního žáka - zeptej se ho na adresu), adresy do pole "Skrytá kopie"
Úkol - maily2: napiš e-mail (předmět "Pozdrav-1") alespoň na 3 adresy (sobě + adresu učitele + sousedního žáka - zeptej se ho na adresu), adresy pole "Komu".
POROVNEJ

Úkol - přílohy: ve Wordu a  Malování vytvoř dokumenty (pojmenuj svým příjmením, do dokumentu napiš jen své příjmení) a pošli jako přílohy e-mailem učiteli.

Úkol - skrytá - všem: učitel ti poslal e-mail s adresami ostatních žáků. Pošli e-mail:
- skrytou kopií na všechny tyto adresy + adresu učitele
- předmět: "Skrytá kopie-[třída]-[příjmení]"
- text e-mailu: [tvé_příjmení]

Úkoly - přílohy

Úkol - příloha: vytvoř malý obrázek, ulož na disk jako [tvé_příjmení].gif a odešli učiteli
Úkol - 5 příloh:
vytvoř 5 různými programy (Poznámkový blok, Malování, Word, WordPad, Excel…) 5 různých souborů pojmenovaných [tvé_příjmení].
Ze souborů vytvoř archiv ZIP a odešli jako přílohu učiteli.

Úkol - odpověď: zeptej se e-mailem spolužáka vpravo na jeho oblíbené jídlo (skupinu, sport…) – předmět "Dotaz-[tvé_příjmení]".
(sám dostaneš e-mail - odpověz na něj pomocí "Odpovědět", skrytou kopii učiteli)

Úkol - dotazník: od učitele dostaneš e-mail s dokumenty (textový, obrázek…).
Přiložené dokumenty ulož jako [tvé_příjmení].
Dopiš do nich požadované údaje (příjmení apod.) a odešli zpět.
PŘEDMĚT: Vyplněno - [třída-tvar6A]-[tvé_příjmení]-dotazník.

Úkol - dotazník+archiv: od učitele dostaneš e-mail s archivem "DOTAZNÍK".
1. přiložený archiv ROZBAL a před název každého dokumentu připiš své příjmení
2. každý soubor otevři a vyplň
3. se všech 3 souborů vytvoř archiv pojmenovaný DOTAZNÍK-[tvé_příjmení].
4. učiteli pošli vytvořený archiv + 3 vyplněné soubory (celkem 4 přílohy)

Úkol - příloha - archiv 5MB + text: od učitele dostaneš e-mail s archivem ZIP (5 MB):
Přiložený archiv ulož - pojmenuj 5MB-[tvé_příjmení].
Do archivu přidej textový soubor (Poznámkovým blokem napiš do textu jen své příjmení).
Pošli učiteli e-mail s obsahem:
- PŘEDMĚT: [třída-tvar6A]-[tvé_příjmení]-velký archiv
- TEXT: uveď, co obsahoval přiložený archiv tohoto e-mailu
- PŘÍLOHA: pojmenovaný archiv

Úkol ZIP rozšiř:

1. Přílohu (archiv ZIP) ulož + pojmenuj ZIP-[tvé_příjmení]
2. Obrázek z přílohy si ulož do složky (pojmenuj také příjmením)
3. Do obrázku napiš své příjmení
4. Obrázek přidej do původního ZIP archivu
5. Vytvoř nový textový dokument [tvé_příjmení]a přidej jej do archivu
6. Archiv pošli zpět učiteli (do předmětu uveď svoji třídu , např. 8C)

Úkol ZIP - uprav  + odpověz:

 1. Přílohu (archiv ZIP) si ulož do své složky (pojmenuj ARCHIV-[tvé příjmení])
 2. Rozbal archiv (ve své složce), archiv pak SMAŽ.
 3. Rozbaleným souborům přidej ve jménu před pomlčku své příjmení
 4. Doplň do dokumentů požadované údaje
 5. Z doplněných dokumentů vytvoř nový archiv ODPOVĚĎ-[tvé_příjmení]
 6. Odpověz na učitelův e-mail - pošli upravený archiv jako přílohu, do PŘEDMĚTU zprávy uveď své příjmení

Úkol ZIP - uprav, odpověz + atributy:

 1. Přílohu (archiv ZIP) si ulož (do jména za pomlčku přidej své příjmení)
 2. Soubory, jejichž jméno ZAČÍNÁ pomlčkou, vyndej z archivu
 3. Před pomlčku přidej své příjmení
 4. Do souborů doplň požadované informace (pozor na atribut "jen ke čtení")
 5. Upravené soubory PŘIDEJ do původního archivu
 6. Odpověz na učitelův e-mail - pošli upravený archiv jako přílohu