Výroba a přenos elektrické energie obrázky

Větrná elektrárna
Vodní elektrárna
Tepelná, uhelná elektrárna     
Jaderná elektrárna
Solární elektrárna
Výroba a přenos elektrického proudu

Elektrárna přeměňuje část dodané energie na elektrickou (zbytek "uteče" např. ve formě tepla).

Energii k přeměně získáváme tak, že přírodě:

Větrná elektrárna

Může být pouze v místě, kde velkou část roku dostatečně fouká vítr.
+ není třeba starat se o dodávání energie (větru)
odlétávání námrazy z vrtulí, zvuk vrtule
není-li vítr, je-li moc silný - není elektřina

Větrná elektrárna Kozlov (Třešť u Jihlavy)

Větrná elektrárna Kozlov (Třešť u Jihlavy)

Větrná elektrárna Kozlov (Třešť u Jihlavy)

Fungování větrné elektrárny (ČEZ).
Pavlov (Třešť), větrné elektrárny. Stavba.

Vodní elektrárna obrázky

Přehrada Les království - hráz Přehrada Les království - elektrárna
hráz potrubí
Mění velkou část energie toku vody (~70%) na elektřinu (tok vody roztáčí lopatkové kolo turbíny).
Hráz vodní elektrárny vzdoruje tlaku vody:
Kaplanova turbína Kaplanova turbína - celek1 (Technické muzeum Brno) Kaplanova turbína - celek3 (Technické muzeum Brno)
Kaplanova turbína
Francisova turbína Francisova turbína - celek (Technické muzeum Brno) Francisova turbína (Technické muzeum Brno)
Francisova turbína
Peltonova turbína Peltonova turbína Peltonova turbína - celek (Technické muzeum Brno)
Peltonova turbína

Turbína Kaplanova (malý spád, až 86%), Francisova (přečerpávací elektrárna, až 90%), Peltonova (velké spády, až 95%).
Vodní elektrárna Dalešice, Dlouhé stráně +fot, 3soutěsky vid. (Čína).

Přečerpávací elektrárna:

+ voda je zdarma
+ přehrada zachytí záplavovou vlnu
problémy přírody se změnami hladiny
není-li voda, není elektřina

Další zdroje: Archimédova šroubová turbína,
3D prohlídka vodní elektrárny na svetenergie3D.

Tepelná, uhelná elektrárna obrázky

Mění část tepla na elektrickou energii. Teplo lze získávat:

Schéma tepelné elektrárny - viz obrázky.
Uhelné elektrárny (Chvaletice…).

+ výroba kdykoliv dle potřeby (přitopím)
spalování silně škodí životnímu prostředí (popílek, COx).
ničení neobnovitelných zdrojů (uhlí…)

3D prohlídka tepelné elektrárny na svetenergie.

Jaderná elektrárna obrázky

Reaktor "topí" místo kotle (jinak pracuje téměř stejně).

Uvnitř jaderného reaktoru (v palivových tyčích) probíhá řízená štěpná reakce. Ta uvolní mnoho tepla (rozpadem atomů) -> ohřeje vodu.

Atomy se rozbíjí štěpnou reakcí - viz obr.)

Regulační tyče svým materiálem "chytají" n0 z rozpadů -> omezují počet dalších rozpadů - řídí tím běh reaktoru.
Výměník (parogenerátor) - odděluje nebezpečný (radioaktivní) primární okruh od bezpečného sekundárního.
(teplo předá voda radioaktivní->voda sekundárního okruhu)
Moderátor = látka (nalitá v reaktoru) zpomalující n0 (aby "neuletěl" a snáze způsobil další rozpad). Např. voda, grafit. Od jeho lehkých jader se n0 odrazí.

Reflektor = látka, od které se n0 může odrazit zpět (               –  | |  –       ) - např. grafit.
Odkazy: JE Dukovany, JE Temelín.

+ výroba kdykoliv dle potřeby
+ škodí přírodě méně, než uhelná
zůstává jaderný odpad, o který je nutno se starat

POZN: parní turbína, chladící věž: video, sprcha, mraky, svetenergie3D

Jaderný odpad:

Podzemní úložiště jad. odpadu surao, richard.
video jader. elektrárna (nezkresl. věda)

 

Solární elektrárna

Solární panely - mění energii paprsků přímo na elektrický proud.

Toto malé (stejnosměrné) napětí pak musíme měničem upravit (na vyšší a střídavé napětí).

+ sluneční záření je zadarmo
+ výroba elektřiny je zcela ekologická
výroba panelů je neekologická (spotřebuje více energie, než pak panel vyrobí)
velké výkyvy - nutno vyrovnávat vodními elektrárnami
tma - není elektřina
velké plochy pokryté nevzhlednými panely

POZN: Solární letadlo Solar Impulse, wiki

Energie užitá k výrobě solárního panelu je větší, než následná energie panelem "vyrobená".

Výroba a přenos elektrického proudu

Podíl na výrobě elektřiny v naší republice:

Elektrárny většinou "vyrábějí" (přeměňují z otáčení) ~ elektrický proud v generátoru (napětí asi 10000 V).
Elektrárna 10000 V->(TRAFO)-> 100 - 400 kV dálkové vedení (napětí - ztráty)->(TRAFO u města)-> 22 kV ->(TRAFO - ulice)-> 400 V.
Rozvodná soustava - slouží k přenosu elektřiny z elektrárny ke spotřebiteli (i mezi státy).
Do domácnosti jsou přivedeny vodiče se střídavým napětím 400 V, z nich lze odebírat napětí i 230 V.


Další odkazy: