Photo Filtre

Vložení obrázku ze schránky      
Výběr
Velikost obrázku
Velikost plátna
Ořez obrázku
Transformace
 (otočení, překlopení, deformace)
Barevné filtry
 
Výběr lasem, polygonem   
Magická hůlka
 
Stín objektu, nápisu
ÚKOLY 1
  základní tvary
  kresba
  velikost obrázku
  velikost plátna
  ořez
  transformace
  filtry
  dávková konverze
ÚKOLY 2
  stín
  ořez–obličej
  vzorek
  fotomontáž

Photo Filtre je bezplatný bitmapový editor (stažení Photo Filtre 7 + čeština do něj.
Češtinu (soubor StudioCZ.plg) zkopíruj (s právy správce) do složky programu (většinou "C:\Program Files (x86)\PhotoFiltre 7")
V Photo Filtre 7 (pracuje s vrstvami) je vhodné vždy po vložení části obrázku např. spojit vrstvy (Ctrl+Enter).

Vložení obrázku ze schránky

Po umístění výběru klikni P myšítkem na vrstvu->Sloučit s předchozí vrstvou.

Výběr

Výběr = označená oblast. V ní budou provedeny úpravy.
Vytvořený výběr lze přesunout, změnit velikost (obrázek pod výběrem se tím NEZMĚNÍ).

Výběru nastav obrys i výplň Ctrl+B (Úpravy->Obrys a výplň výběru).

Zrušení označení výběru Ctrl+D.

Postup přesunu vybrané části obrázku jinam (nelze myší – ta přesune jen výběr bez obrázku): Ctrl+X (vyjmi), Ctrl+V (vlož) ->Vloženou část obrázku přesuň myší na požadované místo.

Velikost obrázku

Obrázek->Velikost obrázku (Ctrl+H) –> (%, cm nebo pixelů, Zachovat poměr stran!)

Velikost plátna

Plátno = plocha, na které leží obrázek.
Obrázek->Velikost plátna (Shift+H).

Ořez obrázku

Obrázek->Oříznout (Ctrl+Shift+H).

Výběr->Zvětšit, Výběr->Poměr stran - nastavení velikosti a tvaru výběru

TRANSFORMACE obrázku

Otočení Překlopení Deformace
Obrázek->Transformace->Otočit
nebo Vrstva->Transformace->Otočit  
Obrázek->Transformace->Překlopit
  nebo Vrstva->Transformace->Překlopit
Obrázek->Transformace->Deformovat
  nebo Vrstva->Transformace->Deformovat (či Perspektiva)   
Po úpravě: P myšítkem->Odsouhlasit

 

Barevné filtry

Filtry->Barvy->…

 

 

 


Výběr nepravidelného tvaru - laso, polygon

Myší označíme (obtáhneme) oblast.
Ctrl+myš - přidám k označené oblasti, Alt+myš uberu z označené oblasti. (platí pro až od verze 7)

Magická hůlka

slouží k označení (výběru):

Výběr tvaru na jednolitém pozadí:
1. vyber tvar i s částí pozadí
2. magickou hůlkou Alt+myš odstraň z výběru nežádoucí pozadí -> zbude samotný tvar

 

Korekce červených očí

V programu XnView označ červenou část oka a zvol Obrázek->Korekce červených očí.

Retušování

 

Stín objektu, nápisu

 1. Vyber objekt

 2. Filtry->Stylizace->Vržený stín (vyzkoušej Náhled).

 

TIPY:

Fotomontáž:"Podepři" věž v Pise. Vytvoř svoji postavičku (svoji hlavu vezmi z fotografie) jak podpírá věž.

Pozadí pro www: Obrázek-posunout.

 


ÚKOLY 1

Úkol - základní tvary:

podle předlohy nakresli obrázek základ-[tvé-příjmení].PNG.

POZN: Malé tvary jsou vytvořeny speciálním štětcem

Úkol - kresba

Nakresli libovolný obrázek obrázek-[tvé-příjmení].PNG.
Použij výplň i obrys oblasti. Příklad kresby:

Úkol - velikost obrázku

Mezi houby vlož svoji fotografii a ulož jako velikost-[tvé-příjmení].PNG
Obrázku nastav ve vlastnostech Pouze pro čtení.
 pak pokaždé ulož jako:

jméno souboru rozměr obrázku (pro 72 dpi)
velikost-[tvé-příjmení]-15v 15 cm
velikost-[tvé-příjmení]-350s 350 bodů
velikost-[tvé-příjmení]-25% 25 %

Zachovej poměr stran!

Úkol - plátno

Svoji fotografii (menší, než 200×200) ulož jako plátno-[tvé-příjmení].PNG
Obrázek pak vždy otevři a Ulož jako:

jméno souboru rozměry
plátna
zarovnání
obrázku
pozadí
plátno–[tvé–příjmení]–400     400×300        bílá
plátno-[tvé-příjmení]-600 600×400 žlutá
plátno-[tvé-příjmení]-200 200×200 Nature03
plátno-[tvé-příjmení]-tělo tak, aby pod hlavou vzniklo
místo na dokreslení těla
bílá

Úkol - ořez

Na škebli vlož svoji fotografii a ulož jako ořez-[tvé-příjmení].PNG
Obrázek pak pokaždé ulož jako:

jméno souboru ořez
ořez-[tvé-příjmení]-1     asi 1 mm kolem škeble  
ořez-[tvé-příjmení]-340    čtverec o straně 340 bodů

Úkol - transformace

 1. Do své fotografie (max. 4 cm velké) napiš své příjmení a ulož do souboru transformace-[tvé-příjmení].PNG.

 2. Vytvoř nový obrázek velikosti 1000×1000 bodů (pojmenuj transformace-[tvé-příjmení]-hotovo.PNG.

 3. Ze své fotografie vytvoř výše uvedené obrázky (otočení, překlopení, deformace).

Úkol - filtry

Připrav si svoji fotografii s monogramem (max. 4 cm velkou) do souboru filtry-[tvé-příjmení].PNG.
Do nového obrázku filtry-[tvé-příjmení]-hotovo.PNG vlož tuto fotografii a uprav pomocí filtrů.
První 3 filtry udělej podle obrázku vpravo, dalších alespoň 5 si vyber libovolně.
 

Úkol - dávková konverze

 1. vytvoř složku dávková konverze-[tvé_příjmení]
 2. Poznámkovým blokem v ní vytvoř textový soubor fotky-[tvé_příjmení].txt a zkopíruj do něho tyto 4 řádky:

  Rozlišení fotografií (šířka×výška):
  NEJMENŠÍ soubor - Velikost (kB):                jméno:
  NEJVĚTŠÍ soubor - Velikost (kB):                   jméno:
  Všechny fotografie dohromady (kB):
   
 3. zadanou sadu fotografií (G:\foto-vyuka\ZOO-dávková konverze) zkopíruj do své složky a vyplň informace do uvedeného souboru
 4. fotografie dávkově přejmenuj na [tvé_příjmení]-rrrr-mm-dd_hh:mm:ss (podle EXIF data pořízení snímku)
 5. do složky "velké" fotografie dávkově zkonvertuj tak, aby delší strana měla 1024 bodů
 6. do složky "malé" fotografie dávkově zkonvertuj tak, aby delší strana měla 100 bodů
 7. do složky "otočené" fotografie dávkově zkonvertuj tak, aby delší strana měla 200 bodů a fotografie byly otočené o 90° doprava
 8. dle potřeby otoč originální fotografie, aby byly všechny postavy zpříma

ÚKOLY 2

Úkol - stín

Do obrázku stín-[tvé-příjmení].PNG vlož:

1. svoji fotografii vysokou 70 px
2. svoji fotografii vysokou 7 cm
3. nápis "Trpělivost všeho dosáhne"

Fotografiím vytvoř stín.
Písmena (celý nápis) vyber magickou hůlkou (odchylka=0, barva). Zkoušej náhled.

Úkol - ořez obličeje

Svoji fotografii ulož jako ořez-[tvé-příjmení].PNG. Nástrojem laso ořízni a vymaž okolí své hlavy.

Úkol - vzorek

Vytvoř vzorek pro výplň oblasti (např. střechy), ulož jako vzorek-[tvé-příjmení].PNG.

 

Úkol - fotomontáž

Ořízni svoji hlavu a vybrané tělo postavy (velikost celku - min. na výšku monitoru).
Objekty spoj a umísti na libovolné pozadí (šířka pozadí min. 2014 bodů).