Fyzikální bádání

Měření objemu
Magnetismus
Konstrukce vozítka
Pohyb
 

Měření objemu pracovní list

      úkol     pomůcky
1. Spočti objem třídy 2 pásma, svinovací metr
2. Změř objem malých těles (ponořením do vody) - kuličky, mince… malé kuličky, korálky, mince (desítky ks), odměrný válec (inj. stříkačka)
3. Změř objem plic (hadicí do převrácené 4litrové sklenice s vodou) min. 4-litrová sklenice nebo PET láhev (ocejchovaná po 0,5 l), větší lavor, hadice, proužky papíru (k omotání okraje hadice na přiložení úst - hygiena)
4. Změř objem jablka, papriky (celé×rozkrojené) jablko, paprika
Zjištění také hustoty (zvážením):  
5. jablka, papriky (celé ×rozkrojené) +laboratorní váhy
     
6. malých těles +laboratorní váhy

POZN: Poloměr koule objemu 1 m3 = 0,62 m, koule s poloměrem 0,62 m má objem V = 0,998 m3.

Otázky:

 1. Automobil ujel na plnou nádrž (45 litrů) 714 km. - Jaká je jeho spotřeba (litrů na 100 km - jednotka l/100 km)?
 2. Pavel váží 50 kg. Když plave ve vodě a trochu vydechne, voda ho "sotva nese" (začíná se potápět). - Jakou hustotu má jeho tělo? - Jaký objem má jeho tělo?
 3. Kape kohoutek - každých 5 s kápne kapka objemu 0,08 ml. - Jaký objem vody vykape za 1 den, měsíc?
 4. * Jak velká by byla koule stejného objemu, jako 1 m3?
  * Urči, kde je v cyklistické duši díra

Magnetismus pracovní list

Výrobek: kompas (zmagnetovaná jehla na korku či polystyrenu) s azimutovou stupnicí (pravítko, kružítko)

      úkol     pomůcky
1. Vyrob kompas (jehlu "natírej" magnetem, zapíchni do plovoucí hmoty a polož na vodu). jehla, korek či polystyren, nádobka s vodou
2. Narýsuj kruhovou stupnici pro určení azimutu (pravítkem, kružítkem). papír A5, tužka, kružítko, pravítko
3. Zjisti co nejpřesněji Sever (vyhlédni objekt přesně na severu). (vyrobený kompas)
4. Vymysli postup, jak rozeznat 2 stejné tyčky (1 magnet a 1 nemagnet) 1×přiložením. 2 stejné tyčky - magnet, nemagnet
5. Tělesu urči materiál: hliník, ocel-obyč, ocel-nerez, mosaz, zlato, ferit, uhlík, měď, olovo (různé předměty - mag, nemag)
6. Zjisti, jak je zmagnetované těleso topení (střelkou).Načrtni těleso+Zemi a vysvětli důvod zmagnetování. střelka
7. Geomag - zkonstruuj čtyřstěn, kterým na 1 kuličce zvedneme co nejtěžší těleso (kleště malé, velké…) stavebnice Geomag, kleště
     
     
*    
8. Zjisti, jak má umístěné póly neznámý magnet + načrtni. různé magnety (magnet z HDD, kuličkový…)
9. Urči zhotoveným kompasem 3 azimuty v učebně. 3 papíry s čárou (+vyrobený kompas)
10. Vymysli postup, jak rozeznat 3 stejné tyčky (1 magnet a 2 nemagnet) 2×přiložením. 3 stejné tyčky - magnet, 2 nemagnety
 

Otázky:

 1. Jak z koberce dostat ocelové piliny a neznečistit přitom magnet?
 2. Existuje na Zemi místo, kde střelka ukazuje oběma konci na jih?
 3. Fungoval by kompas na Měsíci?
 4. Došli bychom pomocí kompasu k severnímu pólu?
 5. Napiš všechna zařízení v domácnosti, v nichž se používají magnety:
 6. Kompas na MOBILU - aplikace + kalibrace

Konstrukce vozítka

      úkol     pomůcky
1. Zkonstruuj vozítko s co nejdelším dojezdem (nesmí být předem rozjeto) na reaktivní pohon. špejle, brčka, gumičky, tavná pistole, provázek, vlasec, tvrdý papír, špendlíky, kancel. sponky, izolepa, balónky, trubičky k balónkům
tavné pistole, kleště, kružítko, nůžky
2. * Vozítko uprav na pohon natažením gumičky.  
3. Sestroj raketu poháněnou balónkem (po vlasci) vlasec, balónek, izolepa, brčka

Otázky:

 1. Které části vozíku nejvíce ztěžují pohyb (třením, tvarem…)?

Odkazy: Piskač (vozíky z brček, s lukem)

Pohyb

      úkol     pomůcky
1. Změř dráhu a dobu pádu hopíku -> průměrnou rychlost -> rychlost při dopadu -> gravitační zrychlení hopík, 20 m pásmo
2. Změř co nejpřesněji délku čáry na zemi (~trajektorie) - robota barevná lep. páska nebo omyvatelná fixa, provázek, CD, metr, víčko PET, papír
3.    
4.    
5.    
     

Otázky:

 1. Jaké těleso koná zároveň pohyby: a) přímočarý rovnoměrný+rovnoměrný otáčivý
   b) přímočarý nerovnoměrný+nerovnoměrný otáčivý?
 2. Urči průměrnou rychlost auta, které jede:
  a) půl dráhy rychlostí 50 km/h, půl dráhy rychlostí 100 km/h (spočti např. pro 100 + 100 km)
  b) půl času          –  |  |  –   , půl času         –  |  |  –       (spočti např. pro 1 + 1 hod)
 3. Pro kterou předchozí variantu platí, že průměrná rychlost = aritmetický průměr z jednotlivých rychlostí?