Photo Filtre

Vložení obrázku ze schránky      
Výběr
Velikost obrázku
Velikost plátna
Ořez obrázku
Transformace
 (otočení, překlopení, deformace)
Barevné filtry
 
Výběr lasem, polygonem   
Magická hůlka
Korekce červených očí
Retušování
Stín objektu, nápisu
ÚKOLY
 
základní tvary
  kresba
  
velikost obrázku
 
velikost plátna
 
ořez
 
transformace
 
filtry
 
dávková konverze
  stín
 
ořez–obličej
 
vzorek
 
fotomontáž

Photo Filtre je bezplatný bitmapový editor (stažení Photo Filtre 7 + čeština do něj.
Češtinu (soubor StudioCZ.plg) zkopíruj (s právy správce) do složky programu (většinou "C:\Program Files (x86)\PhotoFiltre 7")
V Photo Filtre 7 (pracuje s vrstvami) je vhodné vždy po vložení části obrázku např. spojit vrstvy (Ctrl+Enter).

Vložení obrázku ze schránky

- Vložit (Ctrl+V) do existujícího obrázku
- Vložit jako nový obrázek (Ctrl+Shift+V)
Po umístění výběru klikni P myšítkem na vrstvu->Sloučit s předchozí vrstvou.

Výběr

Výběr = označená oblast. V ní budou provedeny úpravy.
Vytvořený výběr lze přesunout, změnit velikost (obrázek pod výběrem se tím NEZMĚNÍ).

Výběru nastav obrys i výplň Ctrl+B (Úpravy->Obrys a výplň výběru).

Zrušení označení výběru Ctrl+D.

Přesun výběru jinam (nelze myší – ta přesune jen výběr bez obrázku): Ctrl+X (vyjmi), Ctrl+V (vlož) ->Vloženou část obrázku přesuň myší na požadované místo.

Úkol - základní tvary:

podle předlohy nakresli obrázek základ-[tvé-příjmení].PNG.

POZN: Malé tvary jsou vytvořeny speciálním štětcem

Úkol - kresba

Nakresli libovolný obrázek obrázek-[tvé-příjmení].PNG.
Použij výplň i obrys oblasti. Příklad kresby:

 

Velikost obrázku

Obrázek->Velikost obrázku (Ctrl+H) –> (%, cm nebo pixelů, Zachovat poměr stran!)

Úkol - velikost obrázku

 1. Obrázek houby ulož jako velikost-[tvé_příjmení].PNG

 2. Mezi houby vlož svoji fotografii, soubor ULOŽ.

 3. Obrázku (souboru na disku) nastav Pouze pro čtení.

 4. Pro každý řádek tabulky pak zopakuj postup:

otevři obrázek změň rozměr obrázku (pro 72 dpi) ulož soubor jako
velikost-[tvé_příjmení] 15 cm velikost-[tvé-příjmení]-15v
velikost-[tvé_příjmení] 25 % velikost-[tvé-příjmení]-25%
velikost-[tvé_příjmení] 350 bodů velikost-[tvé-příjmení]-350s

Zachovej poměr stran!

Velikost plátna

Plátno = plocha, na které leží obrázek.
Obrázek->Velikost plátna (Shift+H).

Úkol - plátno

 1. Svoji fotografii (menší, než 200×200) ulož jako plátno-[tvé-příjmení].PNG

 2. Obrázku (souboru na disku) nastav Pouze pro čtení.

 3. Pro každý řádek tabulky pak zopakuj postup:

otevři obrázek rozměry
plátna
zarovnání
obrázku
pozadí   jméno souboru
plátno–[tvé–příjmení]   400×300        bílá   plátno–[tvé–příjmení]–400  
plátno–[tvé–příjmení] 600×400 žlutá   plátno-[tvé-příjmení]-600
plátno–[tvé–příjmení] 200×200 Nature03   plátno-[tvé-příjmení]-200
plátno–[tvé–příjmení] tak, aby pod hlavou vzniklo
místo na dokreslení těla
bílá   plátno-[tvé-příjmení]-tělo

 

Ořez obrázku

Obrázek->Oříznout (Ctrl+Shift+H).

Výběr->Zvětšit, Výběr->Poměr stran - nastavení velikosti a tvaru výběru

Úkol - ořez

Na škebli vlož svoji fotografii a ulož jako ořez-[tvé-příjmení].PNG
Obrázek pak pokaždé ulož jako:

jméno souboru ořez
ořez-[tvé-příjmení]-1     asi 1 mm kolem škeble  
ořez-[tvé-příjmení]-340    čtverec o straně 340 bodů

 

TRANSFORMACE obrázku

Otočení Překlopení Deformace
Obrázek->Transformace->Otočit
nebo Vrstva->Transformace->Otočit  
Obrázek->Transformace->Překlopit
  nebo Vrstva->Transformace->Překlopit
Obrázek->Transformace->Deformovat
  nebo Vrstva->Transformace->Deformovat (či Perspektiva)   
Po úpravě: P myšítkem->Odsouhlasit

Úkol - transformace

 1. Do své fotografie (max. 4 cm velké) napiš své příjmení a ulož do souboru transformace-[tvé-příjmení].PNG.

 2. Vytvoř nový obrázek velikosti 1000×1000 bodů (pojmenuj transformace-[tvé-příjmení]-hotovo.PNG.

 3. Ze své fotografie vytvoř výše uvedené obrázky (otočení, překlopení, deformace).

 

Barevné filtry

Filtry->Barvy->…

 

Úkol - filtry

Připrav si svoji fotografii s monogramem (max. 4 cm velkou) do souboru filtry-[tvé-příjmení].PNG.
Do nového obrázku filtry-[tvé-příjmení]-hotovo.PNG vlož tuto fotografii a uprav pomocí filtrů.
První 3 filtry udělej podle obrázku vpravo, dalších alespoň 5 si vyber libovolně.

 

 


Výběr nepravidelného tvaru - laso, polygon

Myší označíme (obtáhneme) oblast.
Ctrl+myš - přidám k označené oblasti, Alt+myš uberu z označené oblasti. (platí pro až od verze 7)

Úkol - ořez obličeje

Svoji fotografii ulož jako ořez-[tvé-příjmení].PNG. Nástrojem laso ořízni a vymaž okolí své hlavy.

Magická hůlka

slouží k označení (výběru):

Výběr tvaru na jednolitém pozadí:
1. vyber tvar i s částí pozadí
2. magickou hůlkou Alt+myš odstraň z výběru nežádoucí pozadí -> zbude samotný tvar

Korekce červených očí

V programu XnView (zvětši pohled na oči) označ červenou část oka a zvol Obrázek->Korekce červených očí.

Klonovací štětec - návod

Retušování

je dodatečná úprava obrázku (vylepšení, odstranění rušivých objektů …) - ukázka ->
Rušivý objekt většinou překryjeme kusem grafiky z jiné části téhož obrázku.
Jednodušší způsob:
  1. zvol nástroj Klonovací štětec Ikona Klonovací štětec
  2. Ctrl+klik myši v obrázku na místo, odkud kopírovat
  3. dalším klikem (+ držením tlačítka) myši na cílové místo kreslíš kopírovaný vzorek

Složitější způsob: Nástrojem Laso Laso vyber vhodnou část obrázku, zkopíruj a na cílové místo vlož.

Úkol: z obrázku lamy vyretušuj větve. (* "Oprav" i nohy pávice, chybějící omítku …)

Stín objektu, nápisu

 1. Vyber objekt

 2. Filtry->Stylizace->Vržený stín (vyzkoušej Náhled).

 

TIPY:

Fotomontáž:"Podepři" věž v Pise. Vytvoř svoji postavičku (svoji hlavu vezmi z fotografie) jak podpírá věž.

Pozadí pro www: Obrázek-posunout.

 


Úkol - dávková konverze

 1. vytvoř složku dávková konverze-[tvé_příjmení]
 2. Poznámkovým blokem v ní vytvoř textový soubor fotky-[tvé_příjmení].txt a zkopíruj do něho tyto 4 řádky:

  Rozlišení fotografií (šířka×výška):
  NEJMENŠÍ soubor - Velikost (kB):                jméno:
  NEJVĚTŠÍ soubor - Velikost (kB):                   jméno:
  Všechny fotografie dohromady (kB):
   
 3. zadanou sadu fotografií (G:\foto-vyuka\ZOO-dávková konverze) zkopíruj do své složky a vyplň informace do uvedeného souboru
 4. fotografie dávkově přejmenuj na [tvé_příjmení]-rrrr-mm-dd_hh:mm:ss (podle EXIF data pořízení snímku)
 5. do složky "velké" fotografie dávkově zkonvertuj tak, aby delší strana měla 1024 bodů
 6. do složky "malé" fotografie dávkově zkonvertuj tak, aby delší strana měla 100 bodů
 7. do složky "otočené" fotografie dávkově zkonvertuj tak, aby delší strana měla 200 bodů a fotografie byly otočené o 90° doprava
 8. dle potřeby otoč originální fotografie, aby byly všechny postavy zpříma

Úkol - stín

Do obrázku stín-[tvé-příjmení].PNG vlož:

1. svoji fotografii vysokou 70 px
2. svoji fotografii vysokou 7 cm
3. nápis "Trpělivost všeho dosáhne"

Fotografiím vytvoř stín.
Písmena (celý nápis) vyber magickou hůlkou (odchylka=0, barva). Zkoušej náhled.

Úkol - vzorek

Vytvoř vzorek pro výplň oblasti (např. střechy), ulož jako vzorek-[tvé-příjmení].PNG.

 

Úkol - fotomontáž

Ořízni svoji hlavu a vybrané tělo postavy (velikost celku - min. na výšku monitoru).
Objekty spoj a umísti na libovolné pozadí (šířka pozadí min. 2014 bodů).